Nuacht na Seachtaine seo (13/10/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (13/10/2023)

bealathaabu@gmail.com

Tuairín Dubh

Maith sibh go léir, aisteoirí, ceoltoirí agus eagrathoirí. Sár oiche i gCorcaigh do Bhéal Átha.

Cupla gringraf 

https://photos.app.goo.gl/r67iXodG2UJvnZT66

BunClub Bhéal Átha’n Ghaorthaidh 

Cruinniú Cinn Bhliana & Oíche Chlárúcháin an BhunClub

An Halla, Béal Átha’n Ghaorthaidh 

Dé hAoine, 20ú Deireadh Fómhair

7.00in

Táille ballraíochta bliantúil – €15 (in aghaidh an pháiste) 

Iarrtar ar thuismitheoirí teacht chuig an halla le haghaidh cruinniú cinn bhliana tapaidh agus chun a leanaí (rang 2-6) a chlárú leis an mBun Club don bhliain 2023-24. Ní bheidh cead leanaí a chlárú ina dhiaidh sin, seachas i gcúinsí speisialta. Ar an oíche beidh ar thuismitheoirí foirmeacha clárúcháin a líonadh, táillí ballraíochta a íoc agus clárú don róta maoirseachta (Ní bheidh cead páistí a chlárú don BhunClub mura bhfuil AR A LAGHAD tuismitheoir amháin cláraithe don róta). Beidh ar thuismitheoirí tabhairt faoi phróiseas grinnfhiosrú na ngardaí chomh maith, mura bhfuil sé sin déanta cheana féin, sula gcuirfear tús ceart le BunClub na bliana seo.

BunClub AGM & Registration Night

Halla, Ballingeary

Friday, 20th October

7.00pm

Annual membership fee – €15 (per child) 

Parents are asked to come to the halla for a quick AGM and to register their children (2nd-6th class) with the BunClub for the 2023-24 year. Children cannot be registered after that night, except in special circumstances. On the night parents will have to fill registration forms, pay the membership fees and register for the supervision rota (Children cannot be registered for the BunClub unless AT LEAST one parent registers for the rota). Parents will also need to undergo the standard garda vetting process, if they haven’t already done so, before we can properly start this year’s BunClub.

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Beidh cruinniú Tuismitheoirí na Gaeltachta do theaghlaigh Mhúscraí.

i gCíll na Martra ar an Mairt seo an 17ú. 

Feach ceangailte

Coiste na mBailte Slachtmhara

An saol ó dheas i rith an tseachtain

Bhí agalaimh ar an radio le Helan Ní Shé faoi an ardú mór marc i mbliana

Lean an nasc

https://youtu.be/4r7JvaNj434

Coiste Forbartha

An Ráth i Ráth Gaiscigh

Report on Rathgaskig Ring Fort


This summer a group of us met with archeologist Alison McQueen. Many ideas were put forward to Alison as to what we would like to see, taking into consideration the caution and practicalities of the project. Since then, Alison has sent our group a fascinating and educational report of the site. She has laid out a detailed management plan which can be downloaded here.This is an important structural monument which we feel committed to preserve.The next step is to have a meeting with Coillte since the ring fort is on their land.
Pamela Twomey, Ballingeary

See the report attached

Scoil Réidh na nDoirí

Tá ár scoil ag déanamh bailiúchán éadaí do Scoil Réidh na nDoirí.  Támid ag lorg aon éadaí, brógaí, málaí, braillíní, tuáillí, cuirtíní.  Más féidir le daoine iad a chuir i mála dubh agus tabhair chuig an Scoil í roimh an 12ú Deireadh Fómhair.

Réidh na nDoirí National School

Clothes collection

Bring to the school before 12th of October. 

Imeachtaí i Réidh na nDoirí

Tuairín Dubh 

Tá an albam ar díol  siopa Úi Dhuinnín

Tuairín Dubh

The albam of the show is for sale in Siopa Uí Dhuinnín at present. 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Glanadh gluaisteáin

New carwash business

Chiropodist nua

Chiropodist

Beidh an chiropdist  i gCuan Barra ra an 5ú lá do Meán Fhomair

Agus gach Máirt ina dhiaidh sin. 

 
Margaret Dilworth 087 7648527
Chuir glaoch uirthi chun coinne a dheanamh

CHIROPODIST 

Chiropodist Margaret Dilworth will attend Cuan Barra on September 5th and the first Tuesday of every month after that. Phone for appointment 087 7648527

Tan Álainn

Dá mba mhaith leat Tan a fháil i do thig féin

Dean glaoch a chuir ar Mairéad ar 086 3708966

Tan Álainn – Mobile Spray Tanning

A luxury spray tanning experience within the comfort and privacy of your own home.  

Call or text Mairéad on 086 3708966 

Visit Tan Álainn on Instagram/Facebook for more information. 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Níl aon nuachtlitir ceangailte an tseachtain seo. 

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:    Jimmy Farrell agus Brandy Twomey).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers Jimmy Farrell and Brandy Twomey)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter