Coiste na mBailte Slachtmhara

The Tidy Towns

Committee

Ag déanamh an tsráid a chuir in eagair leis na blianta

Cuirtear isteach ar Comórtas Na mBailte Slachtmhara gach bliain

Bíonn morán obair deonach i gceist

Making the village look her best for many years

The Tidy Towns competition is entered every year

It involves a huge amount of voluntary work throught the year

Torthaí bliaintúil

Yearly results

NoBliain (Year)Marc (Mark)
1 2004 205
2 2005 212
3 2006 218
4 2007 230
5 2008 243
6 2009 263
7 2010 271
8 2011 284
9 2012 286
10 2013 289
11 2014 290
12 2015 292
13 2016 297
14 2017 302
15 2018 306
16 2019 311

Pictiúirí trí na blianta

Some pictures throughout the years

2020
2010

Imeachtaí i rith na bliana

 • Claí leis an bplean cúig bliana.
 • Bruscar ar na bóthaire a phiocadh suas.
 • Péint a chuir ar tithe na sráide.
 • Athchóiriú ar Casadh na Spride.
 • Plandaí a chuir.
 • An foirm iarratas a líonadh.
 • Plandaí a uisciú.
 • Tírdhreacha a dhéanamh.
 • Fiailí a coimead faoi smacht.
 • Bruscar na sráide a piocadh gach lá.

Activities during the year

 • Work to the five year plan.
 • Pick the litter on all approach roads.
 • Paint houses in the village.
 • Tidy Casadh na Spride.
 • Plant flowers.
 • Fill application form.
 • Water plants.
 • Plan & maintain the landscaping.
 • Cut grass.
 • Keep on top of weeds.
 • Pick litter every day.

Foirm Iarratas 2021

2021 application form

An Choiste i mbun oibre

Members at work

Contact

Maura Long

Mauralong@hotmail.com