Nuacht na Seachtaine seo (3/3/2023)

Nuacht na Seachtaine seo (3/3/2023)

bealathaabu@gmail.com

CLG Béal Átha’n Ghaorthaidh (Oiche Amaireach)

Beidh Dinnéar Bliantúil á reachtáil ag Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh ar an 4ú lá de Mhárta san Óstán Eccles i nGleann Garbh. Beidh bronnadh boinn dos na fóirne Comórtas Peile na Gaeltachta a bhuaigh an corn sinsir i Leitir Móir, an fhoireann a bhuaigh Corn Thomáis Uí Chríodáin agus an fhoireann Fé 21.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic


Barr an Chuma  7ú Márta 2023

 

An Chéad Chéim Eile

 A Plan of Action?

Beidh seoladh Plean Gníomhaíochta do Ghaeltacht Mhúscraí i mBarr an Chuma ag 8pm,  Dé Máirt, an 7ú Márta.

Beidh bia ar fáil ón 7.30pm ar aghaidh.

Tá daoine an cheantair dóchasach go dtapódh an Plean Gníomhaíochta 5 bliana a mianta agus moltaí.

Beidh an cruinniú seo ag déanamh cur síos ar cad atá sa phlean agus conas a bheimíd-  pobal Ghaeltacht Mhúscraí –  ábalta é a chur i bhfeidhm.

 


Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic


A Plan of Action

There will be a launch of the Action Plan for Gaeltacht Mhúscraí in the Top of Coom at 8pm, 7th March

Food will be available from 7.30pm.

The people of Mhúscraí are hopeful that the actions and proposals set out in this Plan will be implemented .  

This meeting will set out what is in the plan and focus on how we, the people of Múscraí, can work to implement it.

 Coláiste na Mumhan

Postanna ar fáil

UIBH LAOIRE PARISH ACTIVE RETIREMENT


Uibh Laoire Parish Active Retirement are now registering members for the coming year. The deadline for registration is Friday 24th March.
Registration Fee €20. This can be given to any member of the Committee.

Uibh Laoire Parish Active Retirement

Tá Uibh Laoire Parish Active Retirement ag clárú baill anois don bhliain seo. Sé an dáta deiridh le haghaidh clárú ná Dé hAoine 24ú Márta. Táille Clárú €20. Is féidir é sin a thabhairt do aon bhall den Choiste. 

Coiste na Bailte Slachtmhara 

Tá an bruscar ar na bothaire go dona faoi lathair.

Tá dulgas ar gach einne sa phobal iaracht a dheanamh chun ár timpeallacht a bheith ag feachaint comth maits agus is feidir.

Deanfaigh muid iarracht ar an drabhíol seo a phiocadh ar an Satharn an 11ú Marta 

Ag bailiú ag an crosaire ag a 10. 

Ta murán cabhair ag teastáil.

Tidy Towns

There is a lot of litter on all approach roads at the moment. 

Is is in all our interest to keep Ballingeay looking as well as it can

To this end  the annual approach road litter pick will take place on Saturday 11th March meet at the Cross at 10.00

Lots of help needed so come along and give a hand, do not just leave it to others. 

An Ceoldrama, Tuairín Dubh

Tá na ticeadaí ar díol faoi lathair ra an nasc thíos

Ticéid ar fáil 11ú, 12ú & 13ú Bealtaine

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Tuairín Dubh the musical

Tickets are current available on the following link

11th, 12,and 13 of May

https://www.eventbrite.ie/e/531965592407

Caillte is Faighte

Fuartha i Reilig Ínse Geimhleach,fáinne airgid.

Glaoigh ar Nóirín 0860837662

Lost and found


Silver ring found in Inchigeela graveyard.


Ring Nóirín on 086 0837662

 

 Bingo i Réidh na nDoirí

Beidh bingo insan Ionad Áise i Réidh na nDoirí gach óiche Ceadaoin aga 7:30

Bingo in Renanirree

There will be bingo in Renanirree every Wednesday night in the Ionad Áise ar 7:30
 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra


Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.


Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin
Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell
On Wednesdays in Cuan Barra
Call or text Cecily on  085 167 9563Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter


Feach an  Nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Orla Galvin Griffin agus Tadhg Ó Duinnín).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers   Orla Galvin Griffin and Tadhg Dineen)

Bealatha.ie

See the email pages on the Ballingeary website

Sa bhreis

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter