Nuacht na Seachtaine Seo (1/4/2022)

Nuacht na Seachtaine Seo (1/4/2022)

bealathaabu@gmail.com

Feirm Muilte Gaoithe

Save Gougaen Barra

Gougane Barra Wind Farm Appeal lodged in High Court


In less than a month the group has raised €30,000 to fight the case, but if granted permission to take the judicial review will have to raise up to another €65,000.

Campaign spokesman, Neil Lucey of the Gougane Barra Hotel, said:
“We are heartened by the local, national and international support that has poured in for the campaign over the last few weeks, and thank everyone for helping us raise almost a third of our total funds for this fight.

 
We submitted our application to the High Court, on Monday 21st March, and the hearing of the application will take place on April 27th.


We invite everyone touched by the magic of Gougane Barra to join us in this fight to preserve it for future generations by making a contribution to the cause, or by spreading the word of our campaign.”

There is a variety of ways to contribute to our campaign which may be accessed through www.ballingeary.com .”

 

 

An Daonáireamh

Tá na daonáireamh le bheith lionta ag gach taibhleach ar an Dómhnach beag seo.

A mháitheas na Gaeltachta dean gach iarracht a bheith dearafach i ceist a 13 ar an foirm.

The Census

To continue to promote “An Ghaeltacht” status of Béal átha’n Ghaorthaidh, please answer question 13 (in this weekend’s Census form) about your daily use of the Irish language,  in as positive way as possible.

An Súgán

An nuacht is deanaí faoi an Súgán.

Tá obair breise á dheanamh ar an siomh iodirlinn www.ansugan.ie

Ta sé go nemah oifigúíl ag an gcloiste go mbeidh an cead pleanáil ceadaithe.

An Súgán Latest

More work has been done on the An Súgán web site www.ansugan.ie

We have heard unofficially that the planning application for the chang eof use of the building has been granted. We expect to receive notification officially within the next week.Paráid Lá le Pádraig

Fís an Paráid 2022

Seo í é

https://youtu.be/jOd-R5OL5kA

An seift deanta ag Niall Houlihan agus Arlen Green a dhein an teafad agus do Niall a chuir an fís in eagair

Video of this years Parade

Well dons to Niall Houlihan and Arlen Green for recording the video and to Niall Houlihan also for editing the video.

https://youtu.be/jOd-R5OL5kA

Post insan Guagán

Tá post ar fáil sa bialann an bliain seo

Feach an postéir ceangailte

Job in Gougane

There is a vacancy in the cafe in Gougane this year

see the poster attached

Comoradh Caith Céim an Fhia 200

Tá fís don chomoradh le feiscint anois sr

https://youtu.be/5p84YZWZIEw

200 Year commemeration of Caith Chéim an Fhia 

The commemoration can now be seen on the following link

https://youtu.be/5p84YZWZIEw

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 7

Níor líon beannacht bolg riamh.   –   A blessing never filled a belly.

Fillean an feall ar an bhfeallaire. The bad deed returns on the bad deed-doer.

Níl saoi gan locht.  –  There’s not a wise man without fault.

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1QSdIFaQqFq-BE-wo2_2322fauNjtOEKe/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach an nuachtlitir ceangailte 

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí pictuirí Lá le Pádraig an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Brandy Ó Tuama agus Tadhg Ó Duinnín)
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

St Patrick’s day photos this week. (Photographer Brandy Ó Tuama and Tadhg Dineen) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter