Nuacht na Seachtaine (29/1/2021)

Nuacht na Seachtaine (29/1/2021)

bealathaabu@gmail.com

Cros Naomh Bhríde

Is í an Luan an chéad lá de mhí na Feabhra, Lá Naomh Bríd

Mar seana-thraidisiún, deintear cros bríde

Deirtear go gcoiméadann an chros bochtanas, tine agus ocras ón dteaghlach.

Feach ar an bhfís thíos do Mairéad Uí Riordáin ag cur cros bríde le chéile. 

https://photos.app.goo.gl/PvS7whyvYxQgtCfW9

Lé bhur dtoil, seol pictiúr de bhur gcrosanna chuig an email seo, roimh óiche an Domhnach

Tá Coiste an Meitheal Teanga chun dúiseanna a bronnadh ar trí phictiúr. 

Míle buíochas le Mairéad don bhfís. 

St Brigid’s Cross

This Monday the first of February is St Brigid’s Day

There is a tradition to make a St Brigid’s Cross for the day.

This cross is thought to keep evil, fire and hunger from the home in which it is displayed.

See this video of Mairead Uí Riordáin making a St Brigit’s Cross.

 https://photos.app.goo.gl/PvS7whyvYxQgtCfW9  

Please send a photo of a cross made to this email before Sunday night

The Meitheal Teanga Committee will give prizes to three of the senders of the photos.

Thanks a million ot Mairead for making the video for us

An Súgán Museum project update.


Tá an coiste ag lórg eolas ón phobal faoi gnó an iarsmalann.

Beannachtai ó Bhéal Átha’n Ghaorthaidh!

B’fhéidir  go bhfuil tú ar an eolas faoi an  Coiste Forbartha i mBéal Átha’n Ghaorthaidh ag déanamh Staidéar Féidearthachta ar togra chun Iarsmalann Athbheochan agus Teanga na Gaeilge a cruthú anseo i mBéal Átha’n Ghaorthaidh, Co Chorcaí. Beidh an Iarsmalann nua suite san fhoirgneamh stairiúil chéanna a bhí mar ceanncheathrú don chéad Coláiste na Mumhan, níos mó ná céad bliain ó shin. Ba mhór dúinn do chuid smaointe agus tuairimí a fháil mar gheall ar an dtogra seo agus, chuige sin, tá suirbhé beag curtha le chéile againn anseo, ar fáil duit as Gaeilge nó Béarla:

Gaeilge https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL?lang=ga 

English https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL


Beidh an suirbhé seo go hiomlán faoi rún agus é riartha ag Mirador Media, atá mar sainchomhairleoirí dúinn faoi láthair.

Tá súil againn go ndéanfá an suirbhé dúinn, mar tá géarghá led’chuid smaointe! Níl ach 14 cheist ann, mar sin beidh sé criochnaithe agat go luath!   Beidh an suirbhé beo ar feadh coicíse no mar sin, go dtí an 12ú Feabhra.

Go raibh míle maith agat!

 

Foireann Tionscadail An tSúgáin

Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tim Twomey, Tadhg Ó Duinnín, Dónal Ó Laoire, Seán Ó Súilleabháin, Caroline Ní Nualláin, Heidi Houlihan.  

  ————————————————————————————————————————————-

An Súgán Museum project update.

In order to gain insight into the level of support for our museum among the wider community, this survey was sent out on 28/01. If you would like to take part in the survey, please follow one of the links below. We would encourage you to do so.
Thanks!
   
   
 
Greetings from Béal Átha’n Ghaorthaidh!

As you may know, we in the Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh are currently examining the feasibility of creating a new Museum of the Irish Language and Gaelic Revival which will be located here in Ballingeary, Co Cork. The new museum will be located in the historic building that once housed the first Coláiste na Mumhan over a hundred years ago.   We’d really like your thoughts on our proposal and have prepared a short survey which can be found here, available both as Gaeilge and in English:

Irish https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL?lang=ga

English https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLLThe survey is completely confidential and is being managed by our consultants Mirador Media.

Could I ask you please to take the survey as your input will really help us!  There are just 14 questions so it won’t take long! The survey will be live for some two weeks until 12 February.

 Many thanks!

An Súgán Project Team

Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tim Twomey, Tadhg Ó Duinnín, Dónal Ó Laoire, Seán Ó Súilleabháin, Caroline Ní Nualláin, Heidi Houlihan.


Meitheal na Gaolainne Béal Átha

☘Ciorcal Comhrá ar Líne☘

Beidh Ciorcal Comhrá ar líne ar fáil do dhaoine chun a chuid Gaoluinne a chleachtadh go neamhfhoirmiúil. Beidh an comhrá leathuair a chloig ar fhad agus beidh sé saor in aisce! 

Tá fíor fáilte roimh gach leibhéal.  

Déan teangmháil le Cecily Ní Loingsigh ar 086 0826448 chun tuilleadh eolais a fháil. Bain triail as!

☘Irish Language Circle online☘

There will be a free Irish language circle available to people who want to practice their Irish in an informal manner. The online conversation will last 30 minutes. 

All levels are welcome. 

To express interest or to book a place please contact Cecily Ní Loingsigh on 086 0826448. Give it a go!

Meitheal na Gaolainne / An Coiste Forbartha

CEOLCHOIRM LÁ LE PÁDRAIG


Tá sé beartaithe ag an gCoiste Forbartha ceolchoirm ar líne le haíonna áitiúla a eagrú mar chuid de cheiliúradh Lá le Pádraig. Tá ceoltóirí, amhránaithe, filí, scéalaithe agus rinceoirí ó Bhéal Átha á lorg anois chun páirt a ghlacadh. Beidh ar dhaoine iad féin a taifeadadh sa bhaile agus físeán suas le 5 nóiméad a dhéanamh den chur i láthair. Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa bhfeachtas seo seol teachtaireacht chuig Nóirín Uí Thuama ag 086 0837662.

St Patrick’s Day Concert


The Coiste Forbartha has decided to organise an online concert of local performers to celebrate St Patrick’s Day. We’re now calling on Béal Átha musicians, singers, poets, story-tellers and dancers to take part. Performers must film their performance at home, with recordings limited to no longer than 5 minutes. 

If you would like to participate in this event please message Nóirín Uí Thuama on 086 0837662 

Choiste na mBailte Slachtmhara

Tá se d’aidhm againn an bruascar a ghlanadh as na bóithre sara bhfad. 

Is inár aonair a mbeimíd á ghlanadh. 

Má theastaíonn ó éinne cabhair a thabhairt. Bailóidh duine ón gcoiste bhur málaí lán ó thaobh an bhóthair. 

Gaisce déanta ag Colin & Mary inniú, maith sibh!

Tidy tiwns

We have decided to pick litter on the approach roads  over the next 2 weeks, 

lt will have to be an individual effort again this year if you can help let us know bags of rubbish can be collect ed from roadside
Go raibh míle 

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil insan bosca telefón 

Táid curtha ann le usaid saor in aisce d’einne ina bhfuil ina lorg. 

The coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Leabhair foilsithe ag Orla Shorten

Tá cúpla leabhair foilsithe agam ar Amazon le déanaí.
Dathaigh Isteach Lig do scíth – lán le Seanfhocail agus leathanaigh chun dathú Isteach.

Dathaigh Isteach Suaimhneas agus Spraoí atá lán le maslaí agus leathanaigh le ainmhí chun dathú Isteach.

Dathaigh a Isteach Ainmhithe- do phásití le Pictiúirí do Ainmhithe

Dathaigh Isteach uimhir ar uimhir – colour by number le ainmhithe arís.


Táid le fáil ar Amazon (cóip crai) nó tá cóip digiteach ar fáil ar Etsy. Tá na nascanna thíos.

https://www.amazon.co.uk/s?k=dathaigh+isteach&sprefix=dathaigh+&ref=nb_sb_ss_ts-a-p_1_9

Dea nuacht, tá cóip digiteach ar fáil anois ar mo leathanach Etsy. Beidh oraibh iad a phriontáil sibh fhéinigh.

You can now get digital versions of the books in my Etsy shop. All you need to do is print it as you need it.
https://etsy.me/39IAwRQ 

Fuílleach Madra

Cuireadh ceist rud éigin a chuir isteach anseo san nuachtlitir faoi an mhéid mór fuílleach madra atá ar chosáin an tsráid, 

Fág na gcosáin glan.

Dog Poo

There are numerous requests to include a comment on the large amount of dog poo on the footpaths of the village

Please take more care to keep the paths clear.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Toradh Seachtainiúil an Lotto

Pota Óir    €22,800

Dáta    25/01/2021

 

17      21      22      23

 

Ní raibh aon buaiteoir

 

Duaiseanna Aitheantas

 

€75     Eoin Quill, An Chill Mhór

           Díoltóir     Frank

€40     Dónal Ó Cheilleachair, Goirtin fliuch

€20     Dave Lee, An Chill Mhór

€20     Darren Ó Duinnín,

€20     Máire Ní Laoi, An Chill Mhór

 

01/02/2021

 

Pota Óir     €23,000

Faigh na thicéid i Siopa Uí Dhuinnín 

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag déanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Bhí meascán mearaí orm/ trína chéile/chuas ar strae

 bewildered/ muddled/ to go astray/ 

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Feach ceangailte  

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:Tadhg Ó Duinnín agus Vaughan Taylor )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Tadhg Dineen and Vaughan Taylor)  

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter