Nuacht na Seachtaine seo (28/10/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (28/10/2022)

bealathaabu@gmail.com

Coiste na mBailte Shachtmhara

Torthaí seolta  inniú

An-toradh ar fad do Bhéal Átha

Suas 18 pointe ó 317 go 335, an léime is mó leis na blianta

An-creidmheas tuilte ar fad ag an mór méid daoine a cabhraigh chun an aocht iontach a bhaint amach.

Ó bailiú bruscar na bothaire, go gach duine a chuir is a uisce plandaí, a pheint balla, is a stth fiailí is gach ní eile.

Cathfidh muid Maura Uí Longaigh a lua. Tá sí ag eirí as bheith mar cathiorlach ar Choiste na mBailte Slachtmhara i mbliana taréis sé bhliain á stiriú. 

An gaisce do Béal Átha deanta agat Maura i rith do ré.

Míle Buíochas.

Feach an tuairisc ceangailte

Ballingeary Tidy Towns

The results were released today

Amazing news

We jumped up 18 points from 317 to 335, the biggest gain in years.

There is huge credit due to the many people that helped to achieve this heroic result

From all who picked litter on approach roads to planters and waterers of plants, painters of walls and much much more.

Well done

We have to mention Maura Long who has been chairperson of the committee for the last six years.

Maura is stepping down this year after a hugely successful tenure

You have done the village a great service Maura. Thanks you.

The adjudicators report is attached (In Irish only)

Maratón Cathair Baile Átha Cliath

Gach rath ar Gaeroid Ó Creimín atá ag glacadh pairt ar an Domhnach.

Go neiri leat Garoid

Dublin City Marathon

The very best of luck to Gearoid Cremin who is taking part this Sunday.

Not a bother o you Gear

Meitheal Teanga Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tá ranganna gaoilainne ag tosnú ar an Deardaoin an 10ú lá do Mhí na Samhna

Gaeilge bunusach le Clodagh Ní Dhuinnín

Cócaireacht le Siobhan Sheridan 

Ahmadoireacht le Tadhg Ó Duinnín, beidir chun coirceoga beach a  crothú.

Scoil Mhuire 7:30 go 9

i gcóir 6 seachtaine

Sé €30 an táille dos na cuarsaí

Lé cabhair ón Plean Teanga

Seól email chuig bealathaabu@gmail.com ( an email seo)

Nú  teangmháil a dheanamh leis  na teagacoirí

Ballingeary Language committee

Irish classes will begin on the 10th of November

Beginners with Clodagh Ní Dhuinnín

Cooking classes with Siobhan Sheridan

Woodwork classes (Possibly making Bee Hives ) with Tadhg Ó Duinnín

In Scoil Mhuire from 7:30 to 9

Every Thursday for 6 weeks

Fee of €30 for the courses

Limited places

Book a place by emailing bealathaabu@gmail.com ( this emal)

Or by contacting the tutors

Club Óige

Clarú don club Óige

Is feidir é a dheanamh ar-líne

Lean an nasc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4nAZkrOCPWDU6JEaTCRLDPMYQ1oXepa0EXpXyzZyS0b_bDw/viewform

Chun ioch ar-líne

https://docs.google.com/document/d/1RwrFioT1yxMyvJNXpBFo4ju_l6aMC8_BtvE520A4Nfs/edit

Cúpla gníomhaíocht molta ó chruinniú Club Óige le déanaí ceangailte.

Má tá aon smaointe eile ag baill faoi cad ba mhaith leo a dhéanamh, déan teagmháil le: bealathacluboige@gmail.com

LAST CALL FOR CLUB ÓIGE REGISTRATION

Online registration on this link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4nAZkrOCPWDU6JEaTCRLDPMYQ1oXepa0EXpXyzZyS0b_bDw/viewform

To pay online please follow this link

https://docs.google.com/document/d/1RwrFioT1yxMyvJNXpBFo4ju_l6aMC8_BtvE520A4Nfs/edit

Some suggested activities at the recent Club Óige meeting.

Any other ideas for the club can be forwarded to: bealathacluboige@gmail.com

Ceolchoirm sa Halla


Beidh ceolchoirm sa Halla ar an Satharn, 19ú Samhain  ag 7.45i.n. le taispeántaisí ó óg agus aosta an cheantair ar an stáitse Breis Eolais ó: Fionni 086-8051790/ John 086-1703132

Concert in the Halla


Concert in the Halla Saturday 19th November with some local children and adult performers. For info:Fionny 086-8051790/ John 086-1703132

Scoil Naomh Fhionnbarra

Bhí an scoil i cluiche caennais do scith na scoile  i gcoinne Naomh Abán ar an gCeadaoin seo chaite.

Dimriodar go hiontach ach ní raibh an ádh leo

Ta an cluiche le feiscint ar https://youtu.be/T8_346loOg8

BUN CLUB 2022 | 23

Le haghaidh eolas maidir le iarratais Bun Chlub (rang a dó+), déan teagmháil le bunclubbaag@gmail.com nó an grúpa WhatsApp don Bhun Chlub:

https://chat.whatsapp.com/CA36AsPbQ2xKS7pXV5HOPf

BunClub

For information on BunClub applications (2nd class +) contact bunclubbaag@gmail.com or the BunClub WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/CA36AsPbQ2xKS7pXV5HOPf

Sincere thanks to the outgoing coiste for their time and effort over the years.

Míle buíochas as ucht bhúr gcuid oibre!

Sprioc data!

Feilire 2023

An Domhnach an 20ú lá do Mhí na Samhana

Cathfidh na pictuirí a bheith toghta i mBéal Átha

Pictuirí comthrobhar amnain do pictuirí ma miosa

Toghta i 2022

Seol chuig an riomhphost seo bealathaabh@gmail.com

nú cnaipe chuimhne a thabhairt chuig Breandán Ó Tuama

Closing Date!

2023 Calendar

The closing date for the entries for the 2023 calendar competition is Sunday 20th of November

Photos to be taken in Ballingeary

A landscape orientation (Horizontal ) photo for month picture only.

Portrait orientation (Vertical) pictures OK for inside pages and the competition

Pictures taken in 2022 only.

Send entries to this email bealathaabu@gmail.com or a memory stick given to Brandy Twomey.

Best of luck 

Choirm Cheóil don dialann

Ar mhaithe le Óisín

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 35

Bualadh ar an bhualadh agus buille ar an bhuille. An eye for an eye and a tooth for a tooth. 

Ní féidir ceird a chaitheamh. You cannot spend a trade.

Máthair milliúnaí an phingin. The penny is the mother of a millionaire.

 

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1AmEREwhZ_0WV3GVVkszbUw2C-a2bqyNF/view?usp=share_link

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Tadhg Ó Duinnín agus Breamdán Ó Tuama).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Tadhg Ó Duinnín and Breandán Ó Tuama)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *