Nuacht na Seachtaine seo (26/03/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (26/03/2021)

bealathaabu@gmail.com

Dúshlán Fíorúil 4 x 4 x 48  (Pieta House)
 
Tá an naonúr déag a glac pairt san dúshlán fíór buíoch as an tacíocht iontach a bhfuaireamar ón bpobal ins na rithe an deareadh seachtaine seo caite. 
 
Támuíd an-tóghtha leis an méid milteach mór a bailiodh do Pieta House go dtí seo
 
Thart at €8,600 chuig seo
 
 
Is feidir airgead a chuir i gciste i Siopa Uí Dhuinnín comh maith
 
Chun pictuirí a fheiscint lean an nasc seo
 
https://photos.app.goo.gl/Q3p7Cn3LJGBrnaY58
 
Dúshlán 4x4x48 Béal Átha 2021.jpg
 
Pictiuir photoshop mar grupa
 
 
4x4x48 Virtual Running Challenge (Pieta House)
 
The 19 runners that took part in the challenge wish to thank everyone that supported them during the runs-the support was overwhelming!
 
They are very impressed also with the huge sum of money pledged to Pieta House 
Follow the link if you wish to contribute
 
Over €8600 collected to date
 
 
There is also a bucket in Siopa Uí Dhuinnín if you wish to contribute there.
 
To see photos of the event follow this link
 
https://photos.app.goo.gl/Q3p7Cn3LJGBrnaY58
 
 
Meitheal an Gaolainne
 
Garraíodóireacht le Meitheal na Gaolainne
 
Lean an nasc chun Áine Ní Laoire a fheiscint agus í ag chuir Courgette
 
 
Míle buíochas Áine as an fís a foilsiú
 
Language Committee
 
Gardening with the language committee.
 
Follow the link to see Áine Ní Laoire courgette planting.
 
 
Thank you so much Áine for producing the video.
 
Cumann Peile Naomh Fionnbara
 
Tráth na gCeist
 
Ta an Cumann ag eagrú Tráth na gCeist fíorúil do 10ú Aibreán
 
Feach an fógra ceangailte
 
Naomh Fionnbarra Trath na gCeist.jpg
Cumann Peile Naomh Fionnbara
 
Online Quiz
 
The club is organinsing an online quiz for the 10th of April
 
See the attached poster for info
 
 
Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha
 
Frásaí na Seachtaine
 
 
Roinnt frásaí a bhaineann le dúchas / Some phrases that are associated with heritage
 
Tá an teanga ó dhúchas aige / He is a native speaker of the language
 
Cainteoir dúchais/ native speaker
 
Áit dhúchais/ native place
 
 
Thug sé leis ó dhúchas é/He inherited it; it comes naturally to him.
 
Tá an ceol inti ó dhúchas/She is musical by nature; she comes of a musical family.
 
Níor thréig sé a dhúchas/ He didn’t forsake his heritage (He is very like his people)
 
Is treise dúchas ná oiliúintInstinct is stronger than upbringing
 
Briseann an dúchas trí shúilibh (trí shúile) an chait. / Heredity breaks out in the eyes of the cat.
 
Cad a dhéanfadh mac an chait ach luch a mharú / What else would the cat’s son do, except kill a mouse? (Like father – Like son)
 
 
Ní thiteann an t-úll i bhfad ón gcrann / The apple doesn’t fall far from the tree (Like father – Like son)

 
An rud a bhíonn sa chú, bíonn sé sa choileán / What is in the hound is in the pup. (Like father – Like son)
 
 
 
COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA
 
Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.
Múrán cabhair ag teastáil.
Tar amach agus cabhraig linn.
 
Tidy Town
 
Meeting every Saturday morning in Casadh ne Spride to do a few jobs
Please come along to give a helping hand at 10.45.
Lots to be done and ideas welcome.
 
An Coiste Forbartha
 
Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 
Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 
 
The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.
They can be used free of charge by anyone that is in need
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
 
gaa.jpg
 
Á Lorg
 
Cuaramóir leanamh ag teastáil
 
Tá cuaramóir leanamh á lorg chun aire a thabhairt do cailín in aois a sé mhí ó tús Lúnasa. Beidh uaireannta iomlán i gceist
Déan teangmhail le Edel Uí Conchuir ar 0860537531 
 

Childminder Wanted 
 
Childminder wanted for six month old baby girl at the start of August.  Full time hours Monday to Friday . Please contact Edel Uí Conchuir if interested on 0860537531 
 
Á Lorg
 
Serbhís bailucháin féir lomaire faiche
An bhfuil féir da chuid lomaire faiche deacair a n-úsáíd nó breise agat? Tógfaidh mé é le do thoil, chun múirín a dhéanamh le haigh  glasraí. Níos fearr úr geartha gan chemicí úsaidaithe air.
 
Táim ag lorg seana páipéar nuachta comh maith

Go raibh míle!
Téir i dteagmháil le Paul Lynch le do thoill
089 2553096
lynch.paul@gmail.com

Wanted

Lawnmower grass wanted
If you have lawnmower cuttings that you don’t want I will happily collect it if it is relatively fresh and bagged up or in a pile. It’s a good ingredient for making compost. Ideally it needs to be fresh-within a day or two of cutting. Better if you haven’t used chemical weedkiller/Round up on or near it. 
 
I am also looking for old newspapers
 
Thanks!
Please contact Paul Lynch:
089 2553096
lynch.paul@gmail.com
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Cairíona Ní Chéilleachair agus Siobhán Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Catríona Ní Chéilleachair and Siobhán Dan Seán) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter