Nuacht na Seachtaine seo (12/03/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (12/03/2021)

bealathaabu@gmail.com

 

Ceolchoirm Lá le Pádraig 2021

Tá áthas ar Choiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh ár gcuid pleananna d’imeachtaí Lá le Pádraig a chur in iúl daoibh. Tá ualach mór físeán ‘taifeadta sa bhaile’ bailithe againn le roinnt seachtainí anuas ó cheoltóirí, amhránaithe, filí, scéalaithe agus rinceoirí áitiúla (& cuid acu ó dhaoine nách bhfuil chomh áitiúil). Seolfar nasc don cheolchoirm ar-líne seo trí mheán ríomhphoist Béal Átha Abú agus ar shuíomh idirlín Béalatha.ie nó Ballingeary.com ar a 12 meán-lae Lá le Pádraig. Má tá aithne agat ar aon comharsana nó gaolta a bhainfeadh taitneamh as an gceolchoirm seo ach nach bhfuil an t-idirlíon nó an teichneolaíocht chuí ar fáil acu, déan iarracht le bhúr dtoil cabhrú leo, ach cloígh le srianta ábhartha Covid-19 gan dabht….. b’fhéidir go bhféadfá nasc a chruthú leis an hotspot ar an bhfón póca agat agus do ríomhaire glúine a thabhairt ar iasacht dóibh ar feadh tamaill.

St Patrick’s Day Concert

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh are delighted to inform you of our planned Lá le Pádraig schedule. In recent weeks we have gathered ‘filmed at home’ performances from many local (& some not so local) musicians, singers, poets, story-tellers and dancers. A link to this online concert will be sent in the Béal Átha Abú email and also released on the Bealatha.ie or Ballingeary.com website at 12 noon on St. Patrick’s Day. If you know of any neighbours or relatives that you think would enjoy this concert but don’t have the internet or technology to do so, please try and arrange to help them out, while adhering to Covid-19 restrictions of course…… maybe you could connect your laptop to the hotspot on your phone & then give your laptop on loan.

Meitheal na Gaolainne 
 
Podcraoladh
Eolas faoi an Ceolchoirm
Podcraoladh le Noirín Uí Thuama faoin gceolchoirm
 
Lean an nasc
https://soundcloud.com/user-81445695/eolas-faoi-an-ceolchoirm
 
A podcast with Noirín about the upcomming concert which she has coordinated for St Patrick’s Day
 
follow the link
 
https://soundcloud.com/user-81445695/eolas-faoi-an-ceolchoirm  
 
 
Lá le Pádraig
 
Tá éacht déanta ag Ellie, Caoimhe, Liam & Aisling Ní Dhuinnín, Eachros le déanaí. Ta maisiúchain Lá le Pádraig déanta ar sean pailléid acu agus táid le feiceáil timpeall na sraide. Bígí ag faire amach dóibh! Maith sibh Muintir Uí Dhuinnín.
 
Lá le P Ellie 4.jpg
Lá le P Ellie 1.jpg
La le P Ellie 2.jpg
Lá le P Ellie 3.jpg

St Patrick’s Day
 
Ellie, Caoimhe, Liam & Aisling Ní Dhuinnín , Eachros have been very busy recently. They have decorated old pallets in Lá le Pádraig themes and placed them throughout the village. Be on the lookout for them! Well done to all of you.
 
Dúshlán Fíorúil 4 x 4 x 48  (Pieta House)
 
Dúshlán rith
 
Rith 4 míle
 
Gach 4 uair
 
i gcóir 48 uair a chloig
 
ar bhun ón 19u go 21ú Marta
 
Tá 20 cláraithe chun an dúsán uafásach deacair seo a dhéanamh
 
Táid taréis GofundMe a chuir le chéile chun tacaíocht a thabhairt do Piets House.
 
Má theastaíonn ó einne airgead a sheoladh cutha, lean an nasc faoi iamh
 
https://gofund.me/453e5923
 
Go neirí go geal leo
 
4x4x48 Virtual Running Challenge (Pieta House)
 
4 miles
every 4 hours
for 48 hours (Mad stuff)
 
Next Friday the 19th to 21st of March
 
Starting at 6pm in the village next Friday
 
There are 20 mad locals who are going to give this crazy challanga a go.
 
They have decided to raise money for Pieta House
 
If you wish to contribute please follow the link
 
https://gofund.me/453e5923
 
We wish them all the best.
 
Meitheal an Gaolainne
image.png
☘Comórtas Seanfhocail do Sheachtain na Gaeilge☘
Pioc an tseanfhocal is fearr leat agus tarraing pictiúr a léiríonn an tseanfhocal sin. 
Sheol griangraf de do phictiúr go dtí an ríomhphost seo, an spriocdháta ná Dé hAoine 19 Márta. 
Tá Orla Seartan chun leabhar nó dhó ‘Dathaigh Isteach’ a thabhairt dúinn mar dhuais. Tá go leor seanfhocail deasa le fáil ar an suíomh ‘www.daltai.com/proverbs/‘ 
 
Go n-éirí go geal libh
 
 
 
 
Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha
 
Frásaí na Seachtaine
 

lá.jpg
 
Lá Fhéile Pádraig (Lá le Pádraig) / St. Patrick’s Day
 
Lá Fhéile Pádraig (Lá le Pádraig) sona daoibh agus go mba seacht bhfearr a bheidh sibh bliain ó inniu /Happy St. Patrick’s Day to you all and may your prosperity increase sevenfold in the coming year.
 
Caith an tseamróg nó suaitheantas le bród / Wear the shamrock or a badge with pride.
 
Deirtear gur bhain Naomh Pádraig úsáid as an tseamróg chun rúndiamhair na Tríonóide a theagasc / It is said that St. Patrick used the shamrock to explain the mystery of the Trinity
 
Is suaitheantais stáit ansan in Éirinn iad an chruit agus an tseamróg. The harp and the shamrock are state symbols here in Ireland
 
Deirtear gur dhíbir sé na nathracha nimhe as Éirinn/ It is said that he banished the snakes from Ireland
 
De ghnáth, bíonn paráidí (mórshiúil) ar Lá le Pádraig/ Usually, there are parades on St. Patrick’s Day
 
Déanann muintir na hÉireann ar fud an domhain ceilliúradh ar Lá le Pádraig/ Irish people worldwide celebrate St Patrick’s Day
 
Bain taitneamh as an lá agus labhair pé Gaolainn (Gaeilge) atá agat/ Enjoy the day and speak whatever Irish you may have
 
 
 
Coiste na mBailte Slachtmhara
 
Tá muid ag lorg cannaí beor le athchúrsáil.
 
Tá bin ag na bainc buidéil le iad a chuir isteach ann.
cathfidh na canaí a bheith slán, gan a bheith lúbtha.
 
 
Tidy towns committee
 
We are looking to recycle beer cans
 
There is a bin by the bottle bank for them.
 
They must be in good condition, not crumpled or crushed
 
Comharchumann Forbartha Mhúscraí  
Tá clár nua ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí dírithe ar Chlár Iarfheistithe Fuinnimh. Ba mhaith linn go mbeidh Siopa Aon Stad/One Stop Shop nó ‘hotline’ le saineolas agus comhairle chuí ar fáil do mhuintir na háite.

Beidh an chéad sheisiún eolais againn an 24 Márta ar Zúm agus beidh deis ann do dhaoine clárú do sheisiún chomhairleach 1:1 maidir le do theach féin, saor in aisce.

Más maith leat bheith páirteach is féidir suim a léiriú ar www.muscrai.org/retrofit  nó glaoch/teasc a chur chuig Caroline in the Comharchumann:  0831915432

 

The Comharchumann has started a Retrofit programme to help people improve the energy efficiency of their homes. We plan to have a One-stop Shop, starting with an independent information hotline in Gaelacht Mhúscraí.  The next information session will be ón 24 March, and it will also be possible to book a 1:1 session with an independent advisor about your own home, for free.   If you would like to take part it is possible to register ón www.muscrai.org/retrofit or call/text Caroline 083 1915432
 
 
 
An Coiste Forbartha
 
Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 
Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 
 
The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.
They can be used free of charge by anyone that is in need
 
Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh
 
Pic lotto.jpg
 
 
Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Féach ceangailte
 
 
Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Brandy Twomey agus Padraig Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Brandy Twomey and Padraig Dan Seán) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter