Nuacht na Seachtaine seo (27/1/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (27/1/2023)

bealathaabu@gmail.com

Mór-Aonach Bhéal Átha

Is é a bheidh ins an t-Aonach Mór ná seans do chumainn agus  do choistí deonacha i mBéal Átha’n Ghaorthaidh a chuid imeachtaí agus pleananna a chuir os comhair an phobail. 

Beidh sé ar siúl ar an Satharn a 18ú la ó 6:30 go 8:30 agus maidin Dhomhnaigh ó 10:30 am go 12:30 pm ar an 19ú d’Fheabhra.

Inasn Áras Peile

Fáilte riomh an pobal go léir.

Aon ceist ar duine ón gCoiste Forbartha

 

Mór-Aonach Bhéal Átha

A chance for all Ballingeary’s clubs and voluntary committees to let the public know what they do and possibly show their plans for the future.

The displays will be presented in The GAA Club House on Saturday 18th of February from 6:30 to 8:30 and on the following Sunday morning the 19th from 10:30 to 12:30.

Any questions to a member of the Coiste Forbartha

The following clubs and committees may display on the weekend.

Possible list of clubs and voluntary committees that will have a display table
1. An Buíon Phíobairí
2. An Cumann peile
3. Coláiste na Mumhan
4. SVP Naomh Ronán Uibh Laoire
5. Coiste Forbartha
6. An Súgán
7. Ráth Gaiscigh Attraction
8. Báilte Slachtmharra
9. Coiste siúloidí
10. An Ceoldrama Tuairín Dubh
11. Meitheal na Gaolainne
12. Turasoireacht
13. TART – START
14. Comharcumainn Peile Naomh Fionnbarra
15. Corcumann Forbartha Muscraí
16. Cumann Ceamara
17. Community Alert
18. An Cóir
19. Coiste Tithiochata UL
20. An Plean Teanga
21. Gougane Fishing Club
22. Coiste Lá le Pádraig
23. GPA
24. Coiste an Halla
25. Cumann Staire
26. An Bun Club  
27. An Club Óige
28. Slí Gaeltacht Múscraí

 

SCÉIM NA gCAMPAÍ SAMHRAIDH 2023

Tá maoiniú (uasmhéid €2,500 / £1,750) á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois).

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an nasc thíos roimh an spriocdháta, 12.00pm, Dé hAoine, ar an 17 Feabhra 2023.

Gach eolas anseo

eolas@forasnagaeilge.ie


Summer Camp Fundaing


Foras na Gaeilge is providing funding (max. €2,500 / £1,750) for appropriate Summer Camps through Irish for young people (3 to 18 years of age). This is a nonprofit scheme to keep the camp fees low for the young people.

If you have any question on any aspect of the qualifying criteria, contact Foras na Gaeilge before the deadline of Friday 17th February 2023 at 12.00 pm.

Infomation at eolas@forasnagaeilge.ie

Léiriú Súgradh Teo

Seans as aisteoireachrt a dhenamh

An bhfuil tú sa dara bhliain i Scoil Mhuire

Tá pá le fáil do seo

Feach an fogra

Meitheal Teanga Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tá ranganna gaoilainne ag tosnú ar an Deardaoin an 2ú lá do Mí Feabhra

Gaeilge bunusach le Clodagh Ní Dhuinnín

Cócaireacht le Siobhan Sheridan 

Ahmadoireacht le Tadhg Ó Duinnín, 

Scoil Mhuire 7:30 go 9

Gach Deardaoin

i gcóir 6 seachtaine

Sé €30 an táille dos na cuarsaí

Lé cabhair ón Plean Teanga

Seól email chuig bealathaabu@gmail.com ( an email seo) 

Nú  teangmháil a dheanamh leis  na teagacoirí

Ballingeary Language committee

Irish classes will begin on the 2nd of February

Beginners with Clodagh Ní Dhuinnín

Cooking classes with Siobhan Sheridan

Woodwork classes  with Tadhg Ó Duinnín

In Scoil Mhuire from 7:30 to 9

Every Thursday for 6 weeks

Fee of €30 for the courses

Book a place by emailing bealathaabu@gmail.com ( this email)

Or by contacting the tutors.

Siúlóidí Sláinte

Tá muid chun tús a chuir leis na siúloidí sláinte arís i mbliana

Ag tosnú ar an Mháirt seo an 10ú ón Halla. ag a 7:30.

Beidh na siúliodí ar bun gach Mháirt agus Aoine i gcóir 6 seachtaine. 

Beidh High-Viz riocatnach.

Má theastionn uaith bheith pairteach i Grupa WhatsApp na Siúloidí lean an nasc i gcóir tuille eolas. 

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

Health Walks

The health walks will commence again this year

Starting next Tuesday the 10th at 7:30 from the Halla.

Every Tuesday and Friday night for 6 weeks. 

A High-Viz is compulsory. We have some to give away

It you wish to be part of a WhatsApp group with further information please follow the link below.

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

WhatsApp messages will be used to inform participants of updates, novelty nights, celebrations and cancellations.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Rebel Bounty

I dteannta leis an ríomhpost seo tá postaer bunaithe ar an Rebel Bounty atá á rith arís i mbliana. 

Tá na sonraí go léir ar fáil ins an nasc seo

 
https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

Cabhríonn an t-airgead seo go mór leis an gcumann Peile chun áiseanna breise a cheannach 7rl. 

Rebel Bounty

The club is running the Rebel’s Bounty again this year

All info on the following link

https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

The fund is very important to the club

Fuílleach madra

Murán daoine as siúl na sráide gach lá is óiche faoi lathair

Lé bhfuair dtóil, pioc suas fuilleach do gadháir. 

Dog Poo

Lots of people are walking the village each night and day 

Dog walkers, pick up your dogs poo please

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Eileen Dan Seán agus Padraig Dan Seán  ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Eileen Dan Seán and Padraig Dan Seán  )

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *