Nuacht na Seachtaine seo (17/12/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (17/12/2021)

bealathaabu@gmail.com

Féílire

Ta an feilire ar díol i Siopa Uí Dhuinnín

Tá muid fíor bhuíoch do Tom agus Bard na Gleann as í a urraíocht.

€8 a ceann.

The Calander

The Calander is available in Siopa Uí Dhuinnín

€8 each

Thanks so much to Tom and Bard na Gleann for sponsoring the calander this year. Very much appreciated.

Bua thar a bheith mór

Bua mór ag Deirdre agus Brendan

Comhghairdeas dibh beirt

Scoil Mhuire

Crannchur na Nollag

Gach bliain, um Nollaig, reachtáiltear crannchur ar son acmhainní agus áiseanna spóirt & siamsaíochta na Scoile.  Is scoil bheag sinn, agus léirítear é seo sna deontaisí a thagann chughainn.  Dá bhrí sin, táimíd ag brath go mór ar an gcrannchur seo mar acmhainn scoile.
Bheimís go mór faoi chomaoin agaibh dá dtacófar lenár gcrannchur. Tá ticéidí ar díol ag €2 an ceann ag daltaí na scoile, I Siopa Uí Dhunnín agus ar fáil ón scoil.
Beidh an tarraingt ar siúl Dé Céadaoin 22ú lá Nollag sula scarfaimid do Laethanta Saoire na Nollag. 

Scoil Mhuire

Christmas raffle

Each Christmas we hold a raffle in Scoil Mhuire, Ballingeary, to raise much needed funds. We are a very small second level school and our Capitation Grant reflects this fact.  Consequently we depend greatly on money raised by this raffle.
 We rely on the generous support from the community for this raffle. Tickets are for sale for €2 each and are available from our students, Siopa Uí Dhuinnín and the school.
The draw will take place on Wednesday 22nd December before we break for Christmas Holidays. 

Crinn Nollag na sraide

Tá na crinn Nollaig sa tsraid ag feachaint go hálainn

Fair play dos na daoine a dhein iad a chuir i lathair is iad a mhaisiú

Village Christmas trees

Well dont to those that put the trees in place and decorated them.

They look reall well again this year.

Coláiste na Mumhan

AN HALLA
Tá Ann Scanlon & Ellie Dineen taréis eirí as Coiste an Halla. Míle buíochas leis an mbeirt acu as an obair atá déanta acu. Tá beirt eile áitiúil á lorg don gcoiste.
Má tá suim ag éinne déan teagmháil le Liam Seartan ar 086 0836523 nó runaicnam@gmail.com

The Halla

Ann Scanlon and Ellie Dineen have resigned from the hall committee, thanks so much to them for the work they have done.

Two new people are requires to form a new committee

If anyone is interested contact Liam Seartan on 086 0836523 or runaicnam@gmail.com

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Frásaí do Chartaí Nollag 

Nollaig Shona / Nollaig mhór mhaith duit! /Nollaig faoi shéan agus faoi mhaise duit (daoibh)/ Happy Christmas 

Beannachtaí na Nollag / Christmas Greetings 

Bain sult as Draíocht na Nollag / Enjoy the Magic of Christmas 

Beannachtaí an tSéasúir/ Season’s Greetings

Síocháin na Nollag inár measc / May the peace of Christmas be among us 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise/ Happy Christmas and a prosperous new year 

Le gach dea-ghuí i gcomhair na Nollag ‘s na hathbhliana / With every good wish for Christmas and the new year 

Seangriangafanna

Go raibh maith agat a Thadhg Ó Gealbhain as na griangrafanna seo a tahbahirt duinn

Foireann cispheile na gcailiní, Scoil Mhuire @1983

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dheanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser Available in Cuan Barra by appointment call Joanne on 0877798592

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Fach an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Siobhan Sheridan agus Tadhg Ó Duinnín).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Siobhan Sheridan and Tadhg Dineen) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter