Nuacht na Seachtaine seo (13/8/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (13/8/2021)

bealathaabu@gmail.com

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Comórtas Garraíodóireachta
Tá an dáta deiridh d’iontrálacha an 6ú Lúnasa.  Tá an comórtas oscailte do dhaoine óga (4-18bl) i nGaeltacht Mhúscraí.  Ní gá ach téacs a sheoladh chuig Caroline 083 1915432.   Tá na treoracha faoi iamh.

Gardening Competition 

 The last date for entries for the Vegetable Garden competition is Friday 6 August.  The competition is open to young people living in Gaeltacht Mhúscraí.  To enter you only need to send a text to Caroline 083 1915432. The guidelines and age ranges are attached.

 

Comóratas Grianghrafadóireachta

Tá lógó nua ag Meitheal Turasóireachta Mhúscraí agus táimid ag iarraidh Gaeltacht Mhúscraí a chur chun cinn.  Ba mhaith linn grianghraif a léiríonn cé chomh speisialta is a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí agus go mbeidh bailiúchán cártaí poist agus grianghraf againn.    Dáta deiridh 22/8/21

 
Photography Competition
Meitheal Turasóireachta Mhúscraí has a new logo and we want to promote Gaeltacht Mhúscraí as a destination.  The photography competition is to help us build a photobank and to use some of the pictures in a postcard collection.  The last date for entries is 22/8/21.

 

Caroline Ní Nualláin

Bainisteoir Gníomhach

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Gteic,  Páirc Ghnó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

Maigh Chromtha, Co. Chorcaí P12 PX22

 

T:    083 191 5432

E:    eolas@muscrai.org

Scoil Fhionnbarra
Beidh bailiucháin éadaí ag Coiste na dTuismitheoirí Scoil Fhionnbarra arís ar  an 28/08/2021 agus an 29/08/2021 idir 11.00rn agus 1in. Is féidir na málaí a thabhairt go dtí an sean naíonra i gColaiste na Mumhan.

Coiste na dTuismitheoiri will hold another clothes collection on Saturday 28th and Sunday 29th of August between 11am and 1pm each day. Bags can be dropped into the old naionra in Coláiste na mumhan building (the room we used for previous collections). If you are unable to drop bags and need them to be collected from you please contact Helen (086) 3404474 or Mairéad (086) 3372942 .Coiste na dTuismitheoirí are very grateful for your continued support. 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Frásaí na Seachtaine bunaithe ar an téarma “tús”

Tús/ Beginning (start, origin) 

Ó thús, ó thosach aimsire, /Since the beginning of time 

Chuir sé tús le ré nua /It brought in a new era 

 

Ar dtús/ At first 

I dtús báire / At the onset 

Tá sé mar sin ó thús / It has been like that from the start 

 

Ó thús go deireadh, ó thús deireadh / From beginning to end 

‘Sé (Is é) tús agus deireadh mo scéil é/ It is what I have been saying all along; it is the whole point of my story 

Gan tús gan deireadh / Without beginning or end, in utter confusion 

Tús maith leath na hoibre/ A good start is half the work 

 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dheanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser Available in Cuan Barra by appointment call Joanne on 0877798592

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Seirbhís níochán agus sciomradh gluaistean 

Tá an seirbhís aitiul ar fáil ach glaoch ar Micheál ar 087 3561960 nú feach ar @micheal_long_carwash ar Instagram

Car wash and valeting service

Local car wash and valeting available.

Call or text Micheal 087 3561960 

or visit @micheal_long_carwash on Instagram for more details.

COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA

Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.

Mórán cabhair ag teastáil.

Tar amach agus cabhraigh linn.

Tidy Towns

Meeting every Saturday morning in Casadh na Spride to do a few jobs.

Please come along to give a helping hand at 10.45.

Lots to be done and ideas welcome.

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Níl ceann an deireadh seachtaine seo

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Breandán Ó Tuama agus Nora Ó Riordan )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Brandy Ó Tuama and Nora ó Riordan) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *