Nuacht na Seachtaine seo (13/11/2020)

Nuacht na Seachtaine seo (13/11/2020)

bealathaabu@gmail.com

An Súgán

Tá an suíomh idirlíonn do Chumann Staire athchóirithe agus tá sé beo ar www.ballingearyhs.com  

(Feach an giota ón Examiner ceangailte)

Bhfuaireadar cúnamh ó An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

 Tá mórán físeanna, griangrafanna, sliochtanna is mór chuid eile

Le do thoil féach ar an fís seo ón suíomh. 

  https://ballingearyhs.com/an-sugan/athbheochan-na-gaeilge-gaelic-revival/fisean-video-mac-piarais/ 

An-suimiúil

Thug mórán daoine aitiúil cabhair lena am, pictuirí, cáipéisí eile. 

Mór chuid buíochas tuilte ag Tim Twomey, Seán Ó Súilleabháin, Heidi Houlihan, Aidan Twomey, Barra Ó Suibhne, Breda Lucey, Caroline Ní Nualláin, Dónal Ó Laoire, Greg Houlihan, Hugh Brennan, Jane Lucey, John Dolan, Niall Houlihan, Séamus Ó Conchuír, Seán Ó Céilleachair, Seán Óg Ó Duinnín, Tadhg Ó Duinnín, Tadhg Ó Críodáin, Ted Ó Conaill.

Seol smaointí aremail chuig ansugan@gmail.com más mion leat.

The Súgán

The updated Cumann Staire website is now live at www.ballingearyhs.com (see the attached article from the Examiner).

It was funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

It includes lots of colourised photos, newly made films (e.g. https://ballingearyhs.com/an-sugan/athbheochan-na-gaeilge-gaelic-revival/fisean-video-mac-piarais/) and information on An Súgán – the proposed museum of the Gaelic Revival and Irish language.

Lots of local people contributed to the website update with time, images, documents etc. Thanks to: Tim Twomey, Seán Ó Súilleabháin, Heidi Houlihan, Aidan Twomey, Barra Ó Suibhne, Breda Lucey, Caroline Ní Nualláin, Dónal Ó Laoire, Greg Houlihan, Hugh Brennan, Jane Lucey, John Dolan, Niall Houlihan, Séamus Ó Conchuír, Seán Ó Céilleachair, Seán Óg Ó Duinnín, Tadhg Ó Duinnín, Tadhg Ó Críodáin, Ted Ó Conaill.

The team would love to hear what you think – you can email us on ansugan@gmail.com

Comórtha Céad Bliain

Bás Criostóir Ó Luasa  

Feach pictuir don leacht ar lá comórtha céad bliain

An leac anseo, an cros agus a uaibh ceangailte

Ar dheis Dé go raibh a anam dilis

Centenary

Cristopher Lucey shot 100 years ago

Above is te monument at Tuirín Dubh on Tuesday last

See pictures of the cross at Carrig and Criostóir’s grave in Cork on Tuesday last

Ar dheis dé go raibh a anam dilis

Féilire 2021    (Oiche an Domhnach an sprioc dáta)

Cumann Ceamara Locha Lua

Seol bhur pictiúrí chuig bealathaabu@gmail.com nó cclochalua@gmail.com roimh óiche an Domhnach an15ú lá de Mí na Samhain.

Caithfidh na pictiúrí bheith tóghta i mBéal Átha

Tá 33 daoine taréis griangrafanna a seoladh cheana féin

Beidh Corn Valerie Uí Dhonnchú mar dúis ag an duine leis an pictiúr is fearr.

2021 calendar

Please send photos to bealathaabu@gmail.com or cclochalua@gmail.com on or before Sunday 15th of November

 

Picture must be taken in the Béal Átha area.

33 people have submitted pictures already

The Valerie O’Donoghue Cup will be presented to the photographer of the best photo.

Comhras Teilifise

Ma tá aon faidhb ag einne lena comhras teilifise cuir glaoch ar Fionni ar 086 8051790

Deanfaig sé teamhnhail a dheanamh leis an comhlacht muillean gaoithe faoi

TV Signal

If you are experiencing problems with their signal can you please ring Fionni at 086 8051790

He will make contact with the wind turbine company about the service 

 Comharchumann Forbartha Mhúscraí 

Ta moltaí nua ag Conradh na  Gaeilge faoi pleanáil sa ghaeltacht

feach iad ceangailte

An Corcumann

Conradh na Gaeilge have published new recomendatin for house planning in the aeltacht

See the PDF attached

An Learbharlann beag

Ta leabharlann beag saor eagraithe i Casadh na Sproide faoi lathair

Leabhair do gach aois

Ar iasacht, tóg ceann nó dhó agus tabhair thar nais iad nuair atá críochnaithe agat leo.

The Little Free Library

The Little Free Library is now set up in Casadh na Spriode. 

Books for all ages. 

Take a book and keep, return or replace it but if shelves are full please don’t leave surplus books around. Enjoy!  

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag deanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Féach ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Meave O’ Neill, Siobhán Dan Seán agus Eithne Concannon)  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Meave O’ Neill, Siobhán Dan Seán and Eithne Concannon)

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter