Nuacht ne Seachtaine seo (3/6/2022)

Nuacht ne Seachtaine seo (3/6/2022)

bealathaabu@gmail.com

Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh

Comhgairdeachas le B.P.B. as ucht an gaisce iontach a bhaineadar amach i Mála le déanaí. Maith sibh.

Pipe Band


Congratulations to B.P.B. on the great haul of silverware they captured in Mallow recently.
New members always welcome.

Save Gougane Barra from Giants

Feach an comparaid do oirde na turbini agus an seipeal insan Gúagán

See the size comparison between the church and the turbines.

See Ballingeary.com to support the cause

Coiste Forbartha Béal Átha‘n Ghaorthaidh CLG commissioned a montage of scaled images of the
proposed turbines alongside the Elysian Tower, which is Ireland’s tallest building, and the worldrenowned St Finbar’s oratory at Gougane. The group made the graphic to build awareness of the
proposed project and of their fundraising for legal efforts against it.

See the press release attached

Comortas Peile na Gaeltachta

Go neirí go geal leis an fhoirean agus le Meabh i rith an deiread seachtaine

Beidh an Cluich v Baran ar TG4 ar an Satharn ag a 3

Coiste Forbartha

Thainig an gradam do comortas nasiunta Glór na nGael ina bhfuaireamar an tarna dúis l

Is i 2020 a aimsimar an dúis.

Tá sé le feiscint i fuinneog Siopa Uí Dhuinnín

Glor na nGael Award

The trophy eventually arrived for the national gaeltacht award sponsored by Údaras

It can be seen in Siopa Úi Dhuinnín

Scoil Fhionnbarra Maidin Chaife/Díolachán Cístí

 

Beidh Maidin Chaife agus Díolachán Cístí san Áras ar an Domhnach 19/06/2022 ag a 10:30.

Bígí ann do cupán tae, cistí álainn agus craic.

Meitheal na Gaoilainne

Seanfhocail Seachtain 16

Gheibheann pingin pingin eile. – One penny attracts another.

Is é an duine an t-éadach. – The outfit is the person.

Bíonn gach tosach lag. – Every beginning is weak.

Eist leis na seanfhocail anseo – Listen to the proverbs here.

Beidh ort Google Drive a bheith agat

https://drive.google.com/file/d/1MKKp5j0DVZfgJwbILXqWUyfx–fUTELI/view?usp=sharing

Feach ceangailte comh maith

See attached also to listen to the seanfhocail.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Tá CLG Béal Átha’n Ghaorthaidh ag ostáil comortas gailf i club gailf Maigh Chromtha ar an 8ú Iúil i mbliaina. Beadh an chlub fíor buíochdo tacaíocht ó bhúr comhlacht/gnó ag an am seo. Costas tee bocsa€100 atá á lorg againn nó foireann a chuir isteach ar costas €180.  Don €100 nó an €180 seo bheadh logo agus ainm do comhlacht/gnó/Chlubar thaispeantas ar an tee bosca ar an lá.

Tá a fhios againn go bhfuil brú eacnamaíocht againn go léir faoiláthair ach sin ráite bhéimis fíor buíoch le bhúr cabhair ag an am seo.

 Beidh duine éigin ón chlub I dteangmháil leat go luath


Comharchumann Forbartha Mhúscraí & GTeic

Post nua do cheantar Mhúscraí – Oifigeach Turasóireacht Pobail.  (28-36,000EUR).  Tá na sonraí go léir ar:  http://muscrai.org/foluntas/

 

Oifigeach Turasóireachta Pobail

Tá post mar Oifigeach Margaíochta Turasóireachta á thairiscint ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo, d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa Ghaeilge acu.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig an Chomharchumainn, Gteic, Béal Átha an Ghaorthaidh. Post ar chonradh dhá bhliain atá á thairiscint.

Duine cumasach le cáilíocht tríú leibhéal i gceann de na réimsí seo a leanas : turasóireacht / margaíocht /  gnó, agus a léiríonn spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt na hearnála turasóireachta, a roghnófar.

Ní mór d’iarrthóirí ardchaighdeán i scríobh agus i labhairt na Gaeilge a bheith acu chomh maith le hardscileanna cumarsáide agus taithí ag plé leis na meáin sóisialta.  Bheadh táithí ábhartha san earnáil ina bhuntáiste.

Is féidir sonraí an phoist a fháil ar an suíomh gréasáin www.muscrai.org

Seol litir  iarratais mar aon le Curriculum Vitae, roimh 5.i.n. Dé hAoine, 10  Meitheamh 2022 chuig: eolas@muscrai.org

Tá tacaíocht chun an post seo a  chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

 

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Gruagaire i gCuan Barra

Is feidir coinne a dhéanamh leis an gruagaire ach glaoch ar Joanne ar 0877798592.

Hairdresser in Cuan Barra

Hairdresser available in Cuan Barra by appointment. Call Joanne on 0877798592.

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Tá an nuachtlitir ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí:  Siobhan Dan Seán agus Tadhg Ó Duinnín).
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographer Siobhan Dan Seán and Tadhg Dineen)

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter