Airgead a Sholáthar.

Fundraising

Tá Coiste Forbartha ag lorg airgid le haghaidh costaisí reatha agus tionscnaimh nua.

The Coiste Forbartha is in need of money for continued work and new projects

Imeachtaí an Choiste Forbartha le dhá bhliain anuas

Activities of the Coiste Forbartha over the last two years

 • Ríomhphost seachtanúil

 • Suíomh idirlín Bealatha.ie / Ballingeary.com curtha le chéile

 • Foirm iarratas do Comortas na mbailte slachtmhara

 • Boscaí bruscar na sraide a folmhú

 • Piocadh an bruscar na bothaire agus na sráide a eagrú

 • Ceithre cuairt ar daoine thar tar ar 70 le bronntanais a eagrú

 • Ceithre tráth na gceist i rith an dianghlasáil

 • Ceolchoirm Lá le Pádraigh a chuir in eagair

 • Friotaíocht i gcoinne gá feirm gaoithe

 • Comhartha teilifíse a bhí lochtaithe   de bhfabhar na feirmeacha gaoithe a comhordanáidiú

 • Iarratais airgead a chuir faoi bhráid an Comhairle agus comhlachtaí na muilte gaoithe

 • Brú ar an comhairle chun dromhcla na bóthaire a feabhsú

 • Brú ar Irish Water chun an comhras séarachas a shocrú

 • Blathanna na sraide

 • Ealaín na sraide (Rothair, tithe na héin, boird na beacáin, gairdín na seoga)

 • Casadh na Spride a coimead in eagair is a feabhsú

 • An dionglanadh a eagrú

 • Peintáil na sraide a cordanú

 • Siulóid starúil na sraide a leiriú is a chuir i lathair

 • 7 Bealach siuloide agus rothaiochta a mapáil is a leiriú

 • Talamh lastíor do Earraí Adhmad a ceannach i gcóir siuloidú is slí chun na habhainn

 • An Sean Choláiste a ceannach le cabhair ó clan aitiúil chun iarsmalann oscailt

 • Íoch as stadéir feidearacht don iarsmalann

 • An Gaolainn an chuir chun cinn

 • Siúlóidí sleibhe a eagrú

 • Boláil

 • Podchraoltaí Gaolainne

 • Dara áít i comortas náisiúnta Glór na Gael

 • Podchraoltaí

  starúil

 • Ranganna Gaoilainne

 • Ranganna Adhmadoireachta as gaeilge

 • Frásaí na Seachtaine insan email

 • Campa samhraidh

 • Bosca telephone / defoblóir a crothú is a chuir i lathair

 • Feilire na Nollaig

 • Na crainn Nollaig a chuir i lathair

 • Ceolchoirm

  Mol an Óige

 • Fís pictuirí bliaintúil.

 • Plé le Udarás faoi fostaiocht

  • Weekly email

  • Construction of internet site Bealatha.ie / Ballingeary.com

  • Tidy Towns application

  • Empty village bins

  • Organise road and village litter picks

  • 4 visits with gifts to over 70’s

  • 4 Quizzes during lockdown

  • St Patrick’s day Concert

  • Objections to two wind farm sites, including appeal to An Bord Pleanala and organising a petition.

  • Correction of TV reception due to turbines

  • Various Applications for funding from Windfarms, and County Council

  • Lobby for road surface improvements.

  • Lobby for the sewage system upgrade including submission of a petition to Irish Water, and meeting with County Council.

  • Village flowers

  • Village art (Bikes, Bird houses, Mushroom tables, Fairy garden)

  • Maintain and improve Casadh na Spride

  • Power washing of walls and buildings

  • Coordination of painting in the village

  • Historical village walk, with illustrated signage

  • 7 cycling and walking routes signed and mapped

  • Purchase of land behind Earrai Adhmad for river access and walks. Funding for feasibility study for Board walk and registration of Walking trails with sport Ireland applied for by West Cork Development Partnership on our behalf. (Result pending)

  • Environmental impact report on new land completed

  • Success in persuading the Co Council to apply to central government for funding to upgrade the public toilets (decision pending)

  • Complete the purchase through a generous gift from a local family of the Seana Cholaiste for Ireland’s first museum of the Irish Language and Gaelic Revival .

  • Apply for and achieve EU “LEADER “ grant 90% funding to carry out a professional feasibility study for the museum Study will complete in September 2021

  • Submit comments to the Government Draft Policy on Windfarm Community Fund administration

  • Submit comments to the Cork County Draft Development Plan

  • Promotion of the language

  • Hill walking

  • Bowling

  • Irish Podcasts

  • Second place in national Glór na Gael competition

  • Historical podcasts

  • Irish Classes

  • Irish phrases in email

  • Summer camp

  • Making of Defibrillator box (telephone box)

  • Christmas Calendar

  • Christmas Trees

  • Mol an Óige Concert

  • Yearly photo video

  • Contact with Udaras about employment

Tionscanaibh amach as seo

Future plans

 • Leanúint le gnóna laethúil

 • Na leithireasí poiblí a usgradú

 • Soilse a chuir ar droichead Inse an Fhosaigh

 • Obair a thosnú ar an talamh nus ceanaithe

 • Airgead a sholathar don iarsmalann

 • Comthraí fáilte / slán nua a chuir i lathair

 • Caidean an uisce sa tsráid a measúnú

 • Siomhanna starúil a foisiú

 • Plean 5 bliana do Bhéal Átha a foilsiú

 • Continuation of the above

 • Upgrading of the public toilets

 • Bridge lighting on Inse an Fhosaigh bridge

 • Feasibility study leading to Construction work on newly purchased land behind Earrai Adhmad

 • Securing funding for the museum implementation phase following the feasibility study completion.

 • Install new welcome / goodbye signage for the village

 • Water quality readings

 • Recording of historical sites in Ballingeary

 • Publish a 5-year  “Vision” Plan for Ballingeary

2 slí chun airgead a seoladh.

2 ways to donate

Paypal chuig paypal.me/Trathnagceist

Siopa Uí Dhuinnín (Clúdach litreach le do ainm ar)

Paypal to paypal.me/Trathnagceist

Dineens Shop ( An envelope with your name on it)

Geobhaigh gach einne a seolann airgead carta buíochas ón gCoiste Forbartha

Everyone that donates will receive a thank you card from the Coiste Forbartha

Contact

bealathaabu@gmail.com