Nuacht na Seachtaine seo (2/12/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (2/12/2022)

bealathaabu@gmail.com

Coiste na Tuismathoirí Scoil Naomh Fionnbarra

Scoil Fhionnbarra – Bailiúchán Éadaí

Beidh bailiúchán éadaí ar siúl i gColáiste na Mumhan Dé Sathairn 3ú Nollag ó 5 – 7pm agus Dé Domhnaigh 4ú Nollag ó 9:30 – 11:30am. 

Tuilleadh eolais ar 087-9860249 agus 0863372942

Go raibh maith agat.

Naomh Fionnbarra National School 

Clothes collection in Cholaiste Na Mumhan Saturday 3rd Dec 5 – 7pm and Sunday 4th 9:30-11:30

More info 087-9860249 or 0863372942

Cumann Staire Uibh Láoire


Seolfar Seanachas Phatsy Chit 2 i gCuan Barra ag 8i.n. ar an Aoine, 9ú Nollag.

Historical Society

The local history/folklore book Seanachas Phatsy Chit 2 will be launched in Cuan Barra on Friday,  December 9th at 8pm.

Scoil Mhuire

Gach bliain, um Nollaig, reachtáiltear crannchur ar son acmhainní agus áiseanna spóirt & siamsaíochta na Scoile.  Is scoil bheag sinn, agus léirítear é seo sna deontaisí a thagann chughainn.  Dá bhrí sin, táimíd ag brath go mór ar an gcrannchur seo mar acmhainn scoile.
Bheimís go mór faoi chomaoin agaibh dá dtacófar lenár gcrannchur. Tá ticéidí ar díol ag €2 an ceann ag daltaí na scoile, I Siopa Uí Dhunnín agus ar fáil ón scoil.
Beidh an tarraingt ar siúl Dé Céadaoin 21ú lá Nollag sula scarfaimid do Laethanta Saoire na Nollag.

Scoil Mhuire


Each Christmas we hold a raffle in Scoil Mhuire, Ballingeary, to raise much needed funds. We are a very small second level school and our Capitation Grant reflects this fact.  Consequently, we depend greatly on money raised by this raffle.
 We rely on the generous support from the community for this raffle. Tickets are for sale for €2 each and are available from our students, Siopa Uí Dhuinnín and the school.
The draw will take place on Wednesday 21st December before we break for Christmas Holidays. 

Cumann Uinsionn de Pól Naomh Ronán, Uibh Laoire  – St Vincent de Paul, Uibh Laoire

We would greatly appreciate any contribution to our annual appeal which takes place on the 10th and 11th of December. There will be a second collection at all masses that weekend. This year there are also envelopes available in the church porches which can be returned to church baskets, posted or given to any SVP member.

Alternatively, anyone who wishes to make an online donation can donate locally on svp.ie/donate

Donors simply need to enter your Conference name (Naomh Ronán Uibh Laoire)  in the box ‘Specific location to help’ on the donate page.

We would like to thank you for your generous contributions to our annual appeal via the church collections over the years.  All monies collected is used to assist those in need in our parish.  We ask to please consider making a contribution, no matter what size, in the new formats outlined above to our annual appeal this year.

If anyone is in need of assistance please contact us on  085 2490061

We wish to thank everyone for their continued support and wish you all a happy Christmas

Co-Action Child and Family Centre

Nóta ó Síle Teddy

We are one of the families in West Cork who attend the Co-Action Child and Family Centre in Slip Road, Bantry. This centre opened in 2011 and was entirely funded by the community of Bantry and beyond. It is a purpose built building that provides essential therapeutic services to over 180 children with additional needs. The services provided include Psychology, Speech and Language Therapy, Physio and Occupational Therapy.


Our Tadhg has been linked in with Co-Action’s services since he was a few months old and receives support services in Bantry’s Child and Family Services on a weekly basis. Much of Tadhg’s progress over the past few years is thanks to the variety of supports he continuously receives from all the staff within this setting.

We have been told, without any consultation from the Management and the Board of Trustees to parents, that the centre will be converted into a permanent residential unit and that children who attend the centre will have to share a building with the adult day services. The families of children and adults who use the services are absolutely distraught about this proposal and believe it will without doubt affect the services provided for all involved and does not represent value for money.

Please sign the online petition in opposition to these proposed changes!

https://chng.it/NCPSrNwtmD

Coláiste na Mumhan

Uasdhátú ar obair an Choláiste

A chairde,
Cúpla míreanna eolais & fógraí anseo faoin obair atá ar bun le roinnt míonna anuas:

1. Fir/Mná Tí á lorg
Táimid ag lorg tithe chun glacadh le daltaí do chúrsaí samhraidh sa todhchaí. Tá deontas nua (€6000) an ceann chun an tigh a ullmhú do scoláirí agus cuirfidh Coláiste na Mumhan breis airgid le sin chun cabhrú chomh maith. Má bhfuil suim ag éinne déan teagmháil le colaistenamumhan@gmail.com chun tuilleadh eolais faoi na deontais a fháil. Beidh cúpla tithe riachtanach chun cúrsaí 2023 a rith.

2. Oibreacha ar an Óstán

Táimid ag caint leis an Rialtas faoi láthair faoi uasdhátú a dhéanamh ar fhoirgnimh an óstáin ionas go mbeadh lóistín & campas nua-aimseartha againn ag dul ar aghaidh sa todhchaí.

3. Bainisteoir
Tá chomhlacht earcaíochta ag obair ar ár son ag an bpointe seo chun bainisteoir nua a fhostú.

4. Plean Forbartha
Tá an chomhlacht 2into3 ag deireadh a gcuid oibre leis an bPlean Forbartha &  seolfar an Plean go luath.

5. Bord Bainistíochta
Tá an chomhlacht céanna ag obair ar bhaill le taithí & scileanna faoi leith a earcú chun teacht ar an mbord bainistiochta. 

Má bhfuil ceisteanna/tuairimí ag éinne faoi aon rud ansin déan teagmháil le colaistenamumhan@gmail.com

Mol an Óige 2022


Deineadh dearmad buíochas a guabháíl ar Keelinn Ní Laoire as an jab iontach a dhein sí don  mar bean an tí don ceolchorm, 

An-gaid=sce deanta aici

https://photos.app.goo.gl/xV5QL7pYig2NPSB4A

Forgot to thank Keelan Ní Loare for the exceelnt job she did as MC for the Mol an Óige concert

https://photos.app.goo.gl/xV5QL7pYig2NPSB4A

Feilire 2023

Beart mór griangrfanna seolta 

Seol 37 daoine thart ar300 pictuirí 

Tá na filteán seolta chuig an moltóir, 

Níl aon ainm ná aithine ag an moltóir faoi einne a seol griangraf 

Míle buíochas do Brandy as é a eagrú

feach na pictuirí go léir insan nasc seo.

https://drive.google.com/drive/folders/1DAx9gDvPwEz94kzzBJaJyK7YMyCEHhUg?usp=share_link

Míle buíochas do gacheinne a  seol Griangrafanna. 

Agus go neirí libh

2023 Calendar

A huge response to the photo competition and calendar 

37 people sent over 300 pictures

The link below has been sent to the judge

No names attached

The judge will choose the three best photos each must be from a different folder.

all photos to be seen on the link below

https://drive.google.com/drive/folders/1DAx9gDvPwEz94kzzBJaJyK7YMyCEHhUg?usp=share_link

Thanks a million ot all who sent in photos

And to Brandy for organising

Best of luck 

Choirm Cheóil don dialann

Ar mhaithe le Óisín

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 40

As an gcaint a thagas na buillí. Blows come from talk.

An té a mbíonn ceird aige bíonn beatha aige. He who has a trade has a livelihood.

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal. Hear both sides of the story.

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1ISscaOlMxdTjIK_ZpubX7-1zV3gsR91i/view?usp=share_link

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.


Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Brandy O Tuama agus Siobhán Sheridan  ).

See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Brandy O Tuama and Siobhán Sheridan)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *