Nuacht na Seachtaine seo 1/10/2021

Nuacht na Seachtaine seo 1/10/2021

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha

Closing on Sunday night

A huge thanks you to those that made a donation already.

Very much appreciated.

“Thanks you” letters will be posted on Friday next. 

(Didn’t send any yet)

Fundraising

The Coiste Forbartha is in need of money for continued work  and new projects

Activities of the Coiste Forbartha over the last two years

 • Weekly email

 • Internet site Bealatha.ie / Ballingeary.com

 • Tidy Towns application

 • Empty village bins

 • Organise litter picks

 • 4 visits with gifts to over 70’s

 • 4 Quizzes during lockdown

 • St Patricks day Concert

 • Objections to two wind farm sites, including appeal to An Bord Pleanala and organising a petition.

 • Correction of TV reception due to turbines

 • Various Applications for funding from Windfarms, and County Council

 • Lobby for road surfaces,

 • Lobby for the sewage system upgrade including submission of a petition to Irish Water, and meeting with County Council.

 • Village flowers

 • Village art (Bikes, Bird houses, Mushroom tables, Fairy garden)

 • Maintain and improve Casadh na Spride

 • Power washing of walls and buildings

 • Coordination of painting in the village

 • Historical village walk, illustrated signage

 • Cycling and walking routes signed and mapped

 • Purchase of land behind Earrai Adhmad for river access and walks. Funding for feasibility study for Board walk and registration of Walking trails with sport Ireland applied for by West Cork Development Partnership on our behalf. (Result pending)

 • Environmental impact report on new land completed

 • Succeed to persuade Co Council to apply to central government for funding to upgrade the public toilets (decision pending)

 • Complete the Purchase through a generous gift from a local family of the Seana Cholaiste for Irelands first museum of the Irish Language and Gaelic Revival .

 • Apply for and achieve EU “LEADER “ grant 90% funding to carry out a professional feasibility study for the museum Study will complete in September 2021

 • Submit comments to the Government Draft Policy on Windfarm Community Fund administration

 • Submit comments to the Cork County Draft Development Plan

 • Promotion of the language

 • Hill walking

 • Bowling

 • Irish Podcasts

 • Second place in national Glór na Gael competition

 • Historical podcasts

 • Irish Classes

 • Irish phrases in email

 • Summer camp

 • Making of Defibrillator box (telephone box)

 • Christmas Calendar

 • Christmas Trees

 • Mol an Óige Concert

 • Yearly photo video

Future plans

 • Continuation of the above

 • Upgrading of the public toilets

 • Bridge lighting Inse an Fhosaigh

 • Feasibility study leading to Construction work on newly purchased land behind Earrai Adhmad

 • Securing funding for the museum implementation phase following the feasibility study completion.

 • Install new welcome / goodbye signage

 • Water quality readings

 • Recording of historical sites in Ballingeary

 • Publish a 5-year  “Vision” Plan for Ballingeary

2 ways to contribute

1 Paypal to paypal.me/Trathnagceist

Click on the picture

 1.      Hand an envelope with your name and donation into Dineens Shop

Anyone that donated will receive a thank You Card from the Coiste Forbartha

See Ballingeary.com

https://ballingeary.com.cpanel4.webhost.ie/

Coiste Forbartha

Ag dúnadh ar oiche an Domhnach

Airgead a sholáthar.

Ta an coiste ag lorg airgead 

Tá an Coiste Forbartha ag lorg airgid le haghaidh costaisí reatha agus tionscnaimh nua.

Imeachtaí an Choiste Forbartha le dhá bhliain anuas

 • Riomhphost  seachtanúil
 • Siomh idirlíon Bealatha.ie / Ballingay.com curtha le chéile
 • Foirm iarratas do Comortas na mbailte slachtmhara
 • Boscaí bruscar na sraide a folmhú
 • Piocadh an bruscar na bothaire agus na sráide a eagrú
 • Ceithre cuairt ar daoine thar tar ar 70 le bronntanais a eagrú
 • Ceithre tráth na gceist i rith an dianghlasáil
 • Ceolchoirm Lá le Pádraigh a chuir in eagair
 • Friotaíocht i gcoinne gá feirm gaoithe
 • Comhartha teilifíse a bhí lochtaithe   de bhfabhar na feirmeacha gaoithe a comhordanáidiú
 • Iarratais airgead a chuir faoi bhráid an Comhairle agus comhlachtaí na muilte gaoithe
 • Brú ar an comhairle chun dromhcla na bóthaire a feabhsú
 • Brú ar Irish Water chun an comhras séarachas a shocrú
 • Blathanna na sraide
 • Ealaín na sraide (Rothair, tithe na héin, boird na beacáin, gairdín na seoga)
 • Casadh na Spride a coimead in eagair is a feabhsú
 • An dionglanadh a eagrú
 • Peintáil na sraide a cordanú
 • Siulóid starúil na sraide a leiriú is a chuir i lathair
 • 7 Bealach siuloide agus rothaiochta a mapáil is a leiriú
 • Talamh lastíor do Earraí Adhmad a ceannach i gcóir siuloidú is slí chun na habhainn
 • An Sean Choláiste a ceannach le cabhair ó clan aitiúil chun iarsmalann oscailt
 • Íoch as stadéir feidearacht don iarsmalann
 • An Gaolainn an chuir chun cinn
 • Siúlóidí sleibhe a eagrú
 • Boláil
 • Podchraoltaí Gaolainne
 • Dara áít i comortas náisiúnta Glór na Gael
 • Podchraoltaí
 • starúil
 • Ranganna Gaoilainne
 • Ranganna Adhmadoireachta as gaeilge
 • Frásaí na Seachtaine insan email
 • Campa samhraidh
 • Bosca telefóin / defoblóir a crothú is a chuir i lathair
 • Feilire na Nollaig
 • Na crainn Nollaig a chuir i lathair
 • Ceolchoirm
 • Mol an Óige
 • Fís pictuirí bliaintúil.
 • Plé le Udarás faoi fostaiocht

Tionscanaibh amach as seo

 • Leanúint le gnóna laethúil
 • Na leithireasí poiblí a usgradú
 • Soilse a chuir ar droichead Inse an Fhosaigh
 • Obair a thosnú ar an talamh nus ceanaithe
 • Airgead a sholathar don iarsmalann
 • Comthraí fáilte / slán nua a chuir i lathair
 • Caidean an uisce sa tsráid a measúnú
 • Siomhanna starúil a foisiú
 • Plean 5 bliana do Bhéal Átha a foilsiú

2 slí chun ioch.

1  Paypal chuig paypal.me/Trathnagceist

Bruaigh ar an pictiúir

2 Airgead isteach i Siopa Uí Dhuinnín ( Cludach litreach le do ainm ar)

Seolfaigh an gcoiste carta buíochas do gach einne a seolfaigh airgead chugainn.

Feach Bealatha.ie le tuile eolas

https://ballingeary.com.cpanel4.webhost.ie/

Míle Buíochas.

 An Plean Teanga

Irish Classes

Ranganna Gaoluinn/Irish Classes

Aimed at people who have a few words!

Starting next Tuesday 28th September @ 7.30pm in GTeic Ballingeary.

€50 for 10 classes.

You can register on line using the following link https://forms.gle/UsqaohXaykMggaj78 or Register on the night. Either way all welcome.

 

Ranganna Gaoluinn/Irish Classes

Ag díriú ar dhaoine le beagán Gaoluinn

Ag tosnú an Mháirt seo chughain 28ú Meán Fhómhair @ 7.30pm sa GTeic i mBéal Átha an Ghaorthaidh

Táille €50 do 10 rang.

Is féidir leat clárú ar líne ag úsáid an nasc seo https://forms.gle/UsqaohXaykMggaj78 no clárú ar an oíche.

 

Fáilte roimh cách.

An Gteic

Gteic – tá an mol digiteach, Gteic@Béal Átha ‘n Ghaorthaidh  faoi lán sheoil arís agus tá deasca agus spás oifige ar fáil.  Is deis iontach é do dhaoine atá ag iarraidh cian oibriú a dhéanamh, fiú cúpla lá sa tseachtain.    Scaip an scéal le do thoil.  Déan teagmháil le Caroline 083 1915432 eolas@muscrai.org

 
The Gteic


The Digital hub, Gteic@Béal Átha an Ghaorthaidh is getting back to full action and we have co-working desks and office space.  It’s a great option for people who would like to work remotely, even for a couple of days a week.    Spread the word please and you can contact me ón 0831915432 or email:  eolas@muscrai.org

Údarás na Gaeltachta

Post le Údarás na Gaeltachta

SAOISTE Á LORG
Scéim Sóisialta Tuaithe – Gaeltacht Mhúscraí
Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta don Scéim Sóisialta Tuaithe i nGaeltacht Mhúscraí.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe i nGaeltacht Mhúscraí.

https://udaras.ie/assets/uploads/2021/09/Fogra-Saoiste-SST-Muscrai_.pdf

Feach an PDF ceangailte


 Ar Díol

Gluaistean ar díol i mBéal Átha

Feach ar an nasc seo

https://www.donedeal.ie/cars-for-sale/ford-focus-car/29048080

For Sale

A car for sale in Ballingeray

See at this link

https://www.donedeal.ie/cars-for-sale/ford-focus-car/29048080

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha  

Frásaí na Seachtaine 

Éire / Ireland 

Muintir na hÉireann/ The people of Ireland 

Chomh luath in Éirinn (agus is féidir leat) / As soon as ever (you can)

 

I bhfad Éireann níos fearr / Much better altogether 

Cluiche Ceannais na hÉireann / All-Ireland final 

Ní ar leathchois a tháinig Pádraig go hÉirinn / St. Patrick did not come to Ireland unprepared; one should not rely on half-measures.   

Uachtarán na hÉireann / The President of Ireland

Ní fheadar in Éirinn cá bhfuil sé? / Where ever can he be? 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Cluichí an tseachatin seo

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dheanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser Available in Cuan Barra by appointment call Joanne on 0877798592

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Tadhg Ó Duinnín agus Siobhan Dan Seán).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Tadhg Ó Duinnín and Siobhan Dan Seán) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *