Nuacht na Seachtaine seo (21/10/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (21/10/2022)

bealathaabu@gmail.com

Meitheal Teanga Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tá ranganna gaoilainne ag tosnú ar an Deardaoin an 10ú lá do Mhí na Samhna

Gaeilge bunusach le Clodagh Ní Dhuinnín

Cócaireacht le Siobhan Sheridan 

Ahmadoireacht le Tadhg Ó Duinnín, beidir chun coirceoga beach a  crothú.

Scoil Mhuire 7:30 go 9

i gcóir 6 seachtaine

Sé €30 an táille dos na cuarsaí

Lé cabhair ón Plean Teanga

Seól email chuig bealathaabu@gmail.com ( an email seo)

Nú  teangmháil a dheanamh leis  na teagacoirí

Ballingeary Language committee

Irish classes will begin on the 10th of November

Beginners with Clodagh Ní Dhuinnín

Cooking classes with Siobhan Sheridan

Woodwork classes (Possibly making Bee Hives ) with Tadhg Ó Duinnín

In Scoil Mhuire from 7:30 to 9

Every Thursday for 6 weeks

Fee of €30 for the courses

Limited places

Book a place by emailing bealathaabu@gmail.com ( this emal)

Or by contacting the tutors

Coiste Forbartha

Feach na  muin tuarascaí ón gCrinniu a bhí againn le deanaí 

Feach ceangailte

Choirm Cheóil don dialann

Ar mhaithe le Óisín

Feilire 2023

Ná dean dearmad griangrafanna a thogaint do feilire an bliain seo chugainn.

Seans an chomortas a bhuachaint comth maith.

2023 Calendar

Do not forgt to take photos for thr 2023 edition of the local calendar

A chance to win the best photo prize also.

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 34

Is measa fear bréagach ná fear bradach.  A liar is worse than a thief.

Ní féidir an ghaoth a athrú, ach is féidir na seolta a athrú.  You can’t change the wind, but you can change the sails.

Cuir gach rud ar an mhéar fhada agus beidh an mhéar fhada róghgairid ar ball.  Put everything on the long finger and the long finger will be too short in time.

 

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1_P_ytv8KR_miHpm07G7yj8I-2dxA4SxH/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Conchur Ó Laoire agus Breamdán Ó Tuama).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Conchur O Leary and Breandán Ó Tuama)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *