Nuacht na Seachatineseo (10/2/2023)

Nuacht na Seachatineseo (10/2/2023)

bealathaabu@gmail.com

Bingo

Beidh oiche bingo  i gCuann Barra ar an gCeadaoin an 15ú ag a 8

€10 an leabhar

Ealaíon i gCuan Barra

Beidh ealaíon ar súil I Cuan Barra ar feadh 8 seachtain ag tosnú ar an Máirt an 21 ú lá de mí Feabhra ón a 11-1 le Helen Ní Choill Tá sé saor In aisce.

Art Classes in Cuan Barra

ART CLASSES starting in Cuan Barra on Tuesday February 21st from 11—1 with Helen Ní Choill   Free of charge.

UIBH LAOIRE PARISH ACTIVE RETIREMENT


Uibh Laoire Parish Active Retirement will hold a Bingo Night in Cuan Barra on Wednesday 15th February at 8.00pm.
Bingo Books €10.
There will also be a raffle on the night.
Everybody welcome.
Fáilte roimh cách.

Coiste na mBailte Slachtmhara.

Beidh crinniú chun an bliain seo a eagrú i gCuan Barrra ar an Deardaoin beag seo an 16ú ag a 7

Tá smaointí, plean agus baill nua ag teastáil. 

Tidy Towns Committee

We will hold a meeting next Thursday  evening in Cuan Barra at 19.00

Planning for the next few months new members and volunteers  needed.

Ostán Guagán Barra

Feach an fogra ceangailte

 

Gougane Barra Hotel

See the photo attached

Coiste Forbartha

Beidh an céad crinniú eile ar an Luain seo chugainn ag  8:45 i Árd na Laoi

Failte roimh gach einne sa phobal

Coiste Forbartha

Next meeting will be on Monday night next in Árd na laoi at 8:45

All members of the community most welcome

Mór-Aonach Bhéal Átha

Is é a bheidh ins an t-Aonach Mór ná seans do chumainn agus  do choistí deonacha i mBéal Átha’n Ghaorthaidh a chuid imeachtaí agus pleananna a chuir os comhair an phobail. 

Beidh sé ar siúl ar an Satharn a 18ú la ó 6:30 go 8:30 agus maidin Dhomhnaigh ó 10:30 am go 12:30 pm ar an 19ú d’Fheabhra.

Inasn Áras Peile

Fáilte riomh an pobal go léir.

Aon ceist ar duine ón gCoiste Forbartha

 

Mór-Aonach Bhéal Átha

A chance for all Ballingeary’s clubs and voluntary committees to let the public know what they do and possibly show their plans for the future.

The displays will be presented in The GAA Club House on Saturday 18th of February from 6:30 to 8:30 and on the following Sunday morning the 19th from 10:30 to 12:30.

Any questions to a member of the Coiste Forbartha

The following clubs and committees may display on the weekend.

Possible list of clubs and voluntary committees that will have a display table
1. An Buíon Phíobairí
2. An Cumann peile
3. Coláiste na Mumhan
4. SVP Naomh Ronán Uibh Laoire
5. Coiste Forbartha
6. An Súgán
7. Ráth Gaiscigh Attraction
8. Báilte Slachtmharra
9. Coiste siúloidí
10. An Ceoldrama, Tuairín Dubh
11. Meitheal na Gaolainne
12. Turasoireacht
13. TART – START
14. Comharcumainn Peile Naomh Fionnbarra
15. Corcumann Forbartha Muscraí
16. Cumann Ceamara Locha Lua
17. Pobal ar Aire
18. An Cóir
19. Coiste Tithiochata UL
20. An Plean Teanga
21. Gougane Angeling Club
22. Coiste Lá le Pádraig
23. An Gun Club
24. Coiste an Halla
25. Cumann Staire
26. An Bun Club  
27. An Club Óige
28. Slí Gaeltacht Múscraí

  1. Uibh Laoire Parish Activement Retirement Association

30 Spraoi na Laoí

Béal Átha ón Spéir

Beidh taispeantas do fiseanna do Bhéal Átha:n Ghaorthaidh a thógadh ón spéir le feiscint ag an Mór-Aonach a bheidh insan Áras ar an Satharn an 18ú lá do Feabhra ó 6:30 go 8:03 agus ar an Domhnach an 19ú ó 10:30 go 12:30.

Feach sampla a 2 dos na fiseanna ón Speis anseo

https://www.youtube.com/watch?v=qapA_nXH7mQ

Ballingeary from the Sky Sample video 2

An exhibition which will feature over 50 videos of Ballingeary from the sky will be shown at the Mór-Aonach Bhéal Átha which will take place in the GAA Pavilion on Saturday the 18th of February 6:30 to 8:30 and on Sunday the 19th from 10:30 to 12:30.

A short sample of the videos can be seen on the following link

https://www.youtube.com/watch?v=qapA_nXH7mQ

CLG Béal Átha’n Ghaorthaidh

Beidh Dinnéar Bliantúil á reachtáil ag Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh ar an 4ú lá de Mhárta san Óstán Eccles i nGleann Garbh. Beidh bronnadh boinn dos na fóirne Comórtas Peile na Gaeltachta a bhuaigh an corn sinsir i Leitir Móir, an fhoireann a bhuaigh Corn Thomáis Uí Chríodáin agus an fhoireann Fé 21.


Chomh maith le sin beidh comóradh speisialta á dheineamh ar na fóirne Sóisearacha ón bhliain 1992 agus 1994 a bhuaigh Craobh Lár Chorcaí ag an am.
Beidh ceol á sheinnt ag Patrick O Sullivan agus táimíd ag tnúth go mór leis an oíche.


Aip nua
Tá Aip nua seolta ag an gCumann. Beidh an Aip seo lán le torthaí, liosta na gcluichí, nuacht is déanaí agus a lán eile. Is féidir an Aip a fháil ins an Siopa Aip ar d’fhón póca.

Roinn 2:
Beidh tús á chur leis an mbliain le cluiche Sraithe an Chontae Roinn 2 in aghaidh Fánuithe Na Claide I mBéal Átha’n Ghaorthaidh ar an 26ú d’Feabhra ag a 11 r.n.

An Ceoldrama, Tuairín Dubh

Tá na ticeadaí ar díol faoi lathair ra an nasc thíos

Ticéid ar fáil 11ú, 12ú & 13ú Bealtaine

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Tuairín Dubh the musical

Tickets are current available on the following link

11th, 12,and 13 of May

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Siúlóidí Sláinte

Tá muid chun tús a chuir leis na siúloidí sláinte arís i mbliana

Ag tosnú ar an Mháirt seo an 10ú ón Halla. ag a 7:30.

Beidh na siúliodí ar bun gach Mháirt agus Aoine i gcóir 6 seachtaine. 

Beidh High-Viz riocatnach.

Má theastionn uaith bheith pairteach i Grupa WhatsApp na Siúloidí lean an nasc i gcóir tuille eolas. 

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

Health Walks

The health walks will commence again this year

Starting next Tuesday the 10th at 7:30 from the Halla.

Every Tuesday and Friday night for 6 weeks. 

A High-Viz is compulsory. We have some to give away

It you wish to be part of a WhatsApp group with further information please follow the link below.

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

WhatsApp messages will be used to inform participants of updates, novelty nights, celebrations and cancellations.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Rebel Bounty

I dteannta leis an ríomhpost seo tá postaer bunaithe ar an Rebel Bounty atá á rith arís i mbliana. 

Tá na sonraí go léir ar fáil ins an nasc seo

 
https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

Cabhríonn an t-airgead seo go mór leis an gcumann Peile chun áiseanna breise a cheannach 7rl. 

Rebel Bounty

The club is running the Rebel’s Bounty again this year

All info on the following link

https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

The fund is very important to the club

Fuílleach madra

Murán daoine as siúl na sráide gach lá is óiche faoi lathair

Lé bhfuair dtóil, pioc suas fuilleach do gadháir. 

Dog Poo

Lots of people are walking the village each night and day 

Dog walkers, pick up your dogs poo please

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Brandy Twomey agus  Siobhán Dan Seán   ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Brandy Twomey and Siobhán Dan Seán)

Bealatha.ie

See the email pages on the Ballingeary website

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *