Nuacht na Seachatine Seo (20/8/2021)

Nuacht na Seachatine Seo (20/8/2021)

bealathaabu@gmail.com

Tolg go 5K

Tá Cork Sports Partnership ag deanamh Tolg go 5k a eagrú i nBéal Átha.

Ag tosnú so pairc peile lastíor do iar Siopa Ui Choill agus ag bogadh go dtí an Gugán tamall tar éis é sin.

Feach an postéir ceangailte

Chun clarú téir go

https://www.corksports.ie/index.cfm/page/couch-to-5km-autumn-2021

Couch to 5k

Cork Sports Partnership are doing a couch to 5k in Ballingeary this year. 

Could you spread the word please? 

It will start in Quill’s pitch, meet in main carpark and move up to Gougane trail run once the group is established. Poster attached and link for registration is as follows
https://www.corksports.ie/index.cfm/page/couch-to-5km-autumn-2021

Cumann Peile Naomh Fionnbarra

Beidh diolachán cistí ag geata an pairc peile maidn an Domhnach seo ó 10 go 12

Is iad peileadoiri óga an cumann a eagraigh.

Tábhair taciaíocht le do thoil.


Ladies Football

Cake sale this Sunday, proceeds to Naomh Fhionnbarra Football Club.
Cake stall will be outside the football pitch across from the Coláiste 10am to 12ish.

The cake sale has been organised by young players, please support, Mol an Óige.

Coiste an Halla

Beidh crannchur ar bun ag Coiste an Halla ó inniú an 20ú.

Is chun tacú le gnóth an halla a usaidfear an t-airgead

Beidh na ticeadaí ar fáil i siopa Uí Dhuinnín

Halla Committee

There will be a raffle to help with the running costs of our local Hall in Ballingeary. Tickets will be on sale in Frank and Eileen’s shop this Friday 20th August, all support greatly appreciated.

Bealatha.ie

Tá leathnach nua ar an siomh idirlinn Béalatha.ie nó Ballingeray.com

Is gailearaí do griangrafanna atá ann 

Bain triail as an lethanach nua

https://ballingeary.com.cpanel4.webhost.ie/pictuiri-gallery/

Ballingeray.com

A new page has been added to the website Ballingeary.com

It is a picture gallery that goes back a few years.

Try it on the website or follow the link

https://ballingeary.com.cpanel4.webhost.ie/pictuiri-gallery/

Aoire Linbh

Childminder required

Childminder required in children’s own home-aged  7 & 5, 

2- 3 days a week. 2 – 6pm from September. 

Contact Karen 087 2876384.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Comórtas Garraíodóireachta
Tá an dáta deiridh d’iontrálacha an 6ú Lúnasa.  Tá an comórtas oscailte do dhaoine óga (4-18bl) i nGaeltacht Mhúscraí.  Ní gá ach téacs a sheoladh chuig Caroline 083 1915432.   Tá na treoracha faoi iamh.

Gardening Competition 

The last date for entries for the Vegetable Garden competition is Friday 6 August.  The competition is open to young people living in Gaeltacht Mhúscraí.  To enter you only need to send a text to Caroline 083 1915432. The guidelines and age ranges are attached.

 

Comóratas Grianghrafadóireachta

Tá lógó nua ag Meitheal Turasóireachta Mhúscraí agus táimid ag iarraidh Gaeltacht Mhúscraí a chur chun cinn.  Ba mhaith linn grianghraif a léiríonn cé chomh speisialta is a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí agus go mbeidh bailiúchán cártaí poist agus grianghraf againn.    Dáta deiridh 22/8/21

 
Photography Competition
Meitheal Turasóireachta Mhúscraí has a new logo and we want to promote Gaeltacht Mhúscraí as a destination.  The photography competition is to help us build a photobank and to use some of the pictures in a postcard collection.  The last date for entries is 22/8/21.

 

Caroline Ní Nualláin

Bainisteoir Gníomhach

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Gteic,  Páirc Ghnó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

Maigh Chromtha, Co. Chorcaí P12 PX22

 

T:    083 191 5432

E:    eolas@muscrai.org

Scoil Fhionnbarra
Beidh bailiucháin éadaí ag Coiste na dTuismitheoirí Scoil Fhionnbarra arís ar an 28/08/2021 agus an 29/08/2021 idir 11.00rn agus 1in. Is féidir na málaí a thabhairt go dtí an sean naíonra i gColaiste na Mumhan.

Coiste na dTuismitheoiri will hold another clothes collection on Saturday 28th and Sunday 29th of August between 11am and 1pm each day. Bags can be dropped into the old naionra in Coláiste na Mumhan building (the room we used for previous collections). If you are unable to drop bags and need them to be collected from you please contact Helen (086) 3404474 or Mairéad (086) 3372942 .Coiste na dTuismitheoirí are very grateful for your continued support. 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Craobh faoi 18

Anocht ag a 7 

i Carraiga droichead 

bAG v Canovee

Craobh faoi 15

Ar an Luain 

Sa pairc

BAG V Aghinagh 

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Frásaí na Seachtaine bunaithe ar an téarma “deireadh”

Deireadh / End, conclusion, termination 

 

Deireadh scéil, leabhair, aistir / The end of a story, of a book, of a journey

 

Deireadh a chur ar scéal / To end (provide an ending for) a story 

Tá deireadh leis anois / It is finished (done with) now 

 

Ní bheidh deireadh go deo leis seo / We’ll never reach, hear, the end of this 

Nuair a bhí deireadh ráite aige / When he had finished speaking 

Faoi dheireadh / At last  

Ar deireadh thiar thall / At long last 

An lá, an oíche, faoi dheireadh / The other day, night 

I ndeireadh na dála / When all is said and done 

 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dheanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser Available in Cuan Barra by appointment call Joanne on 0877798592

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Seirbhís níochán agus sciomradh gluaistean 

Tá an seirbhís áitiúil ar fáil ach glaoch ar Micheál ar 087 3561960 nó feach ar @micheal_long_carwash ar Instagram

Car wash and valeting service

Local car wash and valeting available.

Call or text Micheal 087 3561960 

or visit @micheal_long_carwash on Instagram for more details.

COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA

Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.

Mórán cabhair ag teastáil.

Tar amach agus cabhraigh linn.

Tidy Towns

Meeting every Saturday morning in Casadh na Spride to do a few jobs.

Please come along to give a helping hand at 10.45.

Lots to be done and ideas welcome.

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Níl ceann an deireadh seachtaine seo

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Siobhán Dan Seán agus Nora O’ Riordan )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Siobhén Dan Seán and Nora O’Riordan) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *