Coistí / Eagraíochtaí

Committees / Organisations

Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh.

Ag obair ar son Béal Átha ó 1970.

Ballingeary Development Committee.

Working for Ballingeary since 1970.

Coiste na mBailte Slachtmhara

Tidy Towns Committee

Ag coimead an tsráid snasta ó 1989

Mheitheal na Gaoilainne

Ag deanamh an gaolainn a chuir chin cinn i mBéal Átha

The language committee

Promoting the use of Irish in Ballingeary

Buíon Phíobairí Béal Átha'n Ghaorthaidh

Mórtas agus bród Béal Átha bunaithe in 1928.

Ballingeary Pipe Band

The pride of Ballingeary founded in 1928.

Coiste Tithe Uibh Laoire

Bunaíodh i 1998 chun tithe sóisialta a thógáil don cheantar.

Uibh Laoire Housing Committee

Established in 1998 to cater for housing needs in the community.

Coláiste na Mumhan

An céad choláiste Gaeilge sa tír bunaithe i 1904.

The first Irish College in Ireland established in 1904.

Cumann Ceamara Locha Lua

Bunaithe i 2015 le mórán baill gníomhach.

Locha Lua Camera Club

Established in 2015 with many active members.

Cumann Staire

Béal Átha'n Ghaorthaidh

Mórán do stair Bhéal Átha bailithe ó 1990.

Ballingeary Historical Society

A huge body of work compiled since 1990.

Spraoí na Laoi

Ag freastail ar leanaí ó 2008.

Spraoí na Laoi

Catering for children since 2008.

Coiste an Halla

I mbun eagrúcháin an Halla don phobal.

The Halla Committee

Managing the Halla for the community.

TART / START

Comhras taisteal chuig na Títhe Tabhairne

A rota system for lifts to the public houses