Nuacht na Seachtaine seo (20/1/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (20/1/2023)

bealathaabu@gmail.com

Míle buíochas do 2022
 
Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh 2022

Imeachtaí na bliana
Mar bhuíochas

Buíochas dos na boill go léir as teacht chuig na cruinnithe agus an spórt a bhionn againn ionta a caobhnú.
Is iontach é go mbionn slua ag an cruinithe mar go dtugann sé spreagadh mór don gcoiste

Bhí bliain mór againn arís i 2022

Buíochas ó chroí do :-

• Padraig agus Tim Ó Tuama as bheith mar stiúrthóirí ar an Comhlacht Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta
• Agus do Padraig as na cuntasaí a chuir in eagair.
• Fionni Ó Duinnín as na Boscaí bruscar sa tsráid a folmhú
• Mick Dineen as na comthraí fáílte nua a eagrú agus iad a chuir  i lathair le Fionni.
• Do Tim as an cead pleanál, agus an teastas tine a fháil don iarsmalan agus maoiniú a fháil chun ioch as an ábhar eolais iomlán a bhailiú.
• Do Donal Ó Laoire as na cuig comthraí Gaolainne a eagrú,
• Don fochoiste “An Gúgán a Shabháil” ós na muilte gaoithe milteach móra, Tim, Paul Ó loingsigh Heidí Uí Hulacháin agus Neil ó Luasa, Éacht allmhór insan feachtas i gcoine An Bórd Pleanala a bhuachaint.
• Do Máire Uí Longaigh agus a foireann í Coiste na mBailte Slachtmhara as an sár-obair a dheannadh chun 18 pointe sa bhreis a fháil insan chomortas i mbliana. Ó 317 go 335. Aocht mór mar gur é sin an scór is oirde dos na bailte is sráidbhailte go léir timpeall orainn.
• Go raibh míle specialta do Maura táréis 6 bhlian a caitheamh mar cathoirlach ar Coiste na mBailte Slachtmhara. Ta dul chun cinn mór deanta insan tsráid ó thóg Maura an dúshlán uirthi féín.
• Do Mick Dineen as na bealachaí siúloide agus róthaiochta a athcoiriú chuig caighdeán Sports Ireland,
• Do Padraig Ó Tuama as an stadéir feidearacht a eagrú don 6.6
• Do Aileen Ní Laoire a dhein gach iarracht na bothaire a coimead slán duinn agus an brú a chuir ar Irish Water chun an comhras seireachas a shocrú. Mar thoradh ar an bhrú, tá Irish Water chun stadéir feidearacht a dheineamh ar an comhras i 2023.
• Do Mo Uí Luasa agus a fothcoiste JK, Tim, Margerat Uí Laoire agus Pam Twomey as moiniú a fháil do stadéir feiderachta do tionscanamh mór i Ráth Gaiscigh.
• Agus do Padraig o Tuama agus an foth coiste “Coiste na Siuloidí” Padraig, Fionni agus Mick Dineen as an airgead a bhfuaireamar a caitheamh.
• Do Julia May agus Seán Ó Sulleabháin a thug cabhair duinn comthraí staire a crothú.
• Do Donal as an aisteoireacht a dheanamh don fís a dhein na firgintí folamh Údaraís a fhogairt. (Oscar tuilte aige)
• Do múintir Uí Scribhín a dhíol an triantán taobh leis an droichead duinn, agus do Fionni a dhein an diolachán a eagrú.
• Do Mick Dineen a dhein an Tart agus an START a comhordú i rith an bhliain. (3 bhliain deanta aige agus go neirí le Eoghain Ó Laoire do 2023)
• Do Fionni, agus John Horgan a eagraig an Mol an Óige
• Don Meitheal Teanga do Siobhán Sheridan agus Clodagh Ní Dhuinnín a chuir ranganna i lathair, Buíochas specialta go do Mairín Uí Thuama a seol na sean fhocail chuig an email, tá a goth álainn le chlois ar breis is 120 sean fhocail.
• Do Brandy Ó Tuama a dhein an féilire a tharrach le cheile agus €989 a bhailiú do Coiste na mBailte Slachtmhara.
• Do Siobhán, Síle agus Paddy as an seomra a thabhairt duinn dos na cruinnithe


Bliain mór roinn i 2023

• An triantán picnic a criochnú
• Na soils era droichead Inse an Fhossaigh a criochnú
• Mór-Aonach Bhéal Átha a chuir i láthair
• Na Leithrisí poiblí a athcoiriú,
• An abhar don iarsmalan a chuir le chéile
• An Ceoldrama a leiriú
• Na siúloidí a leathnú.
• Cluichí Oilimpeacha Muscraí beidir
 
 
Thanks for 2022
 
Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaothaidh 2022

Thanks to all members for attending the many meetings and for making them productive, positive and enjoyable
The large attendance at the meetings provides great momentum.

We had a big year in 2022

A huge thanks to :-

• Padraig and Tim Twomey for their directorship of the Company Limited By Guarantee
• To Padraig as treasurer for keeping the accounts in order.
• To Fionni Dineen for emptying the village bins
• Mick Dineen for the new Fáilte signs and for putting them in place with Fionni.
• To Tim and his team in The Museum Committee, Seanie Sullivan, Caroline Ní Núláín, Donal Ó Laoire and Heidi Houlihan.
For acquiring the Planning Permission (change of use) and fire certificate/disabled access cert and also for securing funding for the VED (Visitor Experience Development: “The Design Script”. 50% Funding secured from Údarás
• To Donal Ó Laoire for organising the 5 Irish building signs.
• To Padraig Ó Tauma for facilitating the feasibility Study for the 6.6
• To The Save Gougane sub-committee, Tim, Paul Lynch, Heidi Houlihan and Neil Lucey for their amazing work which culminated in An Bord Plenálas decision not to contest our proceedings for Judicial review in the High Court.
• To Maura Long and her hard-working Tidy Towns team. A huge result in adding an amazing 18 points to Ballingeary’s tally. 317 to 335.
• We are also grateful to Maura for the last 6 years as chair of the committee, great strides have been made in the village. Míle Buíochas
• To Mick Dineen for the reorganisation of the trails to meet Sports Ireland standard
• To Aileen O Leary for perusing the council to improve the road conditions and pushing the campaign to upgrade the village sewage system, culminating in the promise by Irish Water to carry out a feasibility study in 2023.
• To Padraig Twomey and his Coiste Siúloidí subcommittee of Mick Dineen and Fionni Dineen for allocating the funding received.
• To Mo Lucey and her subcommittee of JK, Margeret Leary Tim and Pam Twomey for securing funding for the Feasibility Study for the Rath Ghaiscigh attraction.
• To Julia May and Seanie Sullivan for work on historical signage on the trails.
• To Donal Ó Laoire for acting in the video which promoted the vacant Udarás units. ( An Oscar surely)
• To the Scriven family on selling the Picnic Triangle to us and to Fionni for organising the sale.
• To Mick Dineen for the coordination of the TART and START for the last 3 years and to Eoghan Ó Laoire for taking on the challenge in 2023.
• To Fionni Dineen and John Horgan for running the Mol an Óige concert
• To Meitheal an Teanga, To Siobhán Sheridan and Clodagh Dineen for running classes and especially to Mairin Twomey for the seanfhocal each week. There are 120 or so Sean fhocals on the Google drive. A huge project, well done Mairín.
• To Brandy Twomey for assembling the calendar and raising €989 for the TT committee.
• Special thanks to Siobhan, Sheila and Paddy for the use of the room in Árd for the meetings.


A big year ahead for 2023

Possibly

Finish the lighting on the Inse an Fhossaigh bridge.
Finish the picnic triangle
All clubs and voluntary committees to display at Mór-Aonach Béal Átha
Refurbishment of the toilets
Amassing the content for the museum
The musical “Tuairín Dubh”
Finalising the upgrading of the walks
Muscraí Olympic Games ?
 
 
Léiriú Súgradh Teo
 
Seans as aisteoireachrt a dhenamh
An bhfuil tú sa dara bhliain i Scoil Mhuire
Feach an fogra
 
Leiriú Súgradh Teo.jpg
 
Meitheal Teanga Bhéal Átha’n Ghaorthaidh
 
Tá ranganna gaoilainne ag tosnú ar an Deardaoin an 2ú lá do Mí Feabhra
 
Gaeilge bunusach le Clodagh Ní Dhuinnín
Cócaireacht le Siobhan Sheridan 
Ahmadoireacht le Tadhg Ó Duinnín, 
 
Scoil Mhuire 7:30 go 9
Gach Deardaoin
i gcóir 6 seachtaine
 
Sé €30 an táille dos na cuarsaí
 
Lé cabhair ón Plean Teanga
 
Seól email chuig bealathaabu@gmail.com ( an email seo) 
Nú  teangmháil a dheanamh leis  na teagacoirí
 
2023 Meitheal na Gaoilainne.jpg
 
Ballingeary Language committee
 
Irish classes will begin on the 2nd of February
 
Beginners with Clodagh Ní Dhuinnín
Cooking classes with Siobhan Sheridan
Woodwork classes  with Tadhg Ó Duinnín
 
In Scoil Mhuire from 7:30 to 9
 
Every Thursday for 6 weeks
 
Fee of €30 for the courses
 
Book a place by emailing bealathaabu@gmail.com ( this email)
Or by contacting the tutors.
 
 
Siúlóidí Sláinte
 
Tá muid chun tús a chuir leis na siúloidí sláinte arís i mbliana
 
Ag tosnú ar an Mháirt seo an 10ú ón Halla. ag a 7:30.
 
Beidh na siúliodí ar bun gach Mháirt agus Aoine i gcóir 6 seachtaine. 
 
Beidh High-Viz riocatnach.
 
Má theastionn uaith bheith pairteach i Grupa WhatsApp na Siúloidí lean an nasc i gcóir tuille eolas. 
 
 
 
Health Walks
 
The health walks will commence again this year
 
Starting next Tuesday the 10th at 7:30 from the Halla.
 
Every Tuesday and Friday night for 6 weeks. 
 
A High-Viz is compulsory. We have some to give away
 
It you wish to be part of a WhatsApp group with further information please follow the link below.
 
 
WhatsApp messages will be used to inform participants of updates, novelty nights, celebrations and cancellations.
 
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
Rebel Bounty
 
I dteannta leis an ríomhpost seo tá postaer bunaithe ar an Rebel Bounty atá á rith arís i mbliana. 
 
Tá na sonraí go léir ar fáil ins an nasc seo
 
https://rebelsbounty.ergogroup.ie/prod/rebelsbounty/join-draw

Cabhríonn an t-airgead seo go mór leis an gcumann Peile chun áiseanna breise a cheannach 7rl. 
 
Rebel's Bounty.jpg
 
 
Rebel Bounty
 
The club is running the Rebel’s Bounty again this year
 
All info on the following link
 
 
The fund is very important to the club
 
 
Fuílleach madra
 
Murán daoine as siúl na sráide gach lá is óiche faoi lathair
 
Lé bhfuair dtóil, pioc suas fuilleach do gadháir. 
 
Fuíleach Madra.jpg
 
Dog Poo
 
Lots of people are walking the village each night and day 
 
Dog walkers, pick up your dogs poo please
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Lotto 12.80.jpgGruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Catriona Ní Cheilleachair agus Orla Griffin  ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Catriona Ní Cheilleachair and Orla Griffin  )
 
Bealatha.ie
 
See the email pages on the Ballingeary website
 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *