Nuacht na Seachtaine seo (6/10/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (6/10/2023)

bealathaabu@gmail.com

Coiste na mBailte Slachtmharra

An-gaisce deanta arís imbliana suas 17 pointe ó anuiridh chuig 352 marc.

Tá sé maith tuilte mar gur chuir murán alán oibre ina dtaibh i rith an tsamhraidh

Go raibh míle maith agaibh do duine a cabhraigh. 

Buíochas mór do Bárd na nGleann a dhein urraiocht ar na bláthanna

Tidy Towns

Brilliant news

Ballingeary’s tidy towns total mark rose this year by 17 to an amazing new total of 352 

There was a huge effort made this summer well done to all.

Thanks a million to all who volinteered and helped in any way. 

A special thanks to Bárd na nGleann for sponsoring the flowers. 

Club Óige Béal Átha’n Ghaorthaidh

Oíche Chlárúchain
Club Óige Registration Night
Friday 6th October at 7.30pm
An Halla
1st year +

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Craobh soisear “C”

Ar maidin an Domhnach 

Ag a 11:30

i Baile Bhuairne

Go neirí leo

Tuairín Dubh

Go neirí go geal leis an foireann aisteoirí agus ceoltoirí insan Everyman Palace ar an Deardaoin. 

Oiche mór do Bhéal Átha

Seo podcrela le Donal Dinny Dan ag caint faoi Christóir Ó Luasa

https://www.youtube.com/watch?v=WfD6eGyrz_o

Tuairín Dubh

All the best to the cast and musicians on Thursday night in the Everyman Palace

A big night for Ballingeary

This is a ling to a podcas of Donal Dinny Dan talking about Christophr Lucey

https://www.youtube.com/watch?v=WfD6eGyrz_o

Scoil Réidh na nDoirí

Tá ár scoil ag déanamh bailiúchán éadaí do Scoil Réidh na nDoirí.  Támid ag lorg aon éadaí, brógaí, málaí, braillíní, tuáillí, cuirtíní.  Más féidir le daoine iad a chuir i mála dubh agus tabhair chuig an Scoil í roimh an 12ú Deireadh Fómhair.

Tuairín Dubh 

Tá an albam ar díol  siopa Úi Dhuinnín

Tuairín Dubh

The albam of the show is for sale in Siopa Uí Dhuinnín at present. 

An Grá

Féach an fís seo a dhineadh i mBéal Átha

https://shorturl.at/doDGP

 

Siúlóid Tuairín Dubh ar Mol Scéal

Mar go mbeidh an dráma ” An Tuairín Dubh” san amharclann Everyman i gCorcaigh go luath, thug an stairaí Seán Ó Suilleabháin sinn ar siúlóid de na suíomhanna atá lárnach sa dráma.

An-gaisce deanta ag Iarlath Ó Tuama a eagrú an siúlóid

Lean an  nasc

https://molsceal.ie/cuige-mumhan/alt/?CID=6337923162112

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Imeachtaí sa Gteic, Deireadh Fómhair 2023   (Aon cheist, cuir glaoch ar Caroline 083 191 5432)

 
3ú Deireadh Fómhair:   Cúrsa ar líne le TUS (Technological University of the Shannon).  QQI 6  Scileanna Bainistíochta maoirseachta. Saor in aisce do dhaoine á dhéanamh ón Gteic.  NB. Ag tosú Dé Máirt.  Tá cathú orainn go bhfuil spriocdháta teann i gceist.    Tuilleadh eolais: https://forms.office.com/e/UxuBhGrNpc

14ú  Deireadh Fómhair:    Club Lego.  2.30- 4.00.  Caithfidh clárú linn roimh réidh.  Saor in aisce

16ú  Deireadh Fómhair:    Oiliúint Láimhsiú Sábhailte    Saor in aice más rud é go bhfuil tú ag obair páirt-aimseartha.

 

Beidh tuilleadh eolais againn maidir leis an gClub Códú go luath.   Éileamh mór air.  Táimid den tuairim go mbeidh dhá ghrúpa againn agus táimid ag iarraidh bheith cinnte go bhfuil an cúnamh cuí againn.  Má tá spéis ag aon duine i gCódú a bheadh sásta cabhrú linn uair nó dhó sa mhí, déan teagmháil le Caroline le do thoil  Comharthaí Bóthair:  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine, agus Siopa Frank go háirithe, a thug tacaíocht don bhfeachtas.  Chreidim go bhfuair an Aire níos mó an 400 cárta poist…agus fuaireamar eolas an tseachtain seo caite to bhfuil an Comhairle Contae ag déanamh athbhreithniú ar na comharthaí.  Bhí cruinniú againn leo Dé Céadaoin.  Bhí sé dearfach agus tá ‘mock-ups’ nua molta, le Béal Átha an Ghaorthaidh, Cill na Martra augs Réidh na nDoirí luaithe, agus níos mó béime ar Ghaeltacht Mhúscraí.  Níl siad thar an líne fós…ach ag dul sa treo ceart.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Events,  Training in the GTEIC, October 2023  (any questions call Caroline 083 191 5432)


3ú Oct:     Online course  from TUS (Technological University of the Shannon).  QQI 6  Supervisory Management Skills for Team Leaders. Free to people   who can attend the Gteic .  NB. Starting Tuesday.   Apologies for the tight deadline but we only just got confirmation.  Further information: https://forms.office.com/e/UxuBhGrNpc

14ú  Oct:    Club Lego.  2.30- 4.00.  Anyone attending must let us know beforehand.  Free session.

16ú  Oct:    Manual Handling Training:     Free for people working in part-time jobs.  


We will send out information about the Coding Club soon.  WE had a big demand for the club and it looks like we will need to set up two groups.   We are just trying to confirm that we will ahve enough support people.  If you, or if you know of anyone who might  wish to help out…one to two Saturdays a month, or just on a back-up basis, please contact Caroline

 
Road Signage:  We really want to thank everyone who supported the postcard campaign for signage, and especial thanks to Siopa Frank, because without the key support of our shops it would not have been so effective.   We believe that Minister Eamon Ryan got more than 400 postcards and Cork County Council have now appointed consultants to review the signage.  We had a meeting with key Council staff on Wednesday and it was positive in that they had mock-ups of signs that included Béal Átha an Ghaorthaidh, Cill na Martra augs Réidh na nDoirí, and are willing to consider more signs for An Ghaeltacht   This  does not mean that these signs are over the line yet….but things are moving in the right direction.  

Scéalta ón Ionad Áise, Réidh na nDoirí

Scéalta ón Ionad Áise, Réidh na nDoirí an tseachtain seo:  

Dé Luain bíonn an rang Ceirde ar siúl  óna 10.30-12.30pm Mondays Crafters are back.
Canadh lar an sean nós, scéim Aising Geal le Josie  óna 4 go 5pm do pháistí rang a 4, 5 & 6.
Dé Máirt:; Tuesdays:   Pilates  le Tony Digby  087-9858379@ 7in agus 8in
Céadaoin : Wednesdays: Grupa Tuismitheoirí/Minders/ Toddlers óna 9.30am go 11.30r.n.  
       and  Bingó as Gaeilge ar a 8 a chlog. Beidh sé  ar siúl go seachtainiúil ar feadh tamall, sin le rá, comh fada is a bheidh éileamh air agus go mbaineann daoine taitneamh as.
 Bingó as Gaeilge will be on weekly with a weekly Jackpot on Wednesday nights at 8pm . Fáilte roimh gach éínne !

Deardaoin : Thursdays  Yoga le Yana  0861943230  6pm & 7.30pm
Aoine : Fridays: Ranganna Bannaí ceoil le Comhaltas Lachtaín Naofa óna 8pm…Céilí band classes.

Circuit Classes

Circuit Classes sa Halla.  Tuesdays 7-745pm.  

Open to everyone.  

Beginning Tuesday 3rd October.  Classes €7pp

Text / WhatsApp Richard 083 4068194

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Glanadh gluaisteáin

New carwash business

Chiropodist nua

Chiropodist

Beidh an chiropdist  i gCuan Barra ra an 5ú lá do Meán Fhomair

Agus gach Máirt ina dhiaidh sin. 

 
Margaret Dilworth 087 7648527
Chuir glaoch uirthi chun coinne a dheanamh

CHIROPODIST 

Chiropodist Margaret Dilworth will attend Cuan Barra on September 5th and the first Tuesday of every month after that. Phone for appointment 087 7648527

Tan Álainn

Dá mba mhaith leat Tan a fháil i do thig féin

Dean glaoch a chuir ar Mairéad ar 086 3708966

Tan Álainn – Mobile Spray Tanning

A luxury spray tanning experience within the comfort and privacy of your own home.  

Call or text Mairéad on 086 3708966 

Visit Tan Álainn on Instagram/Facebook for more information. 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Níl aon nuachtlitir ceangailte an tseachtain seo. 

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Tadhg O Duinnín agus Siobhán Dan Seán  ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers Tadhg O Duinnín and Siobhán Dan Seán)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter