Nuacht na Seachtaine Seo (30/10/2020)

bealathaabu@gmail.com

Óiche Shamhna
 
Hi All, Bun Club and Coiste an Halla have come together to celebrate Halloween as best we can. 
Due to the new Covid restrictions, there will be no Disco or gathering of any kind. 
So instead, we are inviting all children to enter this free competition. 
All you have to do is send in a photo of anything Halloween themed. 
Examples: Draw a free-hand picture or colour one or carve a pumpkin! 
Send your entries to anhallabealatha@gmail.com by  Friday 30th to be in with a chance of winning a prize.  
Please note that all submissions will be published on  http://www.anhallabealatha.wordpress.com. 
Prizes will also be announced on Saturday 31st Oct. 
There will be a Bealathaabu email sent on Saturday 31st containing the link. 
Dont forget to include your name, age, and contact number.  
 
An Coiste Forbartha.
 
Muileann Gaoithe
 
Míle buíochas díobh uille a thug airgead don bhfeachtas
 
Tá €979 bailithe anois.
 
Is i mí Feabhra a dhéanfaidh An Bórd Pleanala cinneadh ar an achainí.
 
Tá súil againn go dtitfidh se inár bhfábhar.
 
 
Wind turbine appeal

Coiste Forbartha Curraglass Windfarm Appeal Status.

A huge thank yo to all that contributed to the appeal 

Thanks to you we have raised the required €979

Míle buíochas díbh uille

An Bórd Pleanala will give their verdict in February

Fingers crossed

 
Féilire 2021
 
Cumann Ceamara Locha Lua
 
Seol bhur pictiúrí chuig bealathaabu@gmail.com nó cclochalua@gmail.com roimh an 15ú lá de Mí na Samhain.
 
 
Caithfidh na pictiúrí bheith tóghta i mBéal Átha
 
Beidh Corn Valerie Uí Dhonnchú mar dúis ag an duine leis an pictiúr is fearr.
 
2021 calendar
 
Please send photos to bealathaabu@gmail.com or cclochalua@gmail.com on or before Sunday 15th of November
 
Picture must be taken in the Béal Átha area.
 
The Valerie O’Donoghue Cup will be presented to the photographer of the best photo.
 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí
 
Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí, atá lonnaithe ag GTeic
Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí, ag earcú post riarthóra
3 lá (21.5 uair) sa tseachtain.

Ní mór don té sin ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh,
ardscileanna comhorduithe agus idirphearsanta, eolas agus cleachtadh ar
chuntais airgeadais agus cumas a bheith ag obair ó chian.
 
Feach ceangailte
 
Ostán Gúgán Barra  

Satharn sa bhaile  agus takeaway an Domhnaigh
 
Féach ar an mbiachlár don takeaway don t-seachtain seo ceangailte.

Tá níos mó ar fáil ar an suíomh chomh maith. Féach agus ordaigh anseo: https://gougane-barra-hotel.myshopify.com/collections/gougane-home


  
Teiripeoir Áilleacht  
Beauty Therapist
Cecily Ní Chonaill

Call or text this number
085 167 9563
Chuir glaoch/Seol téacs chuig an uimhir seo
085 167 9563
 
Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Féach ceangailte
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Brandy Ó Tuama, Nora O’ Riordan agus Vaughan Taylor )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Brandy Ó Tuama, Nora O’ Riordan agus Vaughan Taylor)

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an scéal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter