Nuacht na Seachtaine seo (6/11/2020)

Nuacht na Seachtaine seo (6/11/2020)

bealathaabu@gmail.com

Comórtha Céad Bliain
 

Bás Criostóir Ó Luasa

 
Ar an Mhairt seo chugainn, an 10ú lá, beidh sé céad bhliain ó lámhach Criostóir Ó Luasa i gCarrig.Is é Criostoir an t-aon Éireannach a fuair bas ó bpiléar Sasanach i mBéal Átha.
 
Scríte ar an gcros i gCarrig tá:
 
                Annso
 Do marbaigeadh ag gallaibh
       Criostóir Ó Luasaigh
an 10 ú ládo mí na Samna 1920  
        in aois a 22 bliana
                  R.I.P.
   A cairde agus a gaolta
 i mBéal Átha an Ghaorthaidh
     do cuir suas an cros so
 
 
Tá obair ar bún ag an gCoiste Forbartha ar an leac insan Tuirín Dubh faoi lathair.
 
Image Cistór.jpg
 
The death of Christopher Lucey 
 
It will be 100 years since the shooting of Christopher Lucey at Carrig on Tuesday next Nov 10th.
Criostóir was the only irish person killed by the British forces in Ballingeary.
 
Inscribed on the cross at Carrig is:
 
                  It is here that 
             Christopher Lucey
     was killed by the foreign enemy
      on the 10th of November 1920
               aged 22 years
                      R.I.P.
        His friends and relatives 
           erected this cross
 
The monument to Criostóír in Tuirin Dubh is being refurbished by An Choiste Forbartha at present.
 
 
Radio Béal Átha
 
Clár radoi faoi Criostór Ó Luasa
Míle buíochas do Donal Dinny Dan Cronin as a chuid scéalta
Bruig an cnaipe chun an clár radio a chloisint.
 
Radio button.jpg
 
A Cristopher Lucey radio programme
We are very grateful to Donal Dinny Dan Cronin for his account of Criostóir and the event.
 
Press the button to listen
 
An Learbharlann beag
Ta leabharlann beag saor eagraithe i Casadh na Sproide faoi lathair
Leabhair do gach aois
Ar iasacht, tóg ceann nó dhó agus tabhair thar nais iad nuair atá críochnaithe agat leo.
 
The Little Free Library
The Little Free Library is now set up in Casadh na Spriode. 
Books for all ages. 
Take a book and keep, return or replace it but if shelves are full please don’t leave surplus books around. Enjoy!  
 
Féilire 2021
 
Cumann Ceamara Locha Lua
 
Seol bhur pictiúrí chuig bealathaabu@gmail.com nó cclochalua@gmail.com roimh an 15ú lá de Mí na Samhain.
 
 
Caithfidh na pictiúrí bheith tóghta i mBéal Átha
 
Tá 22 daoine taréis griangrafanna a seoladh cheana féin
 
Beidh Corn Valerie Uí Dhonnchú mar dúis ag an duine leis an pictiúr is fearr.
 
2021 calendar
 
Please send photos to bealathaabu@gmail.com or cclochalua@gmail.com on or before Sunday 15th of November
 
Picture must be taken in the Béal Átha area.
 
22 people have submitted pictures already
 
The Valerie O’Donoghue Cup will be presented to the photographer of the best photo.
 
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
 
Jackpot winner  – Ní raibh aon buaiteoir
          1st prize    – Ellen O Ríordan
          2nd prize  –  Mick & Aoibheann Moynihan
          3rd prize   –  Ben Shorten
          4th prize   –  Ben Cotter
          5th prize   –  Caoimhe Daly


Tá Lotto an Cumann Peile ar athló ar feadh cúpla seachtain ar a laghad. Go raibh maith agaibh go léir as ucht bhúr tacaíocht go dtí seo agus chímíd arís sibh amach anseo.
 
There will not be a Lotto for the next few weeks
Thank you for your continued support
Comharchumann Forbartha Mhúscraí
 
Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí, atá lonnaithe ag GTeic
Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí, ag earcú post riarthóra
3 lá (21.5 uair) sa tseachtain.

Ní mór don té sin ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh,
ardscileanna comhorduithe agus idirphearsanta, eolas agus cleachtadh ar
chuntais airgeadais agus cumas a bheith ag obair ó chian.
 
Feach ceangailte
 
Óiche Shamhna
 
Hi sibh
 
Seo iad torthaí do chomortas na Samhaina 
 
 
Na buateoirí
 
 
Here are the winners:
Donnacha Ó Laoire
 
Doireann agus Mollie Mae Ní Chríodáin
 
Clíodhna Ni Thuama
 
Páidí Ó hArgain
 
Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Féach ceangailte
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Meave O’ Neill, Siobhán Dan Seán agus Tadhg Ó Duinnín )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Meave O’ Neill, Siobhán Dan Seán and Tadhg Ó Duinnín)

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter