Nuacht na Seactaine seo (8/7/2022)

Nuacht na Seactaine seo (8/7/2022)

bealathaabu@gmail.com

Comóradh 50 bliain an Athar Peadar

Tá 50 bliain ann ón uair a oirníodh an tAthair Peadar Ó Cróinín le gairm na sagartachta anseo i mBéal Átha’n Ghaorthaidh. Chun an ócáid speisialta seo a cheiliúradh beidh Aifreann á rá aige i Séipéal Naomh Fionnbarra agus Rónán ar a 5in ar an Satharn, 23ú Iúil, le cupán tae agus comhrá san Áras ina dhiaidh. Míle fáilte roimh chách. 

Fr. Peadar’s 50th Anniversary

50 years ago Fr. Peadar Cronin was ordained to the priesthood here in Ballingeary. To celebrate this special occasion he will say mass in St. Finbarr and Ronan’s Church at 5pm on Saturday, 23rd July, followed by a cuppa and a chat in the Áras. Everyone is welcome to attend

Scoil Fhionnbarra Maidin Chaife/Díolachán Cístí

Ba mhaith le Coiste na dTuismitheoirí buíochas mór a ghabháil le gach éinne a thug tacaíocht don Maidin Caife. Bailíodh €1455 san iomlán. 

Meitheal Teanga

Tá comthraí nua gaolainne curtha suas sa tsraid ag an meitheal teanga chun go mbeadh an gaolainn nios feicithe sa tsraid

Is Donal Ó Laoire Guirteen na Coille a eagraig don gcoiste.

Is iad an Corcumann Forbartha Muscraí agus an Plean teanga a thug urriocht duinn doibh.

Míle buíochas do Caroiline ní Nualáin a thug an deis duinn an tionscanamh a dheanamh.

Feach na clarache anseo

https://photos.app.goo.gl/wVMzFZMCB7v3NxbHA

Language committee

Irish signs were put on buildings to make th language more visable in the village.

We are greatful to Donal Ó laoire gurteen na Coille for taking on the project.

Funding came from Corcumann Forbartha Muscraí and the  Plean Teanga.

Thanks to Caroline Ní Nualáín in the corcuann for making the project possible.

See the boards here

https://photos.app.goo.gl/wVMzFZMCB7v3NxbHA

Save Gougane Barra from Giants

Feach an comparaid do oirde na turbini agus an seipeal insan Gúagán

See the size comparison between the church and the turbines.

See Ballingeary.com to support the cause

Coiste Forbartha Béal Átha‘n Ghaorthaidh CLG commissioned a montage of scaled images of the
proposed turbines alongside the Elysian Tower, which is Ireland’s tallest building, and the worldrenowned St Finbar’s oratory at Gougane. The group made the graphic to build awareness of the
proposed project and of their fundraising for legal efforts against it.

See the press release attached

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 20

Déan mórán agus can beagán. – Do a lot and say a little.

Ní scéal rúin é más fios do thriúr é. – It’s not a secret if three people know it.

Is fearr rud maith daor ná drochrud saor. – A good expensive thing is better than a cheap bad thing.

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1eR1R08Dmm0ykroml1aXpSBw5B7GphmQq/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Tá an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Braendán Ó Tuama agus Tadhg Ó Duinnín).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers  Brandy and Tadhg Dineen ) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter