news

Nuacht na Seachtaine Seo (3/7/2020)

bealathaabu@gmail.com

Scoil Fhionnbarra

Beidh bailiucháin éadaí ag Coiste na dTuismitheoirí Scoil Fhionnbarra arís ar amireach an 4ú lá de mí Iúil idir 11rn agus 1in. Is féidir na málaí a thabhairt go dtí an sean naíonra i gColaiste na Mumhan.


Coiste na dTuismitheoiri will hold a clothes collection again on Saturday (tomorrow) 4th July between 11am and 1pm. Bags can be dropped into the original old naionra in colaiste na mumhan building. Please adhere to HSE guidelines while dropping your bags. If you are unable to drop bags and need them to be collected from you please contact Helen (086) 3404474 or Mairéad (086) 3372942 .Coiste na dTuismitheoirí are very grateful for your continued support. Go raibh maith agaibh go léir.

Boláil

Comhghairdeas le Derry Ó Tuama a bhuaigh comortas na mbuachaillí fé 14
agus comhghairdeas le Liam Ó Duinnín a bhuaigh an comortas faoi 12


Beidh cleachtadh boláil ós comhair an Halla ar an Luain seo ag a 7:30in
Cleachtadh agus spraoi do einne gur mhaith leo triail a bhaint as.
Buachaillí ‘s cailiníRoad Bowling

 Well done to Derry Twomey for winning the boys U14 competition
And also to Liam Dineen for winning the U12 competition

There will be road bowling lessons and practice for anyone that would like to give it a go at the Halla on Monday evening next at 7:30.
Boys and girls
It is envisaged to have underage competitions if there is enough interest.

Coiste na mBailte Slachtmhara

Beimíd ag bualadh i gCasadh na Spride gach oíche Deardaoin ag a 7 chun an tsráid a choiriú

Fáilte roimh oibrithe

Tidy Towns

We will meet every Thursday evening at 7 at Casadh na Spride to carry out tasks in the village

Helpers more than welcome

Coiste Forbartha

Má tá taithí ag éinne suíomh idirlíonna a chur le chéile, téir i dteangmháil linn.

High Nellies

An-ghaisce déanta ag Caoimhe Ní Dhuinnín

High Nellies á lorg
If anyone has a High Nellie that might look nice painted please make contact with someone in the Tidy Towns.

Scéim Scoláireachtaí Printíseachta mhéadaithe de luach os cionn €200,000 fógartha ag Údarás na Gaeltachta chun tacú le pobail Ghaeltachta

 

Tá Scéim Scoláireachtaí Printíseachta mhéadaithe fógartha ag Údarás na Gaeltachta chun tacú le pobal na Gaeltachta atá faoi bhrú ag géarchéim COVID-19. Tá 50 scoláireachtaí printíseachta de luach níos mó ná €2,000 an ceann ar fáil chun tacú le daoine gur mian leo ceird a fhoghlaim nó tabhairt faoi shlí beatha nua.

In ainneoin na neamhchinnteachta atá cothaithe ag géarchéim an choróinvíris tá deis á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhaoine scil/ceird nua a fhoghlaim nó athoiliúint a fháil agus cáilíocht phrintíseachta atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach.  Aithnítear na cáilíochtaí seo ag Leibhéal 6 agus os a chionn, go caighdeán céime de réir an chreat náisiúnta foghlama, DCCÉ (Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann / QQI).

 

Tá réimse forleathan de 55 printíseacht difriúil faoi 12 earnáil éagsúil, atá aitheanta ag SOLAS, gur féidir le pobal na Gaeltachta tabhairt fúthu mar chuid den Scéim Scoláireachta atá á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta.

Is iad na hearnálacha ina bhfuil Scoláireachtaí Printíseachta ar fáil ná:

·         Bithchógais;

·         Fáilteachas agus Bia; 

·         Tógáil;

·         Teicneolaíochtaí Faisnéise; 

·         Leictreach;

·         Lóistíocht;

·         Innealtóireacht;

·         Mótar;

·         Airgeadas;

·         Seirbhísí Réadmhaoine;

·         Gruaig;

·         Díolachán.

 

Cé go bhfuil an-tóir i gcónaí ar na ceirdeanna traidisiúnta mar phluiméireacht, siúinéireacht, meicníocht agus leictreoir, le roinnt blianta anuas tá borradh mór tagtha ar phrintíseachtaí nua-aoiseacha agus níos mó daoine ag tabhairt faoi phrintíseachtaí Bithchógais, Innealtóireachta, Seirbhísí Airgeadais, Cuntasaíochta, Ríomhaireachta agus go leor eile mar iad. 

 

Tá Scéim Scoláireachta Printíseachta á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta (agus Gaeltarra Éireann roimhe) ó na 1970idí chun tacú le hiarrthóirí Gaeltachta le líofacht i nGaeilge cáilíocht a bhaint amach in aon cheann de na Scéimeanna Printíseachta Caighdeánbhunaithe atá aitheanta anois ag SOLAS. Faoi scoláireacht an Údaráis, tugtar cabhair airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe ag céimeanna éagsúla le linn na printíseachta. Tá tacaíocht d’os cionn €2,000 ar fáil do chomhlacht/chonraitheoir atá toilteanach printíseach a fhostú i rith na tréimhse printíseachta. An-bhuntáiste atá sa scéim do chomhlachtaí agus tá stair fhada ag cliantchomhlachtaí an Údaráis a bheith ag tacú le printísigh atá ag foghlaim a gceird.

 

Ag fógairt na Scéime Scoláireachta dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Mícheál Ó hÉanaigh “Léiríonn stair fhada na scéime san eagraíocht go raibh, go bhfuil agus go mbeidh tóir agus rath uirthi. Tá comhlachtaí den scoth ag feidhmiú i gceantair Ghaeltachta a bhunaigh daoine áitiúla tar éis dóibh printíseachtaí a dhéanamh le tacaíocht Údarás na Gaeltachta. Tugann an scéim seo agus na cáilíochtaí a bhaineann daoine amach muinín do phobal na Gaeltachta tabhairt faoin oideachas chun a gcuid scileanna a neartú agus a fhorbairt.  Is iomaí earnáil a bhfuil printíseacht nó ceird le foghlaim astu, idir cúrsaí meicniúla, tógála, airgeadais agus Teicneolaíocht na Faisnéise agus deis ann ansin an oiliúint sin a leathadh ar phobal na Gaeltachta ag tréimhse ina bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh scil nó ceird nua a fhoghlaim.”

Beidh an ghlaoch reatha ar iarratais do Scéim Scoláireachtaí Printíseachta Údarás na Gaeltachta 2020 oscailte go dtí an 17/07/2020.  Is féidir le lucht spéise tuilleadh eolais maidir le critéir cáilithe na Scéime Scoláireachta seo agus foirm iarratais a fháil ag www.udaras.ie.

 

 

Nóta Eolais:

Scéim Scoláireachta do Phrintísigh – céard atá i gceist;

  1. a)An Phrintíseacht Cheirde:(siúinéireacht, leictreach, pluiméireacht, plástráil, srl),

Bronntar Sainteastas Ceardaíochta, le haitheantas Dearbhú Cáilíochta & Cáilíochtaí Éireann / QQI Uasteastas Leibhéal 6 orthu siúd a chríochnaíonn an cúrsa. 

Tá suas le 40 scoláireacht á dtairiscint do rannpháirtithe incháilithe ráthúla.

 

  1. b)An Phrintíseacht Nua-aoiseach:
    Ón mbliain 2016, tá múnlaí nua á bhforbairt le freastal a dhéanamh ar na bearnaí scileanna atá aitheanta i réimsí oibre éagsúla ag brath ar gach earnáil.  Faoin tráth seo tá 55 cúrsa printíseachta ar fad, le haitheantas iomlán agus faofa ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (10 gcúrsa sa mbreis ar an mbliain seo caite).  Táthar ag cur leis an liosta i gcaitheamh an ama agus tá na sonraí ar fad le fáil in apprenticeship.ie

Tá suas le 10 scoláireacht á dtairiscint do rannpháirtithe incháilithe ráthúla.

 

Na Printíseachtaí atá san áireamh sa Scéim Scoláireachta

BITHCHÓGAIS

INNEALTÓIREACHT

Anailísí Saotharlainne 

Bainistíocht Seirbhísí Innealtóireachta

Teicneoir Saotharlainne 

Crúdóireacht

TÓGÁIL

Insliú Tionsclaíoch

Bríceadóireacht agus Obair Chloiche

Innealtóireachta Déantúsaíochta

Cearpantóireacht agus Siúinéireacht

Teicneolaíocht Déantúsaíochta

Geo-Dhruileálaí

Uathoibriú Meicniúil agus Feistiú Cothabhála

Péinteáil agus Maisiúchán

Oibriú Miotail

Plástráil

Innealtóir OEM

Pluiméireacht

Feistiú Píobáin

Gearradh Cloch agus Saoirseacht Chloiche

Teicneolaíocht Próiseála Polaiméirí

Déantúsaíocht agus Bailchríochnú Adhmaid

Oibriú Miotail Leatháin

LEICTREACH

Uirliseoireacht

Meicnic Aerárthach

AIRGEADAS

Leictreach

Teicneoir Cuntasaíochta

Ionstraimíocht Leictreach

Cleachtóir Árachais

Córais Slándála Leictreonaí

Comhlach Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

Innealtóir Leictreach Tionsclaíoch

Speisialtóir Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais

Ionstraimíocht

GRUAIG

Cuisniúchán agus Aerchóiriúchán

Gruagaireacht

Teicneolaíocht Faisnéise 

FÁILTEACHAS AGUS BIA 

Ealaíontóir Teicniúil CGI  (Beochan, Cluichí, VFX)

Búistéir

Cibearshlándáil

Chef de partie

Innealtóir Líonra Comhlach

Commis Chef

Forbróir Bogearraí Comhlach

Sous Chef

Teicneoir Innealtóireachta Teileachumarsáide agus Líonra Sonraí

 

LÓISTÍOCHT

MÓTAR

Bainisteoir Lean Sigma

Meicnic Talmhaíochta

Comhlacht Lóistíochta

Feistiú Gléasra Tógála

Bainisteoir Slabhra Soláthair

Meicnic Feithiclí Troma

Speisialtóir Slabhra Soláthair

Meicnic Mótair

DÍOLACHÁN

Deisiú Creatlach Feithiclí

Maoirseacht Mhiondíola

SEIRBHÍSÍ RÉADMHAOINE

Díolachán

Ceantálaíocht agus Seirbhísí Réadmhaoine

 

 

 

Enhanced Apprenticeship Scholarship Scheme worth €200,000 announced by Údarás na Gaetlachta to assist Gaeltacht communities

 

Údarás na Gaeltachta has announced an enhanced Apprenticeship Scholarship Scheme to assist Gaeltacht communities impacted by the COVID-19 crisis.  50 apprenticeship scholarships worth more than €2,000 per scholarship are available to assist people who wish to learn a trade or undertake a new career.

 

Despite the uncertainty created by the Coronavirus emergency, Údarás na Gaeltachta is offering people the opportunity to learn a new skill/trade or upskill and obtain an apprenticeship qualification recognised by the national Apprenticeship Council.  Qualifications are awarded at Level 6 upwards to degree standard in accordance with the national training framework Quality and Qualifications Ireland (QQI).

 

The Gaeltacht community can apply to undertake apprenticeships from 55 different apprenticeships under 12 varied sectors, all recognised by SOLAS, as part of the Scholarship Scheme being offered by Údarás na Gaeltachta.

Apprenticeship Scholarships are available in the following sectors:

·         BioPharma;

·         Hospitality and Food; 

·         Construction;

·         ICT; 

·         Electrical;

·         Logistics;

·         Engineering;

·         Motor;

·         Finance;

·         Property Services;

·         Hair;

·         Sales.

 

Although traditional trades such as plumbing, carpentry, mechanical and electrical are still very popular, in recent years there has been a significant uptake in modern apprenticeships as more people participate in apprenticeships in BioPharm, Engineering, Financial Services, Accountancy, Computing and so on.

The Apprenticeship Scholarship Scheme has been administered by Údarás na Gaeltachta (and Gaeltarra Éireann prior to that) since the 1970s in order to support Gaeltacht applicants, with a fluency in Irish, to gain a qualification in any one of the SOLAS accredited Quality Assured Apprenticeship Schemes. Under the Údarás scholarship, financial assistance is provided to the apprentice and the company/contractor he/she is employed by at various stages throughout the apprenticeship. Support of over €2,000 is available to companies/contractors who are willing to employ apprentices during the apprenticeship period. The scheme is an advantage to companies and Údarás na Gaeltachta client companies have a long history in supporting apprentices who are learning their trade.

Announcing the Scholarship Scheme Údarás na Gaeltachta’s CEO Mícheál Ó hÉanaigh said “The organisation’s long history with the apprenticeship scholarship scheme indicates that it was, is and will be popular and successful.  Some wonderful companies operating the Gaeltacht have been established by people who completed an apprenticeship with Údarás na Gaeltachta’s support.  This scheme and the qualifications gained by people give the Gaeltacht community the confidence to educate themselves in order to strengthen and develop their skills. An apprenticeship or trade can be learned in many sectors, such as the mechanical, construction, financial or IT sectors and in turn that training can be extended to the Gaeltacht community particularly at a time when it is more important than ever to learn a new skill or trade.”

The current call for applications for the Údarás na Gaeltachta Apprenticeship Scholarship Scheme 2020 is open until the 17/07/2020. Those interested in learning more regarding the Scholarship Scheme’s eligibility criteria and downloading an application form should visit www.udaras.ie.

 

 

Notes:

The Apprenticeship Scholarship Scheme –what does it entail;

  1. a)Trade Apprenticeship:(carpentry, electrical, plumbing, plastering, etc),

An Advanced Certificate is awarded, with Quality and Qualifications Ireland accreditation/ QQI Advanced Level 6 to those who complete the course.

Up to 40 scholarships are being offered to successful eligible participants.

 

  1. b)Modern Apprenticeship:
    Since 2016, new methods have been developed to meet the gap in skills recognised in different sectors.  At present there are 55 apprenticeship courses, fully approved under the National Framework for Quality (10 additional courses from last year).  Additions are being made to the list continuously and all details can be found at apprenticeship.ie

Up to 10 scholarships are being offered to successful eligible participants.

 

BIOPHARMA

ENGINEERING

Laboratory Analyst

Engineering Services Management

Laboratory Technician

Farriery

CONSTRUCTION

Industrial Insulation

Brick and Stonelaying

Manufacturing Engineering

Carpentry and Joinery

Manufacturing Technology

Geo Driller

Mechanical Automation and Maintenance Fitting

Painting and Decorating

Metal Fabrication

Plastering

OEM Engineer

Plumbing

Pipefitting

Stonecutting and Stonemasonry

Polymer Processing Technology

Wood Manufacturing and Finishing

Sheet Metalworking

ELECTRICAL

Toolmaking

Aircraft Mechanics

FINANCE

Electrical

Accounting Technician

Electrical Instrumentation

Insurance Practitioner

Electronic Security Systems

International Financial Services Associate

Industrial Electrical Engineer

International Financial Services Specialist

Instrumentation

HAIR

Refrigeration and Air Conditioning

Hair

ICT 

HOSPITALITY AND FOOD 

CGI Technical Artist

Butcher

Cybersecurity

Chef De Partie

Network Engineer Associate

Commis Chef

Software Developer Associate

Sous-Chef

Telecommunications and Data Network Technician

 

LOGISTICS

MOTOR

Lean Sigma Manager

Agricultural Mechanics

Logistics Associate

Construction Plant Fitting

Supply Chain Manager

Heavy Vehicle Mechanics

Supply Chain Specialist

Motor Mechanics

SALES

Vehicle Body Repairs

Retail Supervision

PROPERTY SERVICES

Sales

Auctioneering and Property Services

 

 Gach dea-ghuí,

 

Neasa Mistéal

Beauty Therapist

Teiripeoir Áilleacht

Cecily Ní Chonaill

The service will start up again on Wednesday 1st of July

Call or text this number 

085 167 9563

Chuir glaoch/Seol téacs chuigan uimhir seo 

085 167 9563

Cumann Ceamara Locha Lua

Pictiúirí na seachtaine/Photos of the week


Féach faoi iamh pictiúirí na seachtaine ó Chumann Ceamara Locha Lua. 

Bhí tearma oscailte an t-seachtaine seo. (Grianghrafadóirí: Conchur O Laoire, Catriona Ní Cheilleachair agus Nora Uí Rioirdáin )

 
See attached the photos of the week from the local photography club Cumann Ceamara Locha Lua .) 

There was an open theme this week. (Photographers: Conchur O Laoire, Catriona Ní Cheilleachair and Nora O Riordan )

Cumann Camera Locha lua

Scaip an fhocal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter