Le Déanamh

To Do

Bealach Siúlóide / Rothaíochta Béal Átha'n Ghaorthaidh.

Seacht bealach ar bóthaire na h-áite.

Ballingeary Walking / Cycling Trails.

Seven trails on local Ballingeay’s roads.

Siúlóidí Stairiúla na Sráide.

Village Historical Walk.

Tá plaiceanna le eolas stairiúl i  21 suíomh sa tsráid.

A sequence of 21 plaques leads you through the historical locations in the village.

Siúlóid na Céimeanna.

Siúlóid 1km  a trasnaíonn an droichead átha is faide in Éirinn.

The Stepping - Stones Walk

A 1 km easy walk that crosses Ireland’s longest clapper bridge.

Outdoor Discovery Adventure Company.

Cadhcadóireacht agus spórt ar Locha Lua.

Kayaking and fun on the lakes of Locha Lua.

Páirc Foraiose an Guagán

Bunaíodh an páirc sa bhliain 1972, tá siúlóidí agus radharcanna sléibhte go flúirseach ann.

Gougane Barra Forest Park

The park was established in 1972 & has trails and mountain views in abundance.