Nuacht na Seachtaine seo (7/10/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (7/10/2022)

bealathaabu@gmail.com

Save Gougane Barra

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Nuacht thar a bheith iontach fachta againn

Tá an Bórd Pleana taréis ghéile

Ní bheidh orainn dul chuig an Árd Chuairt 

Tá an Gúgán saraithe againn i gcóir tamal eile. 

Tá muid fíor bhuíoch go gach einne a shín an aichiní agus a thúg airgead chuig an feachtas. 

Cúis mór cheiliuradh.

https://photos.app.goo.gl/Ci8ARfnM7yeg3c2u6

Save Gougane Barra

Coiste Forbartha

Amazing news on Wednesday last

An Bórd Pleanala will not be contesting the Judicial Review.

Gougane has been saved for now.

A huge thanks to all that signed the petition and who contributed money to this amazing cause.

A cause of great celebration

Cuan Barra

Ranganna ealaín ag tosnú i gCuan Barra ar an Mháirt an 11ú lá de Deireadh Fomhair ón a 11 go dtí a 1 r.n. le Helen Ní Chuill. 

Chuir glaoch ar 0868844924 má tá suim agat ann. 

Agus

Cártaí ar siúl i gCuan Barra ar an Mháirt an 4ú là de Deireadh Fomhair ag a 9 a chlog.

Cuan Barra

Art classes starting in Cuan Barra on Tuesday October 11th from 11 to 1 am with Helen Ní Chuill. 

Phone 0868844924 if interested
And
45 Card Game starting in Cuan Barra on Tuesday October 4th at 9 o’clock.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Oiche an Mháirt

Painéil PV

Beidh seisiún eolais sa Gteic oíche Mháirt 11/10/22) fé chúrsaí Fuinnimh…

 

Beidh John Moynihan ag labhairt faoi na painéil PV.

Beidh deis ann bolgán LED a fháil saor in aisce má thógann tú bolgán isteach leat.   Beidh 60w, 40w coinnle (screw agus bayonet) agus na cinn i gcomhar spotsholas.    Úasmhéid 3 cinn an duine.

Beidh eolas faoi an scéim Better Homes Warmer Homes.

Beidh Ian Keoghan ó Maighchromtha ann freisin le eolas faoi ‘smart homes’ 

Beidh sé ag tosú ag 7.30. sa Gteic

 

http://muscrai.org/muscrai-glas-fuinneamh-energy-matters/

 

An Couchumann

Solar PV’s

There will be an Information session ón Energy Matters in the Gteic on Tuesday night at 7.30pm

 

John Moynihan, JM Energy Saving will talk about  PV panels.

There will be a bulb Exchange.  Bring in a bulb and get an LED bulb for free.  Max 3 per person

We will have 60w, 40w, candle and golf ball screw in and bayonet and spotlights…

We will also have forms for the Better Homes, Warmer homes schemes.

Ian Keoghan from Macroom will also be there with information ón smart homes.

It is starting at 7.30pm

Comhras Seireachas

Beidh polotóirí na háite ag siomh an iomar amaireach an Satharn ag a 2.

Ag bualadh ag an leithearas ag a 2

Dá mbeadh slua ann, bheadh sé go hiontach

Sewage holding tank

Politicians will be meeting at the sewage holding tank tomorrow Saturday at 2 to highlight the drastic need for an upgrade to the system.

It would be good to have a number of people there to show our disgust at the state of the structures.

Meeting at the toilets at 2

Club Óige

Óiche clárúacháin 

an Deardaoin an 13ú Deireadh Fómhair

San Halla ag a 8in

 

Club Óige

Club Óige Registration Night
Thursday 13th October
8pm
An Halla
1st year +

GTEIC 

GTEIC– Scéim dearbháin – 3 lá saor in aisce –

Bhfuil fonn ort seal a chaitheamh ag Gteic, Béal Átha an Ghaorthaidh,  SAOR IN AISCE ?  Tá Scéim Náisiúnta Dearbháin na Moil Digiteacha ar ais. Tá dearbhán do 3 lá saor in aisce dóibh siúd a chláraíonn do laethanta CoWorking nó cianoibre.  

Cláraigh ag Connected Hubs anois. www.connectedhubs.ie  #connectedhubs nó déan teagmháil le Caroline 083 1915432 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2EX5P-tzDWE  

GTEIC  – Voucher Scheme  – register for 3 Free days.

Want to work for FREE at Gteic Béal Átha an Ghaorthaidh?  The National Hub Vouchers Scheme is back. Users will receiv e 3 FREE vouchers for CoWorking days.

Register at Connected Hubs now. www.connectedhubs.ie #connectedhubs #findyourspace   or contact Caroline 083 1915432

A CUP FOR CANCER 

Takeaway coffee morning bags will be available on Friday 14th of October. 

Bags will be available on the morning of the  14th outside Scoil Fhionnbarra from 8 30 to 9.30 and all day in Siopa Dúinnín.  

Your support would be greatly appreciated for this worthy cause.

Anne Marie Cronin

Feilire 2023

Ná dean dearmad griangrafanna a thogaint do feilire an bliain seo chugainn.

Seans an chomortas a bhuachaint comth maith.

2023 Calendar

Do not forgt to take photos for thr 2023 edition of the local calendar

A chance to win the best photo prize also.

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 30

An rud nach fiú a iarraidh, ní fiú a fháil.  – What is not worth requesting is not worth receiving.

Ní théann an dhíl ar an riachtanas. – Necessity knows no law.

Bíonn cluasa ar na claíocha. – The hedges (walls) have ears.

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1ayrKTzU3SEOra6fxSQIwUKWMHy2ApN74/view?usp=sharing


Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Brandy Ó Tuama agus Pádraig Dan Seán).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Brandy Twomey and Paádraig Dan Seán)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *