Nuacht na Seachtaine (6/1/2023) Nollag na m Ban

Nuacht na Seachtaine (6/1/2023) Nollag na m Ban

bealathaabu@gmail.com

Nóta Buíochas

Ar son muintir Uí Thuama (Drom an Ailigh), ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an gcomharsanacht ar fad i mBéal Átha’n Ghaorthaidh as an gcúnamh agus as an tacaíocht a cuireadh ar fáil dúinn i ngach uile slí, le linn sochraide Gobnait Ní Thuama.

Ní dhéanfar dearmad ar an gcabhair agus ar an tacaíocht a tugadh dúinn.

Go mbeidh bliain slán sábháilte agus sláintiúil ag gach duine i 2023.

In thanksgiving

On behalf of the Twomey family we would like to thank the whole Ballingeary community for all the help and support in every way during the funeral of Gobnait Twomey.
All the help and support that was shown during a very difficult time will never be forgotten. We hope everybody will have a safe and healthy 2023.

With sincere thanks,

The Twomey family

Siúlóidí Sláinte

Tá muid chun tús a chuir leis na siúloidí sláinte arís i mbliana

Ag tosnú ar an Mháirt seo an 10ú ón Halla. ag a 7:30.

Beidh na siúliodí ar bun gach Mháirt agus Aoine i gcóir 6 seachtaine. 

Beidh High-Viz riocatnach.

Má theastionn uaith bheith pairteach i Grupa WhatsApp na Siúloidí lean an nasc i gcóir tuille eolas. 

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

Health Walks

The health walks will commence again this year

Starting next Tuesday the 10th at 7:30 from the Halla.

Every Tuesday and Friday night for 6 weeks. 

A High-Viz is compulsory. We have some to give away

It you wish to be part of a WhatsApp group with further information please follow the link below.

https://chat.whatsapp.com/KYeXB8EvfL8EIZyIxib7tk

WhatsApp messages will be used to inform participants of updates, novelty nights, celebrations and cancellations.

Scoil Fhionnbarra

Scoil Fhionnbarra – Beidh Seirbhís na Nollag ar siúíl sa tSéipéal ar an Domhnach 08/01 @ 10.40rn. Beidh Crannchur agus Cupán Tae sa scoil ina dhiaidh.
Fáilte roimh cách.

Scoil Fhionnbarra Carol service

Scoil Fhionnbarra Carol service will be held in the church on Sunday 8th january at 10.40am (immediately after mass). Scoil Fhionnbarra parents association will hold a coffee morning and raffle in the school after the service. There will be donation buckets at the church doors. Coiste na dTuismitheoiri are very grateful for your support.

Cumann Uinsionn de Pol

Cumann Uinsionn de Pol Naomh Ronán Uibh Laoire SVP

Ba mhaith linn buíochas a guabháíl ar gach einne a deonaigh dár feachtas i rith Mhí na Nollaig.

Bailiodh €2,585.00 in iomlán

Má tá cabháir ó einne dean glaoch a chuir ar 085 2490061

St Vincent de Paul

St Vincent de Paul Uibh Laoire
We would like to thank all those who recently donated so generously to our December annual appeal at the churches and privately.
A total of €2,585.00 was collected which will be used locally to help those in need.
Anyone in need of assistance can call us in on 085 2490061.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

NUACHTLITIR EANÁIR 2023 – 12 LCH: Tá an nuachtlitir lán! Tá ranganna ar ag tosú, ranganna Gaeilge, Adhmadóireachta, Ióga. Beidh siúlóidí treoraithe againn ar Lá Fhéile Ghobnatan agus Féile Leachtáin Naofa. Tá Plean 5 Bliana idir lámha againn agus tá uasdátú ann ar aon le nasc chuig físeán agus suirbhé ar: http://muscrai.org/gaeltacht-mhuscrai-plean-5-bliana…/ agus tuilleadh fógraí …

The Corcumann

Our Newsletter (12 PAGES) is very busy giving details of classes, courses all happening in Gaeltacht Mhúscraí including Irish classes, Woodwork, Yoga, etc. There are guided walks planned for St Gobnait’s Day and the feast of Lachtaín Naofa. and an update on work preparing the 5 Year Action Plan for Gaeltacht Mhúscraí including a video and a survey on our website: http://muscrai.org/gaeltacht-mhuscrai-plean-5-bliana…/

See attached

Fís Béal Átha 2022

Fís Béal Atha’n Ghaorthaidh 2022

Lean an nasc

https://youtu.be/V88dwTF0tD4

Ballingeary 2022 video

Follow the link

https://youtu.be/V88dwTF0tD4

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 38

Mol an óige agus tiochaidh sí. Encourage young people and they will get together. (Praise the youth and it will flourish).

Is uaisle an clú ná an t-ór. Reputation is more important than gold.

Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht. There is no prosperity without discipline.


 

 

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat


https://drive.google.com/file/d/1vLQ3zdy-ORyn74JeM-0yMPmBryFbzFwQ/view?usp=share_link

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.


Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Siobhán Dan Seán agus Siobhán Sheridan).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Siobhán Dan Seán and Siobhán Sheridan  )

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *