Nuacht na Seachtaine seo (26/02/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (26/02/2021)

bealathaabu@gmail.com

Griangraf do Lá le Padraig á lorg

Tá pictuirí do paraidí ó 2001 go 2007 á lorg againn

Bheadh siad áúsaid do ceolchoirm Lá la Padraig

Má tá aon rionn diob timpeall bheadh muid fíor bhuioch

Parade photographs

Wanted for the Concert for St Particks Day

Photographs of the parades from 2001 to 2007 needed.

It would be much appreciated if some one had a few.

Dúshlán Fíorúil 4 x 4 x 48

Dúshlán rith

Rith 4 míle

Gach 4 uair

i gcóir 48 uair a chloig

Ar bun ón 19ú go 21ú Márta

Déan teangmháil ar Richard Lucey ar 085 1004489

4x4x48 Virtual Running Challenge

4 miles

every 4 hours

for 48 hours

The weekend of 19th to 21st of March

For info please ring Richard Lucey on  085 1004489

 An gCumann Staire  

Tá fonn ar an gCumann Staire roinnt Bealoideas a aistriú go Bearla. Déan teagmháil ag an seoladh riomhpost nó an uimhir thíos.   

The Cumann Staire  

The Cumann Staire is looking for translators to translate Folklore collected in Ballingeary in 1942 into English. Contact Seán Ó Súilleabháin at sosul1966@gmail.com or text me on 0872368958 if you’re interested. 

An Coiste Forbartha

Ta cuntas Zúm ceannaithe ag an gCoiste le cabhair ón gComharcumann

Míle buíochas do Caroline as an tacaíocht

Má tá crinniú Zum ag reachtáil ar san an pobal is feidir cuntas an Coiste Forbartha a úsaid.

Zoom Account

The Coiste has purchased a zoom account (It will last more than 40 minutes)

A huge thanks to the Corcumann and Caroline for organising it for us.

If anyone wishes to use the Zoom account for the community please get in touch with a committee member

  

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 

The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag déanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Tá an t-Earrach tagtha/ Spring has arrived

Teacht an earraigh/the coming of Spring

Comharthaí an Earraigh/Signs of Spring

  • Tá na  Lus an Chromchinn faoi bhláth/ Daffodils are flowering
  • Tá bachlóga ar na crainn/ There are buds on the trees
  • Tá na héin ag tógáil neadacha/ Birds are building nests
  • Tá glóthach fhroig nó torbáin ‘sna locháin/ There is frog spawn or tadpoles in the ponds

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Diarmuid Ó Laoire agus Pádraig Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Diarmuid Ó Laoire and Pádraig Dan Seán) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter