Nuacht na Seachtaine seo (25/8/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (25/8/2023)

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha 
 
Bealach Siúlóide / Rothaíochta Bhéal Átha’n Ghaorthaidh
 
Tá an tionscanamh tabhtach seo ullamhaite anois
Seacht bealaí in iomlán thart timpeall ar bothaire Bhéal Átha
Tá fograí sa tsraid agus comthraí ar na crosaire ar na 7 bealaí
Tá QR Codes ar na fograí a leirionn nacanna chuig leirscailanna ar gatháin
 
Bá cóir go mbeadh an tionscanamh seo go hiontach do turasoirí agus do muintir na háite comth maith.
 
Is é Mick Dineen Eachros a eagraigh na bealaí, a bhfuair an tairgead agus a eagraigh na fograí a chuir i gcló.
 
Is é Fionní Ó Duinnín a chiur na fograí i lathair sa tsraid agus is é Mick agus Fionní a chuir na comthraí ar fuid na bothaire.
 
Míle Buíochas sibh.
 
Íochtar as an tionscanamh seo le cistí airgead ó Corcumann Forbartha Muscraí, SSE Eirtricity agus an Comhairle Chontae.
 
Casadh.jpg
 
Ballingeary Walking / Cycling Trails
 
This project is now up and running
 
There are seven trails in all around the roads of Ballingeray
Three information signs in the village and finger posts at all crossroads.
The QR codes on the signs in the village provide links to the maps for each route.
 
This should be a valuable resourse for tourists and locals alike.
 
It was Mick Dineen Eachros who designed the 7 trails, secured funding and organised the printing of the signs
 
Fionní Dineen erected the signs in the village and it was Mick and Fionni that put all 42 of the finger posts in position around the trails.
 
Funding was recieved from Corcumann Forbartha Muscraí, SSE Eirtricity and Cork County Council.
 
Well done all. 
 
 
Féilire 2021  
 
Cumann Ceamara Locha Lua
 
Míe buíochas do gach éinne a seol griangrafanna i gcóir an féilire
 
Do sheol 51 daoine 290 pictiúir in iomlán
Beidh sé fíor deacair buaiteoir a ronnú
 
Ós rud é gur seol an meid milteach mór sin pictuirí chugainn, ní bheidh griaingearfanna ar an feilire ó gach duine a sheol iad, Tá brón orainn ach níl ach méid araithe pictuirí gur feidir chuir insan féilire.
 
Tá muid chun na pictuirí go leir a thaspaint ar an email an tseachtain seo chugainn, 
Muna dteastionn ó einne a ciinn féin a bheith le feiscint dean teangmhail linn.
Ní bheidh aon ainm ceangailte leis na pictuirí is uimhir a bheidh ar gach fillteán
 
2021 calendar
 
A huge thanks to all that sent in photos for next years calendar
 
51 people in all sent in an amazing 290 photos
 
Its going to be a tough task to choose the winners
 
Unfortunatly we will not be able to print a picture from all who submitted as a calendar has a limited number of pictures.
 
We intend to create a link to show all submitted pictures in next weeks email.
The takers of the pictures will not be identified in the email. Each folder containing the pictures will just have a number as identification.
If you do not wish to have your pictures shown please let us know
.
Scoil Fhionnbarra
Beidh bailiucháin éadaí ag Coiste na dTuismitheoirí Scoil Fhionnbarra arís ar  an 12/12/20 agus an 13/12/20 idir 10.30rn agus 12.30in. Is féidir na málaí a thabhairt go dtí an sean naíonra i gColaiste na Mumhan.

Coiste na dTuismitheoiri will hold a clothes collection on Saturday 12th and Sunday 13th of December between 10.30am and 12.30pm.Bags can be dropped into the old naionra in colaiste na mumhan building (the room we used for the last collection during the Summer).Please adhere to HSE guidelines while dropping your bags. If you are unable to drop bags and need them to be collected from you please contact Helen (086) 3404474 or Mairéad (086) 3372942 .Coiste na dTuismitheoirí are very grateful for your continued support. Go raibh maith agaibh go léir.
 
Trath na gCeist na Nollag
 
Foréir ní bheidh trath na gceist na Nollag ag dul ar aghaidh i mbliana
Beidh orainn fanacht leis an 18ú eagrán go dtí 2021
 
christmas Quiz
Unfortunatly te quiz will not be held this year
We will have to wait till 2021 for the 18th edition.
 
Scoil Mhuire
 
Ceangailte tá griangraf ó Scoil inniu. Ghléas na daltai i Dathanna na bogha bàistí chun a dtacaiocht a léiriú do daoine óga LADTI+.

Chomh maith Caitheamar Dearg mar thacaiocht fíoruil do Thadhg ó Corcora atá ag múineadh anseo linn & do pheileadóirí sinsearacha Chorcaí a bheidh ag imirt i gcoinne Tiobraid Árann Dé Domhnaigh. 
 
Margadh na nollag
 
Deis i gcomhar Miondíoltóirí Áitiúil

Tá an Nollag ag teacht!
Toisc nach bhfuil na margaí Nollag áitiúla ag dul ar aghaidh i mbliana, táimid chun iad a thógaint ar líne! Má tá suim agat bheith páirteach agus feasacht a thabhairt ar do chuid táirgí ar ár suíomh agus na meáin shóisialta go háitiúil, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh le Eadaoin ar (085) 715 6616 nó gno@muscrai.org chun níos mó eolais a fháil.
Coimeád súil amach ar ár leathanach sna seachtainí amach romhainn.

Christmas Market

Opportunity for Local sellers
Christmas is coming!
Given that many of our local Christmas markets won’t be going ahead this year, we’ve decided to bring them online! If you’re interested in taking part and showcasing your products on our webpage and local media pages, don’t hesitate to contact Eadaoin on (085) 715 6616 or at gno@muscrai.org for more information.

Keep an eye out for updates on our page in the coming weeks.
 
Comhras Teilifise
 
Ma tá aon faidhb ag einne lena comhras teilifise cuir glaoch ar Fionni ar 086 8051790
Deanfaig sé teamhnhail a dheanamh leis an comhlacht muillean gaoithe faoi
 
TV Signal
 
If you are experiencing problems with their signal can you please ring Fionni at 086 8051790
He will make contact with the wind turbine company about the service 
 
 
An Learbharlann beag
Ta leabharlann beag saor eagraithe i Casadh na Sproide faoi lathair
Leabhair do gach aois
Ar iasacht, tóg ceann nó dhó agus tabhair thar nais iad nuair atá críochnaithe agat leo.
 
The Little Free Library
The Little Free Library is now set up in Casadh na Spriode. 
Books for all ages. 
Take a book and keep, return or replace it but if shelves are full please don’t leave surplus books around. Enjoy!  
 
 
Siopa Uí Dhuinnín
 
Tá an siopa ag deanamh seiribís tí a chuir ar bun,
Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129
 
Dineen’s shop is operating a home delivery service
to avail of this service please ring 026 47129.
 
 
 
Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Féach ceangailte
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Catriona Ní Cheilleachair, Siohna dan Sean agus Tadhg Dineen )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Catriona Ní Cheilleachair, Siohna dan Sean and Tadhg Dineen)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *