Nuacht na Seachtaine seo (23/9/2022)

Nuacht na Seachtaine seo (23/9/2022)

bealathaabu@gmail.com

Cuan Barra

Ranganna ealaín ag tosnú i gCuan Barra ar an Mháirt an 11ú lá de Deireadh Fomhair ón a 11 go dtí a 1 r.n. le Helen Ní Chuill. 

Chuir glaoch ar 0868844924 má tá suim agat ann. 

Agus

Cártaí ar siúl i gCuan Barra ar an Mháirt an 4ú là de Deireadh Fomhair ag a 9 a chlog.

Cuan Barra

Art classes starting in Cuan Barra on Tuesday October 11th from 11 to 1 am with Helen Ní Chuill. 

Phone 0868844924 if interested
And
45 Card Game starting in Cuan Barra on Tuesday October 4th at 9 o’clock.

Comortas iascarachta idir nasiunta insan Gougane

Bhí an chomortas ar bun ar an Ceadaoin agus an Deardaoin

Mait iad do muintir Béal Átha a cabhraigh

International Fishing competition in Gougane

The competition wa held on Wednesday and Thursday last

Well done to te locals that helped in its running and organisation.

A CUP FOR CANCER 

Takeaway coffee morning bags will be available on Friday 14th of October. 

Bags will be available on the morning of the  14th outside Scoil Fhionnbarra from 8 30 to 9.30 and all day in Siopa Dúinnín.  

Your support would be greatly appreciated for this worthy cause.

Anne Marie Cronin

Feilire 2023

Ná dean dearmad griangrafanna a thogaint do feilire an bliain seo chugainn.

Seans an chomortas a bhuachaint comth maith.

2023 Calendar

Do not forgt to take photos for thr 2023 edition of the local calendar

A chance to win the best photo prize also.

Gort Uí Rathaile

Feirm gaoithe Gort Uí Rathaile ata beartaithe

Léirionn an griangraff seo an radharch a bheidh ar an feirm gaoithe ó geata Dan Lynch ar bun Óilean Aibhneach soir ó tig Peter Kerrigan (Dan Creedon) 

Tá na trí cinn ar dheis ann cheana féin

Proposed Wind Farm Gort Uí Rathaile

The picture above and atached is a representation of how the turbines will look from Dan Lynches gate by the corner after Peter Kerrigan’s (Dan Creedon’s)

The three turbines on the right are existing turbines.

Scoile Mhuire 

Beidh an oiche osacilte do Scoil mhuire ar an 29ú la don mhí seo.

Feach an postéir ceangailte

Scil Mhuire

Scoil Mhuire’s Open night will be on the 29th of this month. 

see poster

Ceoldráma i mBéal Átha

‘Tuairín Dubh’

Tá ceoldráma á scríobh faoi láthair ag Alan Kiely, Kevin Connolly agus Seán Óg Ó Duinnín le cur ar stáitse sa halla i mBéal Átha’n Ghaorthaidh i Mí Bealtaine 2023. Is ar eachtraí ó Chogadh na Saoirse a bhaineann go háirithe leis an gceantar sa bhliain 1920 atá an scéal bunaithe. Tugtar radharc faoi leith ar dhúnmharú Chriostóir Ó Luasa, na leoraithe péint, Cumann na mBan agus mórán eile sa scéal seo.

Tá sé beartaithe go mbeidh daoine fásta agus óga ar stáitse sa léiriú taitneamhach seo agus, cé go mbeidh formhór de as Gaeilge, beidh rólanna as Béarla i gceist chomh maith.

Na dátaí atá beartaithe don léiriú is ea Déardaoin 11ú, Aoine 12ú, Satharn 13ú agus Déardaoin 18ú, Aoine 19ú, Satharn 20ú  Bealtaine.  Beidh cleachtadh ag tosnú i Mí Eanáir.

Is scéal é seo faoin ról a bhí ag muintir na háite ag an am i stair na hÉireann agus ba mhaith linn go mbeadh muintir na háite anois páirteach san insint sin. Más suim leat a bheith páirteach sa togra seo – ar stáitse nó ag tacú in aon slí, bí i dteagmháil linn ag tuairindubh@gmail.com

A musical in Ballingeary

Tuairín Dubh

Alan Kiely, Kevin Connolly and Seán Óg Ó Duinnín are currently writing a musical to be staged in the halla in Ballingeary in May 2023.  It tells the story of certain incidents of the War of Independence in the area in 1920 such as the murder of Christopher Lucey, the paint lorries, Cumann na mBan and much more.

This will be an enjoyable community production with young and old on stage and, even though the majority of the show will be in Irish, there will also be roles available in English.

Rehearsals will commence in January and the show will be staged over two weekends in May – Thursday 11th, Friday 12th, Saturday 13th and Thursday 18th, Friday 19th, Saturday 20th.

This is a show about the significant role the people of the area at the time played in Irish history and we would love for the people of the area today to be central in this production.  If you would like to participate in this project – on stage or in any other way, please contact us at tuairindubh@gmail.com

Grupa mathaireach i mBéal Átha

Tá grupa a chuir le cheile faoi lathair

Ag bualadh gach deardaoin ó 11rrn go 1in i gcuan Barra

Tuile eolas ó Grainne ar 0873728653

Ballingeary Mothers Group

Ballingeary Mothers Group – meeting every Thursday between 11am-1pm in Cuan Barra.

Contact Grainne on 0873728653 for more det

Coiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh

Ta fís curtha le cheile againn chun na foirgintí Údarais atá le fáil ar cíos as tsráid a fhogairt.

Bheadh sé an huntaistiúil don áit dá mbeadh gnóna ionta go léir

Dean an fís seo a scaipeadh más feidir leat ar Facebook agus Linkedin is pé módh eile gur feidir leat le do thoil

https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

Tá muid fíor bhuíoch do Donal Ó Laoire  as an script a leiriú don fís

Is féidir  email a seoladh chuig speis@udaras.ie nú glaoch ar Údarás ar  066 91 50100 

Coiste Forbartha

The Choiste have produced a video of the industrial, business and office spaces to rent in Ballingeary.

It would be of huge benefit to Ballingeray if these units and offices were fully utilised.

Please share the following link as much  as you can on social media apps such as Facebook and Lindedin and any other you may have access to.

 https://youtu.be/WGBLCu0fVaw

A very special thanks to Donal Ó Laoire who presented the script on the video so well.

For information email speis@udaras.ie or ring Údarás on 066 91 50100.

Meitheal na Gaoilainne


Seanfhocail Seachtain 30

Is fear uaigneas maith ná droch-chuideachta.  – It is better to be alone than in bad company.

Is beag le rá an chuileog nó go dteann sí sa tsúil. – A fly is a small thing until it flies into your eye.

Grá i gcein grá i gconaí. – Love far away is a constant love..

 

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1HBAAwXfvrGDTIN2gwe1M3-smNOEgsk7y/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Tá an nuachtlitir ceangailte


Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:   Siobhán Sheridan agus Siobhán Dan Seán).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Siobhán Sheridan and Siobhán Dan Seán)

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter