Nuacht na Seachtaine Seo (14/5/2021)

Nuacht na Seachtaine Seo (14/5/2021)

bealathaabu@gmail.com

Coiste Forbartha

Dulux Péint – 30%

Tá Dulux tar éis tacaíocht a thabhairt don gCoiste chun snas a chuir ar an tsráid don samhradh.

Táid chun 30% a thogaint as praghas an bpéint a bheidh úsáidte roimh deireadh Mí na Bealtaine.

Is do tithe sa tsráid amháin iad.

Téir i dteangmhail le ball don gCoiste i gcomhar eolas

Dulux – 30%

Dulux Paint are supporting the campaign to have the village looking well for the summer.

They will give 30% off the price of all paint to be used in the village before the end of May

Please get in contact with a member of the committee for details.

Meitheal na Gaelainne

Garraíodóireacht  leis an Meitheal Teanga

Féach ar an bhfís ceangailte faoi chonas sútha talún a chuir.

Míle buíochas le Páidí Ó hArgáin a chruthaigh an fhís dúinn. Maith thú a Pháidí.

Nasc thíos

http://www.youtube.com/watch?v=vIZ8nF2jD_w

Irish Committee

Horticultire with the Meitheal Teanga

How to plant strawberries.

Thanks so much to Páidí Horgan for creating this informative video. Well done

Follow the link


http://www.youtube.com/watch?v=vIZ8nF2jD_w

Dreacht Plean Forbairt Contaé Chorcaí 2021

Lean an nasc chun an plean a fheiscint

Tá Béal Átha’n Ghaorthaidh ar leathanach a 355

https://www.corkcoco.ie/sites/default/files/2021-04/volume-4-south-cork-updated-29-04-2021web.pdf

Draft Cork County Development Plan 2021

Follow the link to see the draft Cork County Development Plan 2021.

Ballingeary is on page 355

https://www.corkcoco.ie/sites/default/files/2021-04/volume-4-south-cork-updated-29-04-2021web.pdf

Coiste Forbartha

(26 ainm againn cheanna féin, ag suil le tuile)

Ainm á lorg

Tá an Coiste ag lorg ainm don talamh nua ceannaithe laistiar d’Earraí Adhmaid

Lean an nasc chun ainm a seoladh chugainn

https://forms.gle/KNmwyJ7mnPSySHp39

Coiste Forbartha

A name wanted

(26 excellent suggestions in already, open to more)

The committee are looking for a name for the land which has been recently purchased behind Earraí Adhmaid.

We intend to have walkways and access to the river and the lakes from the site

Can you help us to choose a suitable name?

Follow the link to add a your suggestion.

The system is anonymous

https://forms.gle/KNmwyJ7mnPSySHp39

Tionscanamh Madraí Uisce Béal Átha

Tá airgead ar fáil chun staidéar, taighde, ‘s mórán eile a dhéanamh faoina madraí uisce i mBéal Átha.

Má tá suim ag éinne rud éigin a eagrú faoi daonra na madra uisce déan teangmháil le ball don Choiste Forbartha.

Balingeary Otter Project

There is money available to assist a project about otter population, habitat etc in Ballingeary

If you are interested in Ballingeary’s otter population and would be willing to amass some information about them please make contact with a member of the Coiste Forbartha.

Meitheal na Gaolainne Bhéal Átha

Frásaí na Seachtaine

Go maire  is go gcaithe  é / May you live to enjoy and wear it

Go maire  (an) céadMay you live to be a hundred

Go maire  é/ May you live to enjoy it.

Go maire  (i bhfad)! / Long life to you! Congratulations!

Go maire sibh bhur saol nua / May you enjoy your new life (congratulations on your marriage).

Bricfeasta ón Óstán sa Ghúgán


Breakfast from the hotel in Gougane
Come in to place and collect your order
Friday/Saturday/Sunday
10am – 12  

Feach an biaclár ceangailte

 Beauty Therapist

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

Cuan Barra gach Ceadaoin

Chuir glaoch/ seol téacs chuig Cecily ar 085 167 9563  

Cecily O’ Connell

On Wednesdays in Cuan Barra

Call or text Cecily on  085 167 9563

COISTE NA BAILTE SLACHTMHARA

Ag bualadh gach maidin Satharn ag a 10:45 i gCasadh na Spride.

Mórán cabhair ag teastáil.

Tar amach agus cabhraigh linn.

Tidy Town

Meeting every Saturday morning in Casadh ne Spride to do a few jobs

Please come along to give a helping hand at 10.45.

Lots to be done and ideas welcome.

Cumann Peile Béal Átha’n Ghaorthaidh

Nuachtlitir an Pharóiste / Parish Newsletter

Féach ceangailte

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúrí na seachtaine/Photos of the week.

Féach faoi iamh pictiúrí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua.

Bhí tearma oscailte an t-seachtain seo. (Griangrafadóirí: Catriona Ní Chéilleachair and Pádraig Dan Seán )  
 
See attached the photos of the week from the local photography club-Cumann Ceamara Locha Lua.

There was an open theme this week. (Photographers: Catriona Ní Chéilleachair and Pádraig Dan Seán) 

Sa bhreis

An Nuachtlitir

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter