Nuacht na Seachtaine seo (21/1/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (21/1/2022)

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha

Cath Céim an Fhia 200  (An Domhnach seo)

Tharla Cath Céim an Fhia ar an Luain an 21ú de Eanair i 1822.

Beidh comóradh againn i gCéim an Fhia ar an Domhnach an 23 lá de Eanair. 

200 years since the Battle of Céim an Fhia (This Sunday)

It happened on Monday the 21st of January in 1822

To commemorate this important event the Coiste Forbartha will host a talk about the battle at the windfarm entrance half way up the Pass on Sunday the 23rd of January at 1pm.

Coiste Forbartha

Beidh crinniú ag an gCoiste ar an Luain 

(Bhí orainn an ceann an tseachtain so chaite a chuir ar ceal)

Is ar-líne a bheidh an crinniú ag a 7in.

Tá mórchuid ar an gclár agus bheadh sé go hiontach dá mbeadh cúpla baill eile againn chun tionscanaimh nua a chuir ar bun.

Má tá suim agat páirt a glacadh déan teangmháil  linn le do thoil. Bheadh míle fáilte romhat.

Seolfar nasc chughat.

Clár / Agenda

Tidy Towns

Inse an Fhosaig Bridge

Meitheal na Gaoilainne

Museum

6.6

Fáilte Signs

Bridge Triangle

Roads

Micro Generation

Housing

Fís na Nollag

Toilets

Grants

Ráth Gaisgích

Draft Ballingeary Plan

Sewage scheme

Charlie Bird walk

Halla

A.O.B

 

 

Coiste Forbartha meeting

Next Coiste Forbartha meeting is on next Monday night the 24th at 7pm.

It will be online.

There is a full agenda for the meeting

We would really appreciate if new people would join in order to help with new projects and bring new ideas.

If you would like to attend online please get in touch and we will send a link to you. Don’t leave it to somebody else-play your part.

Cumann Uinsionn de Pól Naomh Ronán Uibh Laoire SVP

Ba mhaith linn mór bhuíochas a guí ar gach éinne a thug airgead don gCumann le déanaí

Is i gceantar Uibh Laoire a uasaitear an ciste seo.

Bailíodh €2,750 

Má tá tacaíocht ó aon duine cuir glaoch ar 085 2490061.

SVDP Uibh Laoire

We would like to thank all those who recently donated so generously to our December annual appeal at the churches and privately.

A total of €2,750 was collected which will be used locally.

Anyone in need of assistance can call us on 085 2490061.

Siúlóid Cuimhneacháin

Bhí sua ollmhór ag an siúlóid cuimhneacháin do Aisling Murphy ar an gCeadaoin seo chaite.

Maith sibh go léir

Cuid dean slua a bhí i lathair 

Rememberance Walk

A huge number of people participated in the walk in rememberance for Aishling Murphy on Wednesday last.

Well done everyone.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Cluiche focail gaolainne

https://t.co/RzAerStiR8

Corcumann Forbartha Muscraí

Tá nuchtlitir foilsithe ag an gCorcumann

Tá se ar fáil sa siopa agus ar 

http://muscrai.org/nuachtlitir-eanair-feabhra-2022/

Cros Naomh Bhríde

Is í an an chéad lá de mhí na Feabhra, Lá Naomh Bríd. 

Mar seana-thraidisiún, deintear cros bríde

Deirtear go gcoiméadann an chros bochtanas, tine agus ocras ón dteaghlach.

Feach ar an bhfís thíos do Mairéad Uí Riordáin ag cur cros bríde le chéile. 

https://photos.app.goo.gl/PvS7whyvYxQgtCfW9

Lé bhur dtoil, seol pictiúr de bhur gcrosanna chuig an email seo, roimh óiche an Domhnach

Tá Coiste an Meitheal Teanga chun dúiseanna a bronnadh ar trí phictiúr. 

Míle buíochas le Mairéad don bhfís. 

St Brigid’s Cross

February 1st is St Brigid’s Day

There is a tradition to make a St Brigid’s Cross for the day.

This cross is thought to keep evil, fire and hunger from the home in which it is displayed.

See this video of Mairead Uí Riordáin making a St Brigit’s Cross.

https://photos.app.goo.gl/PvS7whyvYxQgtCfW9  

Please send a photo of a cross made to this email before Sunday night

The Meitheal Teanga Committee will give prizes to three of the senders of the photos.

Thanks a million ot Mairead for making the video.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Rebel’s Bounty Draw 2022

Éinne go bhfuil suim acu (baill, sean-bhaill & lucht tacaíochta an Chumainn) ticéad a cheannach téigh i dteagmháil leis an gclub. Téann an t-airgead ó gach ticéad (€100 don bhliain) as seo amach díreach chuig an gcumann.
Beidh tarraingt ag deireadh na bliana do gach éinne a cheannaigh ticéid ón gcumann don tiomsaitheoir seo.

 Anuraidh bhí an t-ádh le beirt buateoirí míosiúl a cheannaigh ticéid ón gcumann.

Thug an t-airgead ón tiomsaitheoir seo an tacaíocht dúinn chun úsdátú a dhéanamh ar toilsoilse na páirce ionas go raibh ár bhfóirne in ann traenáil iomlán a dhéanamh go dtí déanach sa bhliain.

 Ba mhaith linn ár mbuíochas a gábháil le gach éinne atá tar éis ticéid a cheannach i gcomhair 2022 go dtí seo.

Rebel’s Bounty Draw 2022

All proceeds from the remaining tickets sold will go straight to the club. We are appealing to those who are interested (members, former members and supporters) in purchasing a ticket for €100 to please contact the club.

We will hold an end of year bonus draw for all holders of the tickets purchased through the club for this fundraiser.

Last year we were lucky to have 2 monthly winners from tickets purchased through the club.

Proceeds from the last year’s fundraiser supported us to upgrade our floodlighting facilities which allowed our teams to fully train late into the year.

We would like to thank those of you who have purchased a ticket for 2022 to date.

 

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Conchúr Ó Laoire agus Tadhg Ó Duinnín  ).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Conchúr Ó Laoire and Tadhg Ó Duinnín) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter