Nuacht na Seachtaine seo (11/11/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (11/11/2022)

bealathaabu@gmail.com

Oíche Chlárúcháin an BhunClub

An Halla, Béal Átha’n Ghaorthaidh 

Dé Sathairn, 12ú Samhain

7.30-8in

Táille ballraíochta bliantúil – €15 (in aghaidh an pháiste) 

Ní cruinniú a bheidh ann ach beidh ar thuismitheoirí teacht chuig an halla ar feadh cúpla nóiméad chun a leanaí a chlárú, ní bheidh cead leanaí a chlárú ina dhiaidh sin, seachas i gcúinsí speisialta. Ar an oíche beidh ar thuismitheoirí foirmeacha clárúcháin a líonadh, táillí ballraíochta a íoc agus clárú don róta maoirseachta (Ní bheidh cead páistí a chlárú don BhunClub mura bhfuil AR A LAGHAD tuismitheoir amháin cláraithe don róta). Beidh ar thuismitheoirí tabhairt faoi phróiseas grinnfhiosrú na ngardaí chomh maith sula gcuirfear tús le BunClub na bliana seo.

BunClub Registration Night

Halla, Ballingeary

Saturday, 12th November

7.30-8pm

Annual membership fee – €15 (per child) 

This will not be a meeting but parents will have to come to the halla for a few minutes to register their children, children cannot be registered after that nignt, except in special circumstances. On the night parents will have to fill registration forms, pay the membership fees and register for the supervision rota (Children cannot be registered for the BunClub unless AT LEAST one parent registers for the rota). Parents will also need to undergo the standard garda vetting process before we can properly start this year’s BunClub.

Ceolchoirm sa Halla


Beidh ceolchoirm sa Halla ar an Satharn, 19ú Samhain  ag 7.45i.n. le taispeántaisí ó óg agus aosta an cheantair ar an stáitse Breis Eolais ó: Fionni 086-8051790/ John 086-1703132

Concert in the Halla


Concert in the Halla Saturday 19th November with some local children and adult performers. For info:Fionni 086-8051790/ John 086-1703132

Sprioc data!

Feilire 2023

An Domhnach an 20ú lá do Mhí na Samhana

Cathfidh na pictuirí a bheith toghta i mBéal Átha

Pictuirí comthrobhar amnain do pictuirí ma miosa

Toghta i 2022

Seol chuig an riomhphost seo bealathaabh@gmail.com

nú cnaipe chuimhne a thabhairt chuig Breandán Ó Tuama

Closing Date!

2023 Calendar

The closing date for the entries for the 2023 calendar competition is Sunday 20th of November

Photos to be taken in Ballingeary

A landscape orientation (Horizontal ) photo for month picture only.

Portrait orientation (Vertical) pictures OK for inside pages and the competition

Pictures taken in 2022 only.

Send entries to this email bealathaabu@gmail.com or a memory stick given to Brandy Twomey.

Best of luck 

Coiste Forbartha

Beidh an cead crinniú eile don choiste ar an Mhairt beag seo i Ard na Laoi ag a 8:30

Fáilte mór roimh baill nua

Development committee

The next meeting will be held on Tuesday next in Árd na Laoi at a 8:30

New members will be more than welcome.

Coiste na Tuismathoirí Scoil Naomh Fionnbarra

Scoil Fhionnbarra – Bailiúchán Éadaí

Beidh bailiúchán éadaí ar siúl i gColáiste na Mumhan Dé Sathairn 3ú Nollag ó 5 – 7pm agus Dé Domhnaigh 4ú Nollag ó 9:30 – 11:30am. 

Tuilleadh eolais ar 087-9860249 agus 0863372942

Go raibh maith agat.

Naomh Fionnbarra National School 

Clothes Colection in Cholaiste Na Mumhan Saturday 3rd Dec 5 – 7pm and Sunday 4th 9:30-11:30

More info 087-9860249 or 0863372942

Choirm Cheóil don dialann

Ar mhaithe le Óisín

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 37

Seachain an duine nach labhraíonn puinn. – Avoid the person that doesn’t speak much.

Is ar mhaithe leis féin a níos an cat cronán. – The cat purrs to please himself.

Tuigeann Tadhg Taidhgín. – That makes two of us. (Like understands like).

 

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1NmzGpQOZKBiEp76Bm4hkr15k5q4IM97m/view?usp=share_link


Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Conchur Ó Laoire agus Breandán O Tuama).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Conchur Leary and Brandy Twomey)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *