Coiste na mBailte Slachtmhara

The Tidy Towns

Committee

Ag déanamh an tsráid a chuir in eagair leis na blianta

Cuirtear isteach ar Comórtas Na mBailte Slachtmhara gach bliain

Bíonn morán obair deonach i gceist

Making the village look her best for many years

The Tidy Towns competition is entered every year

It involves a huge amount of voluntary work throught the year

Torthaí bliaintúil

Yearly results

Pictiúirí trí na blianta

Some pictures throughout the years

2020
2023
2016
2017

Imeachtaí i rith na bliana

 • Claí leis an bplean cúig bliana.
 • Bruscar ar na bóthaire a phiocadh suas.
 • Péint a chuir ar tithe na sráide.
 • Athchóiriú ar Casadh na Spride.
 • Plandaí a chuir.
 • An foirm iarratas a líonadh.
 • Plandaí a uisciú.
 • Tírdhreacha a dhéanamh.
 • Fiailí a coimead faoi smacht.
 • Bruscar na sráide a piocadh gach lá.

Activities during the year

 • Work to the five year plan.
 • Pick the litter on all approach roads.
 • Paint houses in the village.
 • Tidy Casadh na Spride.
 • Plant flowers.
 • Fill application form.
 • Water plants.
 • Plan & maintain the landscaping.
 • Cut grass.
 • Keep on top of weeds.
 • Pick litter every day.

Tuairisc an moltóir 2022

Adjudicator's report 2022

Tuairisc an moltóir 2023

Adjudicator's report 2023

An Choiste i mbun oibre

Members at work

More Galleries

Mór glanadh 2023

Comarthaí Fáilte Nua 2022

An Dian Glanadh 2021

Peint, Peint 2021

Contact

Maura Long

Mauralong@hotmail.com