Nuacht na Seachtaine seo (2/4/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (2/4/2021)

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha
 
Fuair  éinne thar 70 bliain d’aois & seanóirí Bhéal Átha’n Ghaorthaidh mála deas féiríní Cáisc inniu. Ár mbuíochas dos na daoine & na grúpaí a rinne urraíocht ar na rudaí deasa go léir a bhí iontu.

Cronins Café Gougane, Coiste Paráid Lá le Pádraig, Gougane  Barra Hotel, An Bun Club, St Finbarr & Ronan Social Club (An Scoraíocht),  Mairéad & Annie Ní Ríordáin, Cathair & An Coiste Forbartha.

Cáisc Shona daoibh uile.
 
Feach pictuirí anseo
  https://photos.app.goo.gl/cFwBs1fkNrWBcEZQ7  
 
Coiste Forbartha
 
Everyone over 70 in Ballingeary recieved an Easter present today.
Thanks to all who delivered and helped in any way.
 
Sponsers were
 Cronins Café Gougane, Coiste Paráid Lá le Pádraig, Gougane  Barra Hotel, An Bun Club, St Finbarr & Ronan Social Club (An Scoraíocht),  Mairéad & Annie Ní Ríordáin, Cathair & An Coiste Forbartha.  
 
 
See some of the pictures here
 
https://photos.app.goo.gl/cFwBs1fkNrWBcEZQ7
 
 
 
Cumann Peile Naomh Fionnbarra
 
Tráth na gCeist
 
Tá tráth na gceist fíorúil á eagrú ag an cumann don 10ú lá d’Aibreán
 
Feach ar an bhfógra ceangailte
 
Naomh Fionnbarra Trath na gCeist.jpg
 
Cumann Peile Naomh Fionnbara
 
Online Quiz
 
The club is organinsing an online quiz for the 10th of April
 
See the attached poster for info
 
Meitheal an Gaolainne (1)
 
Garraíodóireacht le Meitheal na Gaolainne
 
Lean an nasc chun Eibhlín Bean Uí Chéilleachair a fheiscint ag tansplandú trataí
 
 
Míle buíochas Eibhlín as an fís a foilsiú
 
Language Committee
 
Gardening with the language committee.
 
Follow the link to see Eibhlín transplanting tomatoes.
 
 
Thank you so much Eibhlín for producing the video.
 
 
 
Coiste na mBailte Slachtmhara
 
Deireadh seachtaine tréanghlanadh
 
Beidh 5 tréanghlanadóirí a úsáid ag lucht peile faoi 21 amaireach
Tá aon foirgneam /f alla déag le déanamh acú.
Tá 16 foirgneamh /f allaí sa tsráid á glanadh timpeall an deireadh seachatine seo.
 
Maith h-iad as ucht an gaisce a dheanamh.
 
Tidy towns
 
Power-washing weekend
 
The lads from the U21 football team are operating 5 power-washers on 11 buildings/walls tomorrow, Saturday
There are 16 buildings/walls that are to be power-washed around this weekend in all.
 
Well done to the lads for taking on the job.
 
 
 
 
Meitheal an Gaolainne (2)
 
Garraíodóireacht le Meitheal na Gaolainne
 
Lean an nasc chun DonnchaÓ Laoire  a fheiscint agus í ag transplandú leitís
 
 
Míle buíochas Donncha as an fís a foilsiú
 
Language Committee
 
Gardening with the language committee.
 
Follow the link to see Donncha Ó Laoire transplanting lettuce plants
 
 
Thank you so much Donncha for producing the video.
Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha
 
Frásaí na Seachtaine
 
casca.jpg
 
Cáisc shona duit(daoibh)/ ​Happy Easter to you/to ye
 
Beannachtaí na Cásca ort(oraibh)/ ​The Blessings of Easter on you/ye
 
Ubh Chásca /​ Easter Egg
 
Coinín na Cásca/ ​Easter Bunny
 
Deirtear go gcífidh tú an ghrian ag rince maidin Dhomhnach Cásca má bhíonn tú in do shuí ag a sé a chlog/ It is said that you will see the sun dancing Easter Sunday if you are up at six o’ clock
 
​Seo iad “Laethanta na Bó Riabhaí”/​These are the “Days of the Brindled Cow”
Beidh tuilleadh faoi seo an tseachtain seo chugainn! / There will be more about this next week!
 
 
 
COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA
 
Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.
Múrán cabhair ag teastáil.
Tar amach agus cabhraig linn.
 
Tidy Town
 
Meeting every Saturday morning in Casadh ne Spride to do a few jobs
Please come along to give a helping hand at 10.45.
Lots to be done and ideas welcome.
 
An Coiste Forbartha
 
Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 
Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 
 
The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.
They can be used free of charge by anyone that is in need
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
Lotto 2.jpg
 
 
 
Á Lorg
 
Slat iascaracht feithidí
Uimhir a 9 más feidir
Freagar an email

Wanted 
 
Fly fishing rod and reel
Reply to email
 
Á Lorg
 
Cuaramóir leanamh ag teastáil
 
Tá cuaramóir leanbh á lorg chun aire a thabhairt do cailín in aois a sé mhí ó tús Lúnasa. Beidh uaireannta iomlán i gceist
Déan teangmhail le Edel Uí Conchuir ar 0860537531 
 

Childminder Wanted 
 
Childminder wanted for six month old baby girl at the start of August.  Full time hours Monday to Friday . Please contact Edel Uí Conchuir if interested on 0860537531 
 
Á Lorg
 
Serbhís bailucháin féir lomaire faiche
An bhfuil féir da chuid lomaire faiche deacair a n-úsáíd nó breise agat? Tógfaidh mé é le do thoil, chun múirín a dhéanamh le haigh  glasraí. Níos fearr úr geartha gan chemicí úsaidaithe air.
 
Táim ag lorg seana páipéar nuachta comh maith

Go raibh míle!
Téir i dteagmháil le Paul Lynch le do thoill
089 2553096
lynch.paul@gmail.com

Wanted

Lawnmower grass wanted
If you have lawnmower cuttings that you don’t want I will happily collect it if it is relatively fresh and bagged up or in a pile. It’s a good ingredient for making compost. Ideally it needs to be fresh-within a day or two of cutting. Better if you haven’t used chemical weedkiller/Round up on or near it. 
 
I am also looking for old newspapers
 
Thanks!
Please contact Paul Lynch:
089 2553096
lynch.paul@gmail.com
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Tadhg Ó Duinnín agus Siobhán Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Tadhg Ó Duinnín and Siobhán Dan Seán) 

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter