Nuacht na Seachtaine seo (19/02/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (19/02/2021)

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha

Glór na nGael

Nuacht iontach. 

Bhuaigh an gCoiste an dara áit i Rannóg na Gaeltachta inniú

Dúis €2,000 atá ann.

Maith sibh do muintir Béal Átha in iomlán. 

Bhí mórán ar bun againn anuraidh.

Feach tuairisc an moltóir ceangailte

Glór na nGael  

Announced today

The committee has cone second in the nation Gaeltacht section of the Glór na nGael competition.

Well done to all in Béal Átha for organising and taking part in so many events

A prize of €2,000 has been won

See the judges report attached

Meitheal na Gaolainne

Gairneoireacht  leis an meitheal taenga

Feach ar an fís ceangailte; Faoi chonas síolta trátaí a chuir.

Míle buíochas le Eibhlín Bean Uí Chéilleachair a chruthaigh an fís dúinn

Nasc thíos

Horticulture with the Meitheal Taenga

See the video is how to set tomatoe seeds

Many thanks to Eibhlín Bean Uí Chéilleachair for creating the video

Get planting

Coiste ne mBailte Shachtmhara

Beidh crinniú ar Zoom ar Luan an 22ú lá d’Fheabhra, ó 19:45 go 20:30in

Má theastaíonn uait bheith páirteach seol riomhphost ag lorg an nasc le do thoil

Táimíd ag súil le baill nua.

Tidy Towns

There will be a meeting on Zoom on this Monday the 22nd from 19.45 to 20.30.

If you wish to take part in the meeting please send an email to bealathabu to request a link

We would love to have some new members.

Dúshlán Fíorúil 4 x 4 x 48

Dúshlán rith

Rith 4 míle

Gach 4 uair

i gcóir 48 uair a chloig

ar bun ón 19u go 21ú Marta

Dean teanhmahil ar Richard Lucey ar 085 1004489

4x4x48 Virtual Running Challenge

4 miles

every 4 hours

for 48 hours

The weekend of 19th to 21st of March

For info please ring Richard Lucey on  085 1004489

 An gCumann Staire  

Tá fonn ar an gCumann Staire roinnt Bealoideas a aistriú go Bearla. Déan teagmháil ag an seoladh riomhpost nú an uimhir thus.   

The Cumann Staire  

The Cumann Staire is looking for translators to translate Folklore collected in Ballingeary in 1942 into English. Contact Seán Ó Súilleabháin at sosul1966@gmail.com or text me on 0872368958 if you’re interested. 

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Feach an nuachtlir do Marta ceangailte

An Coiste Forbartha

Ta cuntas zoom ceanaithe ag an gcoiste le cabhair ón gCorcumann

Míle buíochas do Caroline as an taciocht

Má tá crinniú zoom ag eacathai ar san an pobal is feidir cuntas an Coiste Forbartha a úsaid.

Zoom Account

The coiste has purchased a zoom account (It will last more than 40 minutes)

A huge thanks to the Corcumann and Caroline for organising it for us.

If anyone wishis to use the zoom account for the community please get in touch with a committee member

  

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil ins an bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usáid saor in aisce d’éinne a bhfuil a lorg. 

The Coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Meitheal na Gaolainne Béal Átha

☘Ciorcal Comhrá ar Líne☘

Beidh Ciorcal Comhrá ar líne ar fáil do dhaoine chun a chuid Gaoluinne a chleachtadh go neamhfhoirmiúil. Beidh an comhrá leathuair a chloig ar fhad agus beidh sé saor in aisce! 

Tá fíor fáilte roimh gach leibhéal.  

Déan teangmháil le Cecily Ní Loingsigh ar 086 0826448 chun tuilleadh eolais a fháil. Bain triail as!

☘Irish Language Circle online☘

There will be a free Irish language circle available to people who want to practice their Irish in an informal manner. The online conversation will last 30 minutes. 

All levels are welcome. 

To express interest or to book a place please contact Cecily Ní Loingsigh on 086 0826448. Give it a go!

Meitheal na Gaolainne / An Coiste Forbartha

CEOLCHOIRM LÁ LE PÁDRAIG


Tá sé beartaithe ag an gCoiste Forbartha ceolchoirm ar líne le haíonna áitiúla a eagrú mar chuid de cheiliúradh Lá le Pádraig. Tá ceoltóirí, amhránaithe, filí, scéalaithe agus rinceoirí ó Bhéal Átha á lorg anois chun páirt a ghlacadh. Beidh ar dhaoine iad féin a taifeadadh sa bhaile agus físeán suas le 5 nóiméad a dhéanamh den chur i láthair. Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa bhfeachtas seo seol teachtaireacht chuig Nóirín Uí Thuama ag 086 0837662.

St Patrick’s Day Concert


The Coiste Forbartha has decided to organise an online concert of local performers to celebrate St Patrick’s Day. We’re now calling on Béal Átha musicians, singers, poets, story-tellers and dancers to take part. Performers must film their performance at home, with recordings limited to no longer than 5 minutes. 

If you would like to participate in this event please message Nóirín Uí Thuama on 086 0837662 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Toradh Seachtainiúil an Lotto

Pota Óir    €23,400

Dáta    15/02/2021

 

14      27      29      30

 

Ní raibh aon buaiteoir

 

Duaiseanna Aitheantas

 

€75     Freddie Harrington, Illaninagh

           Díoltóir     Frank

€40     Cian Ó Duinnín

€20     Angela & Stardy, Céim Cora Bhuaile

€20     Mossie McGrath, Tiobraid Árann

€20     Mairéad Casey Sweeney, Derryfineen

 

22/02/2021

 

Pota Óir     €23,600

Faigh na thicéid i Siopa Uí Dhuinnín  

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag déanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Díol do bhó i bhfad ó bhaile, ach faigh do bhean ar an gcarn aoiligh. 

Sell your cow far away from home but get your wife on the dunghill (close to your own place)

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Maeve O’Neill agus Vaughan Taylor )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Maeve O’Neill and Vaughan Taylor )  

Sa bhreis

Tuile Fós

Tuile Fós

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter