Nuacht na Seahtaine Seo (05/03/2021)

Nuacht na Seahtaine Seo (05/03/2021)

bealathaabu@gmail.com

Website ballingeary.com or bealatha.ie

Meitheal na Gaolainne Béal Átha

 

Físeanna garraíodóireachta

Biabgóg á scoilteadh  

An-gaisce deanta ag Donnacha Ó Laoire, Gorteen na Coille

Is é siúd a rinne is a chuir an fís seo le chéile.

Lean an nasc

Meitheal na Gaolainne 

Gardening videos

Video 2

Splittind a rhubarb plant

Well done to Donncah O Laoire Gorteen na Coille who created the video

Follow the link

Coiste na mBailte Slachtmhara

Ta muid ag lorg cannaí beor le athchúrsáil.

Ta bin ag na bainc buidéil le iad a chuir isteach ann.

cathfidh na canaí a bheith slán, gan a bheith lúbtha.

Tidy towns committee

We are looking to recycle beer cans

There is a bin by the bottle bank for them.

They must be in good condition, not crumpled.

Griangraf do Lá le Padraig á lorg

Tá pictuirí do paraidí ó 2001 go 2007 á lorg againn

Bheadh siad áúsaid do ceolchoirm Lá la Padraig

Má tá aon rionn diob timpeall bheadh muid fíor bhuioch

Parade photographs

Wanted for the Concert for St Particks Day

Photographs of the parades from 2001 to 2007 needed.

It would be much appreciated if some one had a few.

An Coiste Forbartha

Ta cuntas Zúm ceannaithe ag an gCoiste le cabhair ón gComharcumann

Míle buíochas do Caroline as an tacaíocht

Má tá crinniú Zum ag reachtáil ar san an pobal is feidir cuntas an Coiste Forbartha a úsaid.

Zoom Account

The Coiste has purchased a zoom account (It will last more than 40 minutes)

A huge thanks to the Corcumann and Caroline for organising it for us.

If anyone wishes to use the Zoom account for the community please get in touch with a committee member

  

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 

The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag déanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

 / Day

 I rith an lae/ During the day

Arú inné/ The day before yesterday

Arú amárach (amanathar) The day after tomorrow

Lá i ndiaidh lae / Day after day

Le breacadh an lae / At the break of day 

Faigheann gach duine a sheal/ Every dog has its day

Tá na laethanta ag dul i bhfad (ag éirí níos faide)  

NÓ 

Tá fad ag teacht sa lá (tá an lá ag dul chun síneadh)/ The days are getting longer (lenghtening) 

Tá  coiscéim coilligh ar an  lá / the day is noticeably longer (the day has increased in length by the length of a cockerel’s step

Deirtear go dtagann faid coiscéim coiligh sa bhreis ar an lá ó Lá Nollag Mór go dtí Lá Nollag Beag/​It is said that each day from Christmas Day to January 6th (or New Year’s Day in other areas)  lengthens by a cockerel’s step

Dá fhada an lá tagann an tráthnóna/​However long the day, the evening will come. (No matter what happens time will pass and every problem will subside)

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Diarmuid Ó Laoire agus Vaughan Taylor )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Diarmuid Ó Laoire and Vauhan Taylor) 

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter