Nuacht na Seachatine seo (3/2/2023)

Nuacht na Seachatine seo (3/2/2023)

bealathaabu@gmail.com

UIBH LAOIRE PARISH ACTIVE RETIREMENT


Uibh Laoire Parish Active Retirement will hold their first get together of 2023 for all members, to discuss their plans for the year ahead. This meeting will take place in Cuan Barra on Wednesday 8th of February at 7.30pm. 

We look forward to meeting you all for a chat and a cuppa.

An Ceoldrama, Tuairín Dubh

Tá na ticeadaí ar díol faoi lathair ra an nasc thíos

Ticéid ar fáil 11ú, 12ú & 13ú Bealtaine

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Tuairín Dubh the musical

Tickets are current available on the following link

11th, 12,and 13 of May

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Mór-Aonach Bhéal Átha

Is é a bheidh ins an t-Aonach Mór ná seans do chumainn agus  do choistí deonacha i mBéal Átha’n Ghaorthaidh a chuid imeachtaí agus pleananna a chuir os comhair an phobail. 

Beidh sé ar siúl ar an Satharn a 18ú la ó 6:30 go 8:30 agus maidin Dhomhnaigh ó 10:30 am go 12:30 pm ar an 19ú d’Fheabhra.

Inasn Áras Peile

Fáilte riomh an pobal go léir.

Aon ceist ar duine ón gCoiste Forbartha

 

Mór-Aonach Bhéal Átha

A chance for all Ballingeary’s clubs and voluntary committees to let the public know what they do and possibly show their plans for the future.

The displays will be presented in The GAA Club House on Saturday 18th of February from 6:30 to 8:30 and on the following Sunday morning the 19th from 10:30 to 12:30.

Any questions to a member of the Coiste Forbartha

The following clubs and committees may display on the weekend.

Possible list of clubs and voluntary committees that will have a display table
1. An Buíon Phíobairí
2. An Cumann peile
3. Coláiste na Mumhan
4. SVP Naomh Ronán Uibh Laoire
5. Coiste Forbartha
6. An Súgán
7. Ráth Gaiscigh Attraction
8. Báilte Slachtmharra
9. Coiste siúloidí
10. An Ceoldrama, Tuairín Dubh
11. Meitheal na Gaolainne
12. Turasoireacht
13. TART – START
14. Comharcumainn Peile Naomh Fionnbarra
15. Corcumann Forbartha Muscraí
16. Cumann Ceamara Locha Lua
17. Pobal ar Aire
18. An Cóir
19. Coiste Tithiochata UL
20. An Plean Teanga
21. Gougane Angeling Club
22. Coiste Lá le Pádraig
23. An Gun Club
24. Coiste an Halla
25. Cumann Staire
26. An Bun Club  
27. An Club Óige
28. Slí Gaeltacht Múscraí

  1. Uibh Laoire Parish Activement Retirement Association

 Béal Átha ón Spéir

Beidh taispeantas do fiseanna do Bhéal Átha:n Ghaorthaidh a thógadh ón spéir le feiscint ag an Mór-Aonach a bheidh insan Áras ar an Satharn an 18ú lá do Feabhra ó 6:30 go 8:03 agus ar an Domhnach an 19ú ó 10:30 go 12:30.

Feach sampla dos na fiseanna ón Speis anseo

https://www.youtube.com/watch?v=R5VsB8Qj5gg

Ballingeary from the Sky

An exhibition which will feature over 50 videos of Ballingeary from the sky will be shown at the Mór-Aonach Bhéal Átha which will take place in the GAA Pavilion on Saturday the 18th of February 6:30 to 8:30 and on Sunday the 19th from 10:30 to 12:30.

A short sample of the videos can be seen on the following link

https://www.youtube.com/watch?v=R5VsB8Qj5gg

SCÉIM NA gCAMPAÍ SAMHRAIDH 2023

Tá maoiniú (uasmhéid €2,500 / £1,750) á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois).

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an nasc thíos roimh an spriocdháta, 12.00pm, Dé hAoine, ar an 17 Feabhra 2023.

Gach eolas anseo

eolas@forasnagaeilge.ie


Summer Camp Fundaing


Foras na Gaeilge is providing funding (max. €2,500 / £1,750) for appropriate Summer Camps through Irish for young people (3 to 18 years of age). This is a nonprofit scheme to keep the camp fees low for the young people.

If you have any question on any aspect of the qualifying criteria, contact Foras na Gaeilge before the deadline of Friday 17th February 2023 at 12.00 pm.

Infomation at eolas@forasnagaeilge.ie

Launch of 2023 Community Support Fund & Women’s Shed Fund

Cork County Council is from tomorrow, 3rd February inviting applications from Community and Voluntary groups under the Community Support Fund 2023 and the Women’s Shed Group Fund. The scheme is funded by the Department of Rural & Community Development with support from the Local Community Development Committees (LCDCs) of Cork County Council.

 The scheme is an opportunity for community groups to access funding for both operational and capital projects, particularly in disadvantaged areas. Closing date for applications is 3.00pm on Monday, 13th March, 2023.

 The €362,678 allocation for Cork County:


€177,712 Current funding (Non-Pay) for use towards running/operating costs, eg. Utility costs, insurance, etc.
(Costs related to the period from 1st April 2022 – 31st March 2023 only eligible under this category)

 €181,339 Capital funding for use towards carrying out necessary repairs and improvements to facilities, purchase of equipment etc.
(For drawdown Costs must cover period from LCDC grant approval date to 31st August 2023)

 €3,627 Women’s Shed Fund Current Funding (Non-Pay) for use towards running/operating costs, eg. Utility, insurance costs etc.
Costs related to the period from 1st April 2022 – 31st March 2023 only eligible under this category)

There are three types of grants available under this Programme:

Small scale capital grant up to a maximum of €1,000 or less
Capital grant in excess of €1,000
Grants associated with running/operating costs

Léiriú Súgradh Teo

Seans as aisteoireachrt a dhenamh

An bhfuil tú sa dara bhliain i Scoil Mhuire

Tá pá le fáil do seo

Feach an fogra

Siúlóidí Sláinte

Tá muid chun tús a chuir leis na siúloidí sláinte arís i mbliana

Ag tosnú ar an Mháirt seo an 10ú ón Halla. ag a 7:30.

Beidh na siúliodí ar bun gach Mháirt agus Aoine i gcóir 6 seachtaine. 

Beidh High-Viz riocatnach.

Má theastionn uaith bheith pairteach i Grupa WhatsApp na Siúloidí lean an nasc i gcóir tuille eolas. 

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

Health Walks

The health walks will commence again this year

Starting next Tuesday the 10th at 7:30 from the Halla.

Every Tuesday and Friday night for 6 weeks. 

A High-Viz is compulsory. We have some to give away

It you wish to be part of a WhatsApp group with further information please follow the link below.

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

WhatsApp messages will be used to inform participants of updates, novelty nights, celebrations and cancellations.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Rebel Bounty

I dteannta leis an ríomhpost seo tá postaer bunaithe ar an Rebel Bounty atá á rith arís i mbliana. 

Tá na sonraí go léir ar fáil ins an nasc seo

 
https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

Cabhríonn an t-airgead seo go mór leis an gcumann Peile chun áiseanna breise a cheannach 7rl. 

Rebel Bounty

The club is running the Rebel’s Bounty again this year

All info on the following link

https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

The fund is very important to the club

Fuílleach madra

Murán daoine as siúl na sráide gach lá is óiche faoi lathair

Lé bhfuair dtóil, pioc suas fuilleach do gadháir. 

Dog Poo

Lots of people are walking the village each night and day 

Dog walkers, pick up your dogs poo please

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Brandy Twomey agus Orla Griffin  ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Brandy Twomey and Orla Griffin)

Bealatha.ie

See the email pages on the Ballingeary website

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *