Nuacht na Seachtaine seo (5/2/2021)

Nuacht na Seachtaine seo (5/2/2021)

bealathaabu@gmail.com

An Súgán Project Team

Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tim Twomey, Tadhg Ó Duinnín, Dónal Ó Laoire, Seán Ó Súilleabháin, Caroline Ní Nualláin, Heidi Houlihan.

Thanks to all of that have so far completed our survey. The responses are very important to us. If you haven’t so far had the time to respond, we would be very grateful if you could fill in the survey by clicking on one of the links below. Please do so before 12th February.
Go raibh míle maith agat!

As you may know, we in the Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh are currently examining the feasibility of creating a new Museum of the Irish Language and Gaelic Revival which will be located here in Ballingeary, Co Cork. The new museum will be located in the historic building that once housed the first Coláiste na Mumhan over a hundred years ago.   We’d really like your thoughts on our proposal and have prepared a short survey which can be found here, available both as Gaeilge and in English:  

Irish https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL?lang=ga 

English https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL

The survey is completely confidential and is being managed by our consultants Mirador Media.

Could I ask you please to take the survey as your input will really help us!  There are just 14 questions so it won’t take long! The survey will be live for some two weeks until 12 February.

 Many thanks!

An Súgán Project Team

Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh

Tim Twomey, Tadhg Ó Duinnín, Dónal Ó Laoire, Seán Ó Súilleabháin, Caroline Ní Nualláin, Heidi Houlihan.

————————————————————————————————————————————-

Beannachtai ó Bhéal Átha’n Ghaorthaidh!

B’fhéidir  go bhfuil tú ar an eolas faoi an  Coiste Forbartha i mBéal Átha’n Ghaorthaidh ag déanamh Staidéar Féidearthachta ar togra chun Iarsmalann Athbheochan agus Teanga na Gaeilge a cruthú anseo i mBéal Átha’n Ghaorthaidh, Co Chorcaí. Beidh an Iarsmalann nua suite san fhoirgneamh stairiúil chéanna a bhí mar ceanncheathrú don chéad Coláiste na Mumhan, níos mó ná céad bliain ó shin. Ba mhór dúinn do chuid smaointe agus tuairimí a fháil mar gheall ar an dtogra seo agus, chuige sin, tá suirbhé beag curtha le chéile againn anseo, ar fáil duit as Gaeilge nó Béarla:

Gaeilge https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL?lang=ga English https://www.surveymonkey.com/r/MSQGWLL

Beidh an suirbhé seo go hiomlán faoi rún agus é riartha ag Mirador Media, atá mar sainchomhairleoirí dúinn faoi láthair.

Tá súil againn go ndéanfá an suirbhé dúinn, mar tá géarghá led’chuid smaointe! Níl ach 14 cheist ann, mar sin beidh sé criochnaithe agat go luath!   Beidh an suirbhé beo ar feadh coicíse no mar sin, go dtí an 12ú Feabhra.

Go raibh míle maith agat!

Cros Naomh Bhríde

Molladh tuillte ag éinne a dhein Cros Bhríde.

Tugadh dúiseanna dóibh.

Maith sibh.

Áine Ní Laoire (Gorteen na Coille)

Muintir McCoitir (Bán Garbh)

Clann Matt agus Karolyn Uí Laoir (Cahir)

Feach pictúirí ceangailte

Meitheal na Gaolainne Béal Átha

☘Ciorcal Comhrá ar Líne☘

Beidh Ciorcal Comhrá ar líne ar fáil do dhaoine chun a chuid Gaoluinne a chleachtadh go neamhfhoirmiúil. Beidh an comhrá leathuair a chloig ar fhad agus beidh sé saor in aisce! 

Tá fíor fáilte roimh gach leibhéal.  

Déan teangmháil le Cecily Ní Loingsigh ar 086 0826448 chun tuilleadh eolais a fháil. Bain triail as!

☘Irish Language Circle online☘

There will be a free Irish language circle available to people who want to practice their Irish in an informal manner. The online conversation will last 30 minutes. 

All levels are welcome. 

To express interest or to book a place please contact Cecily Ní Loingsigh on 086 0826448. Give it a go!

Meitheal na Gaolainne / An Coiste Forbartha

CEOLCHOIRM LÁ LE PÁDRAIG


Tá sé beartaithe ag an gCoiste Forbartha ceolchoirm ar líne le haíonna áitiúla a eagrú mar chuid de cheiliúradh Lá le Pádraig. Tá ceoltóirí, amhránaithe, filí, scéalaithe agus rinceoirí ó Bhéal Átha á lorg anois chun páirt a ghlacadh. Beidh ar dhaoine iad féin a taifeadadh sa bhaile agus físeán suas le 5 nóiméad a dhéanamh den chur i láthair. Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa bhfeachtas seo seol teachtaireacht chuig Nóirín Uí Thuama ag 086 0837662.

St Patrick’s Day Concert


The Coiste Forbartha has decided to organise an online concert of local performers to celebrate St Patrick’s Day. We’re now calling on Béal Átha musicians, singers, poets, story-tellers and dancers to take part. Performers must film their performance at home, with recordings limited to no longer than 5 minutes. 

If you would like to participate in this event please message Nóirín Uí Thuama on 086 0837662 

Choiste na mBailte Slachtmhara

Maith sibh uile a phioc an méid mílteach bruscar ar thaobh na bóthaire i mBéal Átha

Faoi láthair, tá gach bóthar glanta agus nach deas iad a fheiscint agus iad saor ó mbruscar.

Déanaimís go léir iad a choiméad glan.

Má theastaíonn ó éinne a bhíonn ag siúil ar na bóthaire, bruscar a phiocadh ar an tslí. Tá áit faoi leith aimsithe againn chun na malaí a chuir.

Déan teangmháil le ball den choiste chun aon eolas faoi a fháil.

Tidy Towns

The people that picked the large amount of rubbish on the  Ballingeary approach roads deserve huge credit.

Isn’t it great to see the roads so clean at present? Please do your bit to keep them so.

Could everyone make an effort to keep them rubbish free.

Bags and pickers are available for anyone that wishes to pick if they are going for a walk. 

Any gathered rubbish can be placed in a designated location. 

Ask someone on the committee for the details.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Rebel Bounty Draw Fundraiser

Rebel Bounty Club Fundraiser. Éinne a bhfuil suim acu (baill, sean-bhaill & lucht tacaíochta an Chumainn) ticéad a cheannach téigh i dteagmháil leis an gclub. Téann an t-airgead ó gach ticéad (€100 don bhliain) as seo amach díreach chuig an gcumann.

Míle buíochas go gach éinne atá tar éis ticéad a cheannach go dtí seo.

Faighte ar an mbóthar

Uaireadóir Apple faighte ar an mbóthar in Inse an Fhosaidh. 

Má bhfuil eolas agat ar ché a chaill é cur glaoch  ar 0863225296. 

Found

Apple watch found on the road in inse an fhosaidh

If you have infoe as to who owns it please contact  0863225296. 

Ar Díol

Bróga peile le díol €55

Size 9.5 Nike football boots for sale(brand new, never worn) €55.

Contact: Barra Ó Duinnín (087)1760712

Feach ceangailte

An Coiste Forbartha

Ta púicín aghaidh agus uachtar steiriúla ar fáil insan bosca telefón 

Táid curtha ann le h-usaid saor in aisce d’einne a bhfuil ina lorg. 

The coiste have put facemasks and steraliser into the Telephone box.

They can be used free of charge by anyone that is in need

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Toradh Seachtainiúil an Lotto
Pota Óir    €23,000
Dáta    01/02/2021

10 17 26 35

Ní raibh aon buaiteoir

Duaiseanna Aitheantas

€75     Danny Kelleher, Aharas
           Díoltóir     Frank
€40     Denis Hurley
€20     Paul Buckley, An Chill Mhór
€20     Eimear Myles, c/o Cian
€20     Noel Ó Laoire

08/02/2021

Pota Óir     €23,200
Faigh do thicéid i Siopa Uí Dhuinnín 

Siopa Uí Dhuinnín

Tá an siopa ag déanamh seiribís tí a chuir ar bun,

Chun aon rud a ordú ón siopa cuir glaoch ar 026 47129

Dineen’s shop is operating a home delivery service

to avail of this service please ring 026 47129.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Faoi dheireadh thiar thall/ I ndeireadh na dála

At last/ at long last

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:Breandán Ó Tuama,  Catriona Ní Chéilleachair agus Maeve O Neill )  

See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Brandy Twomey, Catriona Ní Chéilleachair and Maeve O Neill)  

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter