Nuacht na Seachtaine seo (19/03/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (19/03/2021)

bealathaabu@gmail.com

Dúshlán Fíorúil 4 x 4 x 48  (Pieta House)

Dúshlán rith

Rith 4 míle

Gach 4 uair

i gcóir 48 uair a chloig

Ar bhun ón anocht go dtí an Domhnach

Beidh siad ag rith gach uair a dteann an lámh bead ar an clog thart ar 6,10 agus 2.

Tá 15 cláraithe chun an dúsán uafásach deacair seo a dhéanamh

Táid taréis GofundMe a chuir le chéile chun tacaíocht a thabhairt do Piets House.

Má theastaíonn ó einne airgead a sheoladh cutha, lean an nasc faoi iamh

https://gofund.me/453e5923

Go neirí go geal leo

4x4x48 Virtual Running Challenge (Pieta House)

4 miles

every 4 hours

for 48 hours (Mad stuff)

Today Friday till Sunday (Nuts)

Starting at 6pm this evening at the Halla

There are 15 mad locals who are going to give this crazy challanga a go.

They will be running evry time the hour and passes 6, 10 and 2

They have decided to raise money for Pieta House

If you wish to contribute please follow the link

https://gofund.me/453e5923

We wish them all the best.

Ceolchoirm Lá le Pádraig 2021

Teastionn ón gCoiste Forbartha mór bhuíochas a gabháil le Noirín Ui Thuama as an obair proifisiúnta a dhein sí chomh chumasach san don ceolchoirm a bhí thar a bheith iontach.

Maith sibh chomh maith do mhuintir Béal Átha a sheol na físeanna chuig Noirín. 

Bhí caighdeán an-árd le feiscint. 

Táimíd fíor bhuíoch chomh maith le h-einne a thug cabhair do Noirín in aon tslí.

Lean an nasc

https://youtu.be/vl18rWy-zz4

St Patrick’s Day Concert 2021.

The Coiste Forbartha wish to thanks Noirin Uí Thuama for the inspriational and proffecional work done to create such a excellent concert for StPatrick’s Day.

Well done also to the many Ballingeray people who submitted such excellnnt acts to Noirín.  Amazing talent in display

Thanks also to any that helped Noirín in any way

Follow the link

https://youtu.be/vl18rWy-zz4

Cuan Barra

Ba mhaith le cailini an chistin i gCuan Barra buíochas ó croí a gabháil leis na daoine a thug cabhair duinn I rith na bliana. Go hairithe Carmel agus Clodagh Dineen agus Maura Long a thóg na béilí timpeall na hàite duinn agus Mairead agus Annie Ní Ríordáin, Meabh Ní Cheilleachair agus Noirin Uí Thuama a dheineann na “dúrachtaí “do gach ócàid. 

Míle buiochas daoibh go léir

Coiste Forbartha

Beidh crinniú ar an Laun ag a 8

Ma theastion uaodh einne nua bheith i lathair seol email agus seolfaimíd nasc chuig an gcruinniú chughat.

Fáilte mór roimh baill nua

Coiste Frobartha

Meeting on Monday night at 8

If you wuold like to attend you would be most welcome

Send aemail to this address and we will fordward a link to you.

Lots to be done. new members more than welcome.

Meitheal an Gaolainne

☘Comórtas Seanfhocail do Sheachtain na Gaeilge☘

Pioc an tseanfhocal is fearr leat agus tarraing pictiúr a léiríonn an tseanfhocal sin. 

Sheol griangraf de do phictiúr go dtí an ríomhphost seo, an spriocdháta ná Dé hAoine 26u Márta. 

Tá Orla Seartan chun leabhar nó dhó ‘Dathaigh Isteach’ a thabhairt dúinn mar dhuais. Tá go leor seanfhocail deasa le fáil ar an suíomh ‘www.daltai.com/proverbs/‘ 

Go n-éirí go geal libh

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Roinnt frásaí a bhaineann leis an uimhir trí! / Some phrases that are associated with the number three!

Na trí ní is géire  /  The three sharpest things 

Súil circe i ndiaidh gráinne / A hen’s eye after a grain

Súil gabha i ndiaidh tairne / A blacksmith’s eye after a nail

Súil  caillí i ndiaidh bean a mic /  An old woman’s eye after her daughter in law

 Trí ní is deacra a thuiscint  /   Three things

 hardest to understand 

Intleacht na mban/ The intellect of women 

Obair na mbeach / The work of the bees

Teacht agus imeacht na taoide/  The coming and going of the tide

Na trí ní is uaigní   /  The three things that are most lonesome 

Cú ag amhastraigh(ag tafann) ar ard (go hard) / A greyhound barking aloud

Bean ag feadaíl i ngleann / A woman whistling in the glen (valley)

Cearc ag glaoch sa mheán oíche/  A hen clucking at midnight

COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA

Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i casadh na Spride.

Múrán cabhair ag teastail.

Tair amach us cabhraig linn.

Tidy Town

Once restrictions ease we plan to meet up on Saturday mornings at 10.45  for one hour to carry out jobs, it would be great to have some new volunteer’s or if you fancy been allocated a job in your own time please get in touch.

No county council litter challenge this year but

Tidy towns competition will go ahead with judging been done on application form only.

Ní neart go cur le chéile.

Comórtas reatha na Gaeltachta  

Plean teanga Muscraí

Tá Liadh Ní Riada ag iarraidh foireann as ceantar Mhuscraí a spreagadh chun cuir isteach ar comórtas reatha na Gaeltachta mar ceantar amháin.  Bheadh ana spórt i gceist!   

Samhlaíonn sí go mbeadh sé saghas cosúil le comórtas peile na Gaeltachta dúinne nach féidir linn peil a imirt agus go mbeadh na Paróistí ar fad mar foireann amháin.

Liadh Ní Riada OPT Mhúscraí

0830914719

Comharchumann Forbartha Mhúscraí  
Tá clár nua ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí dírithe ar Chlár Iarfheistithe Fuinnimh. Ba mhaith linn go mbeidh Siopa Aon Stad/One Stop Shop nó ‘hotline’ le saineolas agus comhairle chuí ar fáil do mhuintir na háite.

Beidh an chéad sheisiún eolais againn an 24 Márta ar Zúm agus beidh deis ann do dhaoine clárú do sheisiún chomhairleach 1:1 maidir le do theach féin, saor in aisce.

Más maith leat bheith páirteach is féidir suim a léiriú ar www.muscrai.org/retrofit  nó glaoch/teasc a chur chuig Caroline in the Comharchumann:  0831915432

 

The Comharchumann has started a Retrofit programme to help people improve the energy efficiency of their homes. We plan to have a One-stop Shop, starting with an independent information hotline in Gaelacht Mhúscraí.  The next information session will be ón 24 March, and it will also be possible to book a 1:1 session with an independent advisor about your own home, for free.   If you would like to take part it is possible to register ón www.muscrai.org/retrofit or call/text Caroline 083 1915432

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 

The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

TG4 agus Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh  

Cá bhfaigheann Pobal na Gaeilge an Nuacht?

Taighde Comhairliúcháin Phoiblí ar bun ag TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh.


Tá TG4 agus Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh ag lorg tuairimí maidir leis an soláthar a dhéantar i nGaeilge ar ábhar Nuachta agus Cúrsaí Reatha.  Tá taighde ar bun ag Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh i gcomhar leis an togra taighde Fios Físe le comhairle ón áisíneacht taighde agus margaíochta RED C

Mar chuid den taighde, tá TG4 i mbun dearcadh agus tuairimí phobal na Gaeilge faoin soláthar a dhéantar i nGaeilge ar ábhar Nuachta & Cúrsaí Reatha a mheas.   Tá eolas agus tuairimí á lorg faoi na háiteanna a dtapaíonn pobal na Gaeilge an nuacht in aon teanga, na príomhfhoinsí nuachta Gaeilge atá acu, agus tuairimí ar leith an phobail faoi sholáthar Nuachta agus Cúrsaí Reatha TG4.   Beidh cur chuige cáilíochtúil (trí ghrúpaí fócais) agus cainníochtúil (Fios Físe) i gceist leis an taighde. 

Cuirfear fáilte freisin roimh thuairimí an phobail féachana.  Is féidir tuairimí a roinnt trí shuirbhé gearr a líonadh anseo:  www.acadamh.ie/tg4 Is tuairim is 15 nóiméad a ghlacfaidh sé an suirbhé a líonadh.

Deir Aodh Ó Coileáin OÉG, Fearacht go leor pobail oileánda ar fud na cruinne, cuireann an tÉireannach spéis ar leith in imeachtaí an domhain mhóir, i gcúrsaí reatha agus i scéalta nuachta i gcoitinne.  Ar an aimsir seo, bíonn deis níos mó ná riamh ag an bpobal dul i ngleic leis an saol mórthimpeall orthu tríd an gcraolachán agus trí mheáin leictreonacha ghaolmhara.  Ar ndóigh bíonn an soláthar nuachta agus cúrsaí reatha i gceartlár an phróisis seo.  Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh sásta a bheith páirteach sa taighde tráthúil seo faoin Iriseoireacht Ghaeilge agus dearcadh phobal na Gaeilge ina leith.”

Deir Ard-Stiúrthóir TG4 Alan Esslemont, “Cuirfear eolas luachmhar ar fáil leis an suirbhé seo maidir le dearcadh an lucht féachana Gaeilge ar Nuacht agus Cúrsaí Reatha i nGaeilge.  Beidh sé mar fhoinse treorach ag lucht bainistíochta TG4 nuair a bheidh tosaíochtaí á leagan amach don chainéal don tréimhse atá romhainn, i gcomhthéacs méadú ar scála agus acmhainní do TG4 agus do chraoltóireacht na Gaeilge.”

Cuirfear tuairisc faoin taighde ar fáil do TG4 agus d’Údarás Craolacháin na hÉireann a bheidh ar fáil ar shuíomh TG4.

Ag lorg

bloc coincréite á lorg

Ní ga doibh a bheith nua, beadh cinn faghtha i leatiobh tareis togáil iorunach

Dean teanhmhail le Ellie ar 0873741996

Míle Buíochas

Wanted

Looking for concrete building blocks. Cavity blocks would be ideal but any type will do. If you have any left over after a build, they dont have to be perfect, please contact Ellie on 087 3741996, thank you. 

Ag Lorg

Serbhís bailucháiin féir lomaire faiche
An bhfuil féir da chuid lomaire faiche deacair a núsáíd nó breise agat? Tógfaidh mé é le do thoil, chun compost a dhéanamh le haigh na glasraí. Níos fearr úr geartha gan chemicí úsaidaithe air.
Go raibh míle!
Té i dteagmháil le Paul Lynch le do thoill
089 2553096
lynch.paul@gmail.com

Wanted


Lawnmower grass wanted
If you have lawnmower cuttings that you don’t want I will happily collect it if it is relatively fresh and bagged up or in a pile. Its a good ingredient for making compost. Ideally it needs to be fresh within a day or two of cutting. Better if you haven’t used chemical weedkiller/round up on or near it. Thanks!
Please contact Paul Lynch:
089 2553096
lynch.paul@gmail.com

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Tadhg O Duinnín, Vaughan agus Padraig Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Tadhg O Duinnín, Vaughan and Padraig Dan Seán) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter