Nuacht na Seachtaine seo (25/3/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (25/3/2022)

bealathaabu@gmail.com

Coiste na Bailte Slachtmhara 

Buiochas ó chroí don 21 duine a thainig amach chun bruscar na bothaire a phiocadh.

Feach pictuirí do cuid acú anseo

https://photos.app.goo.gl/7cqcc1gcmnpmzFZs8

Roads litter pick tomorrow Saturday

Thanks to the 21 people that helped to pick the rubbush on the roads last Saturday

See pictures here

https://photos.app.goo.gl/7cqcc1gcmnpmzFZs8

Meitheal na Gaoilinne Béal Átha

Beidh ne siúliodí ag tosnú arís ar an Domhnach beag seo

Ag bualadh leath slí suas an pass i gCéim an fhia ag a 11:30. 

siúloid ag criochnú ag a 1

Ballingeary Language Committee

The Sunday walks will begin again this Sunday the 27th at 11:30

Meeting half way up the pass of Ceim an Fhia atthe entrance to the wind farm.

Welliesor boots advisable

Should be fiishes at 1

Feirm Muilte Gaoithe

Save Gougaen Barra

 Gougane Barra Wind Farm update 25th March 2022

In a previous press release of 3rd March 2022, the local community group, Coiste Forbartha Béal Átha‘n Ghaorthaidh CLG, announced its intention to challenge the permission granted by An Bord Pleanála to Wingleaf Ltd for the building of a wind farm overlooking one of the most scenic areas of West Cork.

The planned development which would involve the construction of the biggest wind turbines ever proposed for County Cork (178.5m), would be visible on the Gougane Barra skyline and far beyond.


Supporting infrastructure would include a 38kV electricity substation, battery banks, quarries, deforestation, access roads, site drainage and widening of an access junction on the Shehy Mountains overlooking Gougane Barra and the Pass of Keimaneigh.


An application was submitted by Coiste Forbartha Béal Átha‘n
Ghaorthaidh to the High Court, for leave to bring a challenge against An Bord Pleanála’s decision to grant the Wingleaf appeal, on Monday 21st March, and the hearing of the application has been adjourned until April 27th.

Coiste Forbartha Béal Átha‘n Ghaorthaidh continues to seek financial support for this campaign at www.ballingeary.com

 

Paráid Lá le Pádraig

Beidh fis don Paraid á seoladh taréis a 9 anocht

Míle buíochas do gach einne a thug airgead don bailiucahain na paraide, baliodh €1,060, Tugann an tairgead seo deis don gcoiste ab paráid a chuir i lathair arís an bliain seo chugainn.

St Patricks Day Parade

The video of  this years parade will be sent by this email tonight at 9

Thanks to everyone that contributed to the parade collection, $1,060 was collected, this ensures enough funds to enable the committee to host the parade again next year. 

Post insan Guagán

Tá post ar fáil sa bialann an bliain seo

Feach an postéir ceangailte

Job in Gougane

There is a vacensie in the cafe in Gougane this year

see the poster attached

Comoradh Caith Céim an Fhia 200

Tá fís don chomoradh le feiscint anois sr

https://youtu.be/5p84YZWZIEw

200 Year commemeration of Caith Chéim an Fhia 

The commemoration can now be seen on the following link

https://youtu.be/5p84YZWZIEw

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 7

Go n-éirí an bóthar leat. May the road rise to meet you.

Is fearr an tsláinte ná an táinte. Health is better than wealth.

Bíonn an fhírinne searbh. The truth is bitter.

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1Wqs1dMl2U75JRpqGSS0aBYhGDdGtOTI1/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach an nuachtlitir ceangailte 

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí pictuirí Lá le Pádraig an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Siohan Dan Seán agus Pádraig Dan Seán.
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

St Patrick’s day photos this week. (Photographer Padraig dan Seán and Siobhan Dan Seán) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter