Nuacht na Seachtaine seo (25/11/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (25/11/2022)

bealathaabu@gmail.com

CRUINNIÚ POIBLÍ  – Dé Luain 28ú Samhain ag 8pm sa Gteic

A chairde, Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí ag éascú Plean Gníomhaíochta 5 Bliana don cheantar Ghaeltacht Mhúscraí 2023 – 2027.  

Tá próiseas comhairliúcháin ar siúl agus beidh  cruinniú poiblí i mBéal Átha an Ghaorthaidh oíche Luain. Tá teimpléad ann, bunaithe ar na réimsí luaithe sa fógra. Beidh suirbhé ar líne chomh maith agus beidh físeáin againn ag déanamh achoimre ar na pleananna straitéiseacha atá sa cheantar cheana féin (Plean Oidhreacht Mhúscraí, Plean Teanga Mhúscraí, Plean Turasóireachta Mhúscraí). Bheimid buíoch as do thuairimí agus do mholtaí.

 

PUBLIIC MEETING – Monday 28th Nov at 8pm  Gteic

Comharchumann Forbartha Mhúscraí is facilitating a public consulation on developing a 5 Year Action Plan (2023-2027) for Gaeltacht Mhúscraí.  There will be a public meeting in Béal Átha an Ghaorthaidh on Monday night. There is a template which is based on the themes listed below in the notice.   There will also be an online survery and short videos providing a summary of the existing plans in the area (Múscraí Heritage Plan, Múscraí Language Plan and the Tourism Action Plan). We would really value your input, thoughts on what are should be the priorities in the short to medium to long term.

Coláiste na Mumhan

Uasdhátú ar obair an Choláiste


A chairde,
Cúpla míreanna eolais & fógraí anseo faoin obair atá ar bun le roinnt míonna anuas:

1. Fir/Mná Tí á lorg
Táimid ag lorg tithe chun glacadh le daltaí do chúrsaí samhraidh sa todhchaí. Tá deontas nua (€6000) an ceann chun an tigh a ullmhú do scoláirí agus cuirfidh Coláiste na Mumhan breis airgid le sin chun cabhrú chomh maith. Má bhfuil suim ag éinne déan teagmháil le colaistenamumhan@gmail.com chun tuilleadh eolais faoi na deontais a fháil. Beidh cúpla tithe riachtanach chun cúrsaí 2023 a rith.

2. Oibreacha ar an Óstán

Táimid ag caint leis an Rialtas faoi láthair faoi uasdhátú a dhéanamh ar fhoirgnimh an óstáin ionas go mbeadh lóistín & campas nua-aimseartha againn ag dul ar aghaidh sa todhchaí.

3. Bainisteoir
Tá chomhlacht earcaíochta ag obair ar ár son ag an bpointe seo chun bainisteoir nua a fhostú.

4. Plean Forbartha
Tá an chomhlacht 2into3 ag deireadh a gcuid oibre leis an bPlean Forbartha &  seolfar an Plean go luath.

5. Bord Bainistíochta
Tá an chomhlacht céanna ag obair ar bhaill le taithí & scileanna faoi leith a earcú chun teacht ar an mbord bainistiochta. 

Má bhfuil ceisteanna/tuairimí ag éinne faoi aon rud ansin déan teagmháil le colaistenamumhan@gmail.com

Mol an Óige 2022


Bhí oiche thar a bheith iontach againn san GHalla oiche an Satharn

Bhí an tallann i measc óg agus aosta ther a bheith go hiontach

Maith sibh do gach einne a galc páirt

Dhein Tomás Dunne jab iontach don fuaim 

Míle buíochas do Fionni Dineen, agus John agus damhnait ó Orgáin a eagraig. 

Féach na griangrafanna anseo

https://photos.app.goo.gl/xV5QL7pYig2NPSB4A

Mol an Óige 2022

A super night in the Halla last Saturday night

So great to see such talent in Ballingeary between young and old.

Tomás Dunne did a grat job on sound

A special thanks to Fionni Dineen, and John and Damhnait Horgan who organised the night.

See some photos here

https://photos.app.goo.gl/xV5QL7pYig2NPSB4A

Feilire 2023

Beart mór griangrfanna seolta 

Seol 37 daoine thart ar300 pictuirí 

Tá na filteán seolta chuig an moltóir, 

Níl aon ainm ná aithine ag an moltóir faoi einne a seol griangraf 

Míle buíochas do Brandy as é a eagrú

feach na pictuirí go léir insan nasc seo.

https://drive.google.com/drive/folders/1DAx9gDvPwEz94kzzBJaJyK7YMyCEHhUg?usp=share_link

Míle buíochas do gacheinne a  seol Griangrafanna. 

Agus go neirí libh

2023 Calendar

A huge response to the photo competition and calendar 

37 people sent over 300 pictures

The link below has been sent to the judge

No names attached

The judge will choose the three best photos each must be from a different folder.

all photos to be seen on the link below

https://drive.google.com/drive/folders/1DAx9gDvPwEz94kzzBJaJyK7YMyCEHhUg?usp=share_link

Thanks a million ot all who sent in photos

And to Brandy for organising

Best of luck 

Cumann Uinsionn de Pól Naomh Ronán, Uibh Laoire  – St Vincent de Paul, Uibh Laoire

We would greatly appreciate any contribution to our annual appeal which takes place on the 10th and 11th of December. There will be a second collection at all masses that weekend. This year there are also envelopes available in the church porches which can be returned to church baskets, posted or given to any SVP member.

Alternatively, anyone who wishes to make an online donation can donate locally on svp.ie/donate

Donors simply need to enter your Conference name (Naomh Ronán Uibh Laoire)  in the box ‘Specific location to help’ on the donate page.

We would like to thank you for your generous contributions to our annual appeal via the church collections over the years.  All monies collected is used to assist those in need in our parish.  We ask to please consider making a contribution, no matter what size, in the new formats outlined above to our annual appeal this year.

If anyone is in need of assistance please contact us on  085 2490061

We wish to thank everyone for their continued support and wish you all a happy Christmas

Pobal are Aire, Bhéal Áthan Ghaorthaidh 

Is féidir an App ag an cód seo a usáid chun teachtarachtaí faoi imeachtaí timpeall na haite a fháíl. 

Ballingeary Community Alert 

The code above and attached downloads an App that provides alerts in this area. 

Portrait Photography

Peter Cox is working on a 19th century wet plate photography process . He is going to start offering it commercially for portraits, but wants to get some practice handling multiple people in a queue for sittings. He is thinking of getting Cuan Barra for a few hours next Saturday and offering heavily discounted sittings/demonstration to locals. Say €20/head (commercial prices would be about €100-€120). 

If you might be interested please reply to this email.

10 people max . First 10 to be offered.

This is an example of the process here

From 11am tomorrow Saturday in Cuan Barra

Only a few spaces left.

Coiste Forbartha

Ta fograí le chuir agaiin ar na bothaire chun eolas a scaipeadh faoi na foirgintí gnó agus an GTeic . Beid muid á chuir ar na bthaire an tseachtain seo.

Míle buíochas as an Corcumann a thug urraíocht as iad a dheanamh.

Coiste Forbathha

In an effort to spread the news of the available business buildings and the gtech

we hace made up signs for the roads. 

Thanks to the Corcumann for sponsoring the signs. 

Coiste na Tuismathoirí Scoil Naomh Fionnbarra

Scoil Fhionnbarra – Bailiúchán Éadaí

Beidh bailiúchán éadaí ar siúl i gColáiste na Mumhan Dé Sathairn 3ú Nollag ó 5 – 7pm agus Dé Domhnaigh 4ú Nollag ó 9:30 – 11:30am. 

Tuilleadh eolais ar 087-9860249 agus 0863372942

Go raibh maith agat.

Naomh Fionnbarra National School 

Clothes collection in Cholaiste Na Mumhan Saturday 3rd Dec 5 – 7pm and Sunday 4th 9:30-11:30

More info 087-9860249 or 0863372942

SECAD

You are invited to join with SECAD, local communities and expert speakers for an exciting and critically important discussion about how communities and key service providers in Cork can actively support the aims and ambitions agreed by world leaders during COP 27.  This event will take place on 30th November 2022 at the Radisson Hotel Little Island, 4pm-8pm.  We will be joined by leaders in the field of sustainability including Dr Tara Shine and Mindy O’ Brien.  Tara has advised world leaders and international organisations on climate change and sustainable development and Mindy is Chief Executive with VOICE Ireland, one of Irelands and Europe’s fastest growing member-based environmental charities.

Choirm Cheóil don dialann

Ar mhaithe le Óisín

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 39

De réir a chéile a thógtar na caisleáin. Castles are built gradually.

Is maith an scathán súil charad. A friend’s eye is a good mirror.

Nuair a stadann an ceol stadann an rince. The dancing stops when the music stops.

 

 

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat


https://drive.google.com/file/d/1Ty3VAG7t6c_fQfRfcrVDNxdHIDePdQvk/view?usp=share_link

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Nora O Riordan agus Conchur Ó Laoire).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Nora O Riordan and Conchur Leary)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *