Nuacht na Seachtaine (9/4/2021)

Nuacht na Seachtaine (9/4/2021)

bealathaabu@gmail.com

Cumann Peile Naomh Fionnbarra Óiche Amárach !
 
Tráth na gCeist
 
Tá tráth na gceist fíorúil á eagrú ag an gcumann do óiche amárach
 
Feach ar an bhfógra ceangailte
 
Naomh Fionnbarra Trath na gCeist.jpg
 
Cumann Peile Naomh Fionnbarra  Tomorrow night
 
Online Quiz
 
The club is organising an online quiz for tomorrow night Saturday April 10th.
 
See the attached poster for info.
 
Atlantic Culturescape
 
Dhein Atlantic Culturescape teangmhail linn faoi an Ceolchoirm Lá le Pádraig 2021. 
Ta siad taréis í a chuir ar a siomh idirlíon
 
Feach í ar an nasc seo
 
 
Atlantic Culturescape
 
Atlantic Culturescape got in touch with us to see if they could provide a link to the St Patrick’s Day concert on their website.
 
See the link to their site here. 
 
 
 
 
 
 
Coiste na mBailte Slachtmhara
 
Deireadh seachtaine tréanghlanadh
 
Bhí an-lá againn ar an Satharn seo chaite le 7 tréanghlanoirí agus cuid de na imreoirí FÉ 21 agus Jerry Buckley
 
Fíor buíoch do
Seán Ó Muineacháin,
Brian Ó Duinnín,
Rónán Ó Loingsigh,
Peatsaí Ó Tuama
Barra Ó Súilleabháin
 
Dheineadar gaisce iontach
 
Féach pictuirí ar an nasc thíos
 
 
 
 
Tidy towns
 
Power-washing weekend
 
We had a great day on Saturday with the U21’s and Jerry Buckley taking on a lot of walls in the village.
 
A huge thanks to the U21 footballers.
 
Seaán Ó Muineacháin,
Brian Ó Duinnín,
Rónán Ó Loingsigh,
Peatsaí Ó Tuama
Barra Ó Súilleabháin
 
Lots done but more to do!
 
To see photos follow thw link
 
 
 
Coiste Forbartha
 
Fuair gach duine thar 70 bliain d’aois & seanóirí Bhéal Átha’n Ghaorthaidh mála deas féiríní Cáisc inniu. Ár mbuíochas dos na daoine & na grúpaí a rinne urraíocht ar na rudaí deasa go léir a bhí iontu.

Cronins Café Gougane, Coiste Paráid Lá le Pádraig, Gougane  Barra Hotel, An Bun Club, St Finbarr & Ronan Social Club (An Scoraíocht),  Mairéad & Annie Ní Ríordáin, Cathair & An Coiste Forbartha.

Feach an litir a hfuaireadar ceangailte

Cáisc Shona daoibh uile.
 
Feach pictuirí anseo
 
 
Coiste Forbartha
 
Everyone over 70 in Ballingeary recieved an Easter present today.
Thanks to all who delivered and helped in any way.
 
Sponsers were
 Cronin’s Café Gougane, Coiste Paráid Lá le Pádraig, Gougane  Barra Hotel, An Bun Club, St Finbarr & Ronan Social Club (An Scoraíocht),  Mairéad & Annie Ní Ríordáin, Cathair & An Coiste Forbartha.  
 
See the letter they recieved attached
 
See some of the pictures here
 
 
Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha
 
Frásaí na Seachtaine
 
 
An tseachtain seo caite déanadh  tagairt do “Laethanta na Bó Riabhaí”/ Last week there was reference made to the “Days of the Brindled Cow”
 
Glaotar Laethanta na Bó Riabhaí ar  na chéad laethanta de mhí Aibreáin  /  The first days of April are known as the Days of the Brindled Cow
 
Thug an  tSean-Bhó Riabhach  trí léim le háthas nuair a bhí Márta thart mar cheap sí go raibh deireadh leis an droch aimsir / The old brindled cow gave three leaps of joy when March was over because she thought  there was an end to the bad weather

Cad a dhein an Márta ach iasacht trí lá a fháil ó Aibreán/ What March did was get a loan of three days from April

 
Bhí na trí lá ana chruadh / The three days were very hardy
 
Ar an gcéad lá, shéid an ghaoth aduaidh agus bhí sioc is t’oíche / On the first day ,the north wind blew and there was frost at night
 
 
Ar an tarna lá, do bhí flichshneachta agus cloch shneachta  agus bhí  sneachta is t’oíche/ On the second day, there was sleet and hailstone and there was snow at night
 
 
Bhí an bhó bhocht ar a tarr in airde marbh roimh oíche an tríú lá / The poor cow was on her back dead before the night of the third day.
 

 
Tugtar Laetheannta na Bó Riabhaí ar thrí lá tosaigh an Aibreáin, ó shin / The first three days of April, since then, have been known the Days of the Brindled Cow.
 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic
 
Samhail comharthaí bóthair don seachbhóthar.

Ba mhaith leis an gComharchumann go mbeidh comharthaí bóthair ag cur in iúl do dhaoine go bhfuil Gaeltacht Mhúscraí ann!  

Tá íomhanna do shamhail comharthaí bóthair thíos.

Ar chóir An Ghaeltacht, nó Gaeltacht Mhúscraí, nó An Ghaeltacht (Múscraí) a úsáid? Nó an bhfuil moladh eile agat? Beidh an comhartha An Ghaeltacht (atá ar an N22 faoi láthair) ag dul ar an mbóthar nua chomh maith.

Suggested road signs on the Macroom By-Pass, N22. 
 

The Comharchumann is proposing that it is very important to have signs on the new by-pass indicating Gaeltacht Mhúscraí.   There are mock-ups of what might be possible set out below.   Do you think the directional signs should indicate An Ghaeltacht, Gaeltacht Mhúscraí or An Ghaeltacht and Múscraí written below? Or do you have any other recommendation? We understand that all current road signs on the N22 will be replicated on the new by-pass as well.

Please send your comments to eolas@muscrai.org or complete the survey monkey that will be circulated.
 
 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic  
 
Energy Retrofit  
 
Tá seisiúin neamhspléach ar fáil anois, saor in aisce.   
 
Chun seisiún a chur in áirithe ní gá ach dul chuig

http://muscrai.org/iarfheistiu-fuinnimh-energy-retrofit/

nó glaoigh ar 083 1915432 más maith leat tuilleadh eolais.
 
Comhairle neamhspléach saor in aisce do mhuintir Mhúscraí
Glaoch ghutháin nó ar líne  
Seisiúin ar fáil Dé Déardaoin
Caithfear na seisiúin a chur in áirithe

Energy Retrofit

There are free independent advisory clinics available with experts on Energy Retrofit and the details are on the link above or, if you would like further information first, call Caroline on 0831915432

 
On-demand free advisory service to people living in Gaeltacht Mhúscraí organised by Comharchumann Forbartha Mhúscraí

By phone or video conferencing

Sessions on Thursdays
Must pre-book the 1:1 advice clinic.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic    
 
DRAMHAÍL BIA: CÚRSA 4 SEACHTAINE

Thosaigh an cúrsa seo an t-seachtain seo caite ach is féidir leat clárú fós, má tá suim agat.
Ag foghlaim na slite is fearr chun dramhaíl bia a sheachaint; Pleanáil, siopadóireacht, cócaireacht, fuílleach, muiríniú.  
 
Déan teagmháil le Dónal

donal@wastedown.com
0877409304  
 
Nó cuir glaoch ar Caroline 083 1915432  
 
 
Food Waste Course  
4 WEEK COURSE ON FOOD WASTE
This course started last week but it is still possible to register for the next sessions.  
Awareness, planning, shopping, storage, cooking leftovers and composting.


To Register  
Contact Donal 
donal@wastedown.com

Or call Caroline 083 1915432
 
 
Feirim Ghaoithe Gort Uí Rathaile
 
Feach eolas faoi an feirm ghaoithe seo sa  póstéir ceangailte
 
Gortyrahilly Wind Farm
 
 
See info in the poster attached
 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic
 
 
 
 
COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA
 
Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.
Múrán cabhair ag teastáil.
Tar amach agus cabhraig linn.
 
Tidy Town
 
Meeting every Saturday morning in Casadh ne Spride to do a few jobs
Please come along to give a helping hand at 10.45.
Lots to be done and ideas welcome.
 
An Coiste Forbartha
 
Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 
Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 
 
The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.
They can be used free of charge by anyone that is in need
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
 
Lotto 3.jpg
 
 
 
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Vaughan Taylor agus Siobhán Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Vaughan Taylor and Siobhán Dan Seán) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter