Nuacht na Seachtaine seo (23/04/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (23/04/2021)

bealathaabu@gmail.com

Bailte Slachtmhara

Dhein ochtar chailín ó rang a haon i Scoil Naomh Fhionnbarra dóirse sióga a phéinteáil.

Tá na doirse scaipithe ar fud Casadh na Spride.

Caifear dul ina thóir chun iad a aimsiú.

Is í Ellie Dineen a d’eagraigh iad (An-smaoineamh).

As part of Tidy Towns, the 8 girls of 1st class Scoil Fhionnbarra painted Fairy Doors that will be in Casa Na Spriode this weekend for everyone to enjoy. Look up,Look down,look all around and see can you find all 8 doors.

It was Ellie Dineen that organised the project, (excellent idea)

Coiste Forbartha

Ag deireadh thíor thall tá an tallamh laistiar de Earraí Adhmad ceannaithe againn

Táimíd fíor bhuíoch le mhuintir Scribhín

Coiste Forbartha

At last, we have purchased the 6.6 acres of land behind Earraí Adhmad.

We are very grateful to the Scriven family.

Coiste na mBailte Slachtmhara

Deireadh seachtaine mór peintáil na sraide

Feach na pictuirí dos na clainn a ta taréis ball a thogaint

https://photos.app.goo.gl/GGUhkz1uDKwTDwvj7

Go raibh míle dos na clainne ata claraithe tá cupla sás faghta fós

Teastaíonn uainn go mbeadh theaghlaigh i mBéal Átha sásta cabhair ‘s tacaíocht a thabhairt dúinn mórán ballaí sa t-sraid a phéinteáil.

Aoine an 30ú lá d’Aibrean agus an Satharn an chéád lá de Bhealtaine

Balla an Halla,

An Leithreas

An Ceárta

An tSúgán

An Linn Snámha

Bóthán Uí Mhuimhneacháin (John O Brien’s)

Balla corcra Crosaire an Mhuileann

Mórán le déanamh

Dá bharr Covid, níl cead againn meitheal a chuir le chéile. Sin an chúis go bhfuilimíd ag iarraidh ar clainne cabhrú linn an obair seo a dhéanamh.

Cuirfimíd an trealamh go léir ar fáil.

Dean teangmháil le Maura ar 086 8870562 más maith libh píosa do bhalla a phéinteáil.

Tidy towns

Village Painting weekend

Follow link to see names of families that have come forward to paint a wall

 https://photos.app.goo.gl/GGUhkz1uDKwTDwvj7

Thank to the families that have come forward, there are still a few spaces

We hope that families will help us to paint walls in the village.

Friday 30th April and Saturday 1st May

The Halla Wall

The Public Toilets

The Priest’s House Wall

The Forge

The Súgán

The Swinning Pool Wall

Mill Cross purple wall

Moynihan’s Cottage (John O Brien’s)

Lots to do but many hands make light work!

Due to Covid guidelines we cannot organise a meitheal but we hope that families will paint sections of the walls.

We will provide all equipment required.

We believe it will make a huge difference to the village for the summer and years to come.

Please contact Maura on 086 8870562 if your family would like to try a section of a wall.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

An Chuach / The Cuckoo

An chuach fhireannach amháin a dhéanann an glaoch inaitheanta / Only the male cuckoo makes the well-recognised call. 

 

Tagann na cuacha ón Afraic thart ar Aibreán agus déanann siad uibheacha a bhreith i neadacha éan eile ,mar shampla an Donnóg agus an Riabhóg mhóna./ Cuckoos arrive from Africa around April and lay eggs in other birds’ nests, for example the Dunnock (or the Hedge-sparrow) and the Meadow pipit 

 

Nuair atá siad gortha, / Once hatched, 

déanann an chuach óg na gearrcaigh eile a bhrú ón nead / the young cuckoo pushes the other nestlings out of the nest 

chun an aird agus bia ar fad a fháil ón tuismitheoirí altrama / to secure all the attention and food from its foster parents. Beidh tuilleadh maidir leis an gcuach an tseachtain seo chugainn! / More about the cuckoo next week! 

Eochair tí faighte ar an mbothar

Fuaireadh eochair tí ar an mbothar sna Churraithe ar an Déardaoin

Déan teangmhéil tríd an email seo.

House Key Found

A house key was found on the main road in Currahy.

Please reply to this email.

Poill ar na bothaire

Má tá aon poill ar na mbothar ata a cuir as duit dean eolas faoi a seoladh chuig an comhairle contae ar an nasc seo

https://www.yourcouncil.ie/en/achieveforms/?mode=fill&consentmessage=yes&form_uri=sandbox-publish://af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866/af-stage-106f4509-2d29-42f8-8c3a-feebc03cf2a1/definition.json&process=1&process_uri=sandbox-processes://af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866&process_id=af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866&nologinprompt=1

Potholes

If there are any potholes that are effecting you could you please information about them to the council on this link

https://www.yourcouncil.ie/en/achieveforms/?mode=fill&consentmessage=yes&form_uri=sandbox-publish://af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866/af-stage-106f4509-2d29-42f8-8c3a-feebc03cf2a1/definition.json&process=1&process_uri=sandbox-processes://af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866&process_id=af-process-25bcded0-b72d-45fd-9ebd-afe5278ef866&nologinprompt=1

Coiste Forbartha

Láthair seandálaíochta agus stairiúil i mBéal Átha a chuir ar léarscáil

Tá an choiste chun láthair seandálaíochta agus stairiúil i mBéal Átha a chuir ar léarscail le eolas faoi gach suíomh.

Tá sé beartaithe againn iad a léiriú ar an t-suíomh idirlíon Bealatha.ie

Má tá suim agatsa cabhair a thabhairt don tionscanamh suimiúil seo déan teangmháil le bhall don Choiste Forbartha..

Coiste Forbartha

The Coiste are going to identify all archaeological and historical sites in Ballingeary

We wish to publish them on the website Ballingeary.com with a description attched.

We would love some help with this interesting project.

If you might be interested in contributing in any way please get in contact with a member of the committee.

Good Afternoon,

 Anti Dumping Initiative

The Anti-Dumping Initiative 2021 has recently been announced, please see attachments for details of the scheme.  Please include ‘before’ photos of sites that that are being proposed for clean ups.

Please ensure that “before” photos are included in any applications

 

Any eligible projects/applications must be returned no later than Thursday 29th April 2021 to the address below:

 

Applications should be returned to Claire Roche of Cork County Council:-

COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA

Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.

Mórán cabhair ag teastáil.

Tar amach agus cabhraigh linn.

Tidy Town

Meeting every Saturday morning in Casadh ne Spride to do a few jobs

Please come along to give a helping hand at 10.45.

Lots to be done and ideas welcome.

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 

The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Vaughan Taylor agus Siobhán Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Vaughan Taylor and Siobhán Dan Seán) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter