Nuacht na Seachtaine seo (10/12/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (10/12/2021)

bealathaabu@gmail.com

An Féílire

Tá na buaiteoirí ronnaithe agus tá an féilirí insan siopa

Tá na moltóirí taréis a cinneadh a dheanamh.

Céad áit

Barra Ó Suibhne 

Dara áít

Tadhg Ó Duinnín

Triú áit

Mo Lucey

Míle buíochas do Brandy as gach rud a eagrú

Feilire €8 Siopa Uí Dhuinnín

Calendar

The judges have made their decisions

First place 

Barra Ó Suibhne

Dara áit

Tadhg Ó Duinnín

Triú áit

Mo Lucey

Thanks to all who entered.

A huge thank you to Brandy for organising.

Calendars available in Siopa Uí Dhuinnín, €8

Cumann Uinsionn de Pól Naomh Ronán, Uibh Laoire  – St Vincent de Paul, Uibh Laoire 

Tá an bailiúchain bliantúil chun a bheith againn i mbliana ar an 11ú agus an 12ú lá ag na heafrainn.

Is feidir airgead a seoladh ar líne ar svp.ie/donate

Má tá cabhair ag lorg ó einne is feidir glaoch ar 085 2490061

Míle buíochas as an taciocht iontach roimhe seo.

Uibh Laoire St Vincent DePaul

We would greatly appreciate any contribution to our annual appeal which takes place on the 11th and 12th of December. There will be a second collection at all masses that weekend. This year there are also envelopes available  in the church porches which can be returned to church baskets or to any SVP member.

Alternatively, anyone who wishes to  make an online donation can donate locally on svp.ie/donate 

Donors simply need to enter your Conference name (Naomh Ronán Uibh Laoire)  in the box ‘Specific location to help’ on the donate page.

We would like to thank you for your generous contributions to our annual appeal via the church gate collections over the years.  All monies collected is used to assist those in need in our parish.  We ask to please consider making a contribution, no matter what size, in the new formats outlined above to our annual appeal this year. 

If anyone is in need of assistance please contact us on  085 2490061

We wish to thank everyone for their continued support and wish you all a happy Christmas

Scoil Mhuire

Crannchur na Nollag

Gach bliain, um Nollaig, reachtáiltear crannchur ar son acmhainní agus áiseanna spóirt & siamsaíochta na Scoile.  Is scoil bheag sinn, agus léirítear é seo sna deontaisí a thagann chughainn.  Dá bhrí sin, táimíd ag brath go mór ar an gcrannchur seo mar acmhainn scoile.
Bheimís go mór faoi chomaoin agaibh dá dtacófar lenár gcrannchur. Tá ticéidí ar díol ag €2 an ceann ag daltaí na scoile, I Siopa Uí Dhunnín agus ar fáil ón scoil.
Beidh an tarraingt ar siúl Dé Céadaoin 22ú lá Nollag sula scarfaimid do Laethanta Saoire na Nollag. 

Scoil Mhuire

Christmas raffle

Each Christmas we hold a raffle in Scoil Mhuire, Ballingeary, to raise much needed funds. We are a very small second level school and our Capitation Grant reflects this fact.  Consequently we depend greatly on money raised by this raffle.
 We rely on the generous support from the community for this raffle. Tickets are for sale for €2 each and are available from our students, Siopa Uí Dhuinnín and the school.
The draw will take place on Wednesday 22nd December before we break for Christmas Holidays. 

Crinn Nollag na sraide

Beidh na soilse a chuir at na crinn ar oiche an luain ag a 7:30

Cabhair ag teastáil

Village Christmas trees

The lights will be put on the trees on Monday night at 7:30, help needed

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Frásaí na Seachtaine

Gaoth / Wind 

Gaoth mhór / High wind

Lá gaoithe / Windy day

D’éirigh an ghaoth, an stoirm / The wind, the storm, rose. 

Aimsir, gaoth, gharbh / Rough weather, wind

Neart na gaoithe, na stoirme / The force of the wind, of the storm 

Tá an ghaoth ag séideadh / The wind is blowing

Imeacht ar nós na gaoithe/ To go like the wind 

Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin / It’s an ill wind that blows nobody good 

Seangriangafanna

Go raibh maith agat a Thadhg Ó Gealbhain as na griangrafanna seo a tahbahirt duinn

Scoil na mBuachaillí

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dheanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser Available in Cuan Barra by appointment call Joanne on 0877798592

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Fach an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Feach na buateoir ceangailte

See the competition winners attached

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *