Gailearaí na nGrianghraf

Photo Gallery

Lean na Nascanna

Follow the links

Fáiltiú roimh mhuintir na Fraince

Welcoming our French freinds

Paráid la le Pádraig 2024

St Patrichs Day Parade 2024

Cluichí Oilimpica Múscraí 2023

Muskerry Olympics 2023

Mór-Aonach Bhéal Átha 2023

Ballingeary EXPO 2023

Griangrafanna a iontrálag do feilire 2022

Pictures entered for the 2023 calendar

Mol an Óige 2022

Youth Concert 2022

Naomh Fionnbarra Fé 12 Craobh an Srath buaite

Naomh Fionnbarra U12 win the League final

Domhnach an Gúgán 2022

Gougane Sunday 2022

Rebel Óg na Gaeltachta. Páirc an Chrócaigh

Rebel Óg na Gaeltachta. In Croke Park

Ócáid gailf Paddy Lynch

Paddy Lynch Outing. Ballingeary Golf Society 2022

Campa Samhraidh Béal Atha 2022

Summer camp 2022

An tAthair Peadar 50ú

50 years ordained celebration. Fr Peadar

Na deb's 2022

The 2022 Deb's

Comthraí Fáilte nua

New village welcome signs 2022

Scíth na Scoile 2022

Scíth na Scoile national schools competition winners 2022

Seaimpíní fé 12 2022

U12 ladies Champions 2022

Maidin Caife Scoil Naomh Fionnbarra 2022

Scoil Naomh Fionnbarra Coffee Morning 2022

Bronnadh ar Ben

Presentation to Ben

Seaimpíní Sinsear Comortas Peile na Gaeltachta 2022

Senior Comortas peile na Gaeltachta Champions 2022

Bailiuchain do otharcár na haer

Air Ambulance fundraiser

Dreapadh le Charlie 2022

Climb with Charlie

Bruscar na Bothaire 2022

Approach roads litter pick 2022

Cros Naomh Bhríde

St Bridgets Crosses

Comóradh Cháth Chéim an Fhia 200

Battle of Ceim an Fhia commemeration 200

Griangrafanna a iontrálag do feilire 2022

Pictures entered for the 2022 calendar

Taréis Peintáil 2021

After painting 2021

Peint, Peint, Peint

Paint, Paint, Paint

Roimh Peintáil 2021

Before painting 2021

Deireadh seachtaine tréanghlanadh

Powerwashing weekend

Cuairt na Cásca

Easter Visit 2021

Rith 4 X 4 X 48 Tig Pieta 2021

4X4X48 Pieta House

2021

Griangrafanna a iontrálag do feilire 2021

Pictures entered for the 2021 Calendar

Beartanna na Nollag 2020

Christmas Gifts

2020

Cocooners Bhéal Átha 2020.

Ballingeary Cocooners 2020

Tráth na gCeist a 4

The Fourth Quiz

Muintir Uí Dhuinnín sa siopa 40 bliain

Dineens 40 years in the shop

Selfies Tráth na gceist a 3

The third quiz selfies

Tráth na gCeist na Clainne 2

The second family quiz

Covid 19 mala feiriní doibh siúd thart ar 70

Covid 19 /Over 70's /Goodie bag

Trath na gceist na Clainne 1 / Fan sa bhaile!

First family quiz. Stay at home

An Bosca Teileafón

Making of the telephone box

Mol an Óige 2020

Youth Concert 2020

Lá na Seantuismitheoirí i Scoil Fhionnbarra

Grandparents day in Scoil Naomh Fionnbarra

Curach as Gaeilge

Making of the Curach

Siúliodí na Slainte 2019

Health walks 2019

Siúlóid 10k Cumann Peile Naomh Fionnbarra

Naomh Fionnbarra footbll club 10k walk

Mol an Óige 2018

Youth Concert 2019

Céiliúradh 90 bliain an boinn piobairí

90th anniversary celebration for the pipe band

Leath Mharatón Locha Lua 2018

Loche Lua half marathon 2018

Brúscar na Bóthaire 2018

Road Litter collection 2018